یاسر دامچی

استادیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری برق قدرت

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: حفاظت سیستم های قدرت- هماهنگی رله ها- تحلیل حالت های گذرا در سیستم های قدرت- قابلیت اطمینان سیستم های قدرت- انرژی های نو
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

(1397/4/10)

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 0

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهپژوهشپژوهشپژوهشپژوهش
یک‌شنبهپژوهشحفاظت پیشرفته سیستم های قدرت*مراجعه دانشجویی
دوشنبهمراجعه دانشجوییجلسه گروهمدارهای الکتریکی (2)**تأسیسات الکتریکی**
سه‌شنبهمدارهای الکتریکی (2)تأسیسات الکتریکیآزمایشگاه حفاظت و رله ها
چهارشنبهحفاظت پیشرفته سیستم های قدرتمراجعه دانشجوییآزمایشگاه حفاظت و رله ها
پنج‌شنبه
توضیحات: * هفته فرد ** هفته زوج

پرسش و پاسخ