محمدرضا آزاد

10 دانشکده مهندسی معدن، ژئوفیزیک و نفت

اکتشاف معدن

زمینه ها و علایق پژوهشی: زمین آمار، مدلسازی، تفسیر داده های میدان پتانسیل، افزایش مقیاس داده های مخازن، صنعت سیمان
عضویت در مجامع علمی: عضو نظام مهندسی معدن ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

    Close
    ترجمه كتاب
    • آزاد، محمدرضا، ""، 1397

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ