امیر مسعود جعفری

مربی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

کارشناسی ارشد معماری معماری و شهرسازی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: شهید بهشتی تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: معماری و شهرسازی،مسکن،مرمت،معماری اسلامی
عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن مفاخر معماری-عضو نظام مهندسی
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
1381: اخذ مدرک کارشناسی ارشداز دانشگاه شهید بهشتی تهران دوره روزانه، و ارائه پایان نامه تحت عنوان (مجتمع عصر انقلاب)مطالعه و طراحی سازمان پژوهشهای عملمی و صنعتی استان سمنان مستقر در شاهرود دانشجوی دکتری معماری دانشگاه هنر اصفهان از سال 1391
تلفن تماس:
تلفن داخلی: 2456

علم سنجی

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ