مرتضی رحیمیان

دانشیار دانشکده مهندسی برق و رباتیک

دکتری برق-قدرت

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: بهره برداری، برنامه ریزی و اقتصاد سیستم های قدرت، شبکه هوشمند، کاربرد تئوری بهینه سازی
عضویت در مجامع علمی: IEEE، انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
لطفاً، به CV اینجانب مراجعه شود.

تلفن تماس: 982332300240
تلفن داخلی: 3208

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 18
مهسا آذرنیا (1398)، "بهینه‌سازی ولت-وار زمان حقیقی در شبکه توزیع هوشمند"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید راهنما]،
ابوالفضل قاسمی (1397)، "مدیریت انرژی در ریزشبکه‌ی هوشمند با حضور خودروهای الکتریکی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید مشاور]
مجتبی کولیوند (1396)، "مدیریت انرژی هوشمند نیروگاه مجازی با در نظر گرفتن رزرو چرخان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید راهنما]،
امین عابدی (1396)، "بهره برداری بازارهای انرژی و رزرو توأم با در نظر گرفتن تولید توان بادی همبسته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید راهنما]،
سمانه صفی جهانشاهی (1396)، "بهینه‌سازی انتقال حرارت نانوسیال در کانال ها با دیواره های موج‌دار با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پوریا اکبرزاده[استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید مشاور]
حسن کریمی شمس آبادی (1396)، "قدرت بازار در یک بازار برق متمرکز دارای تولید توان بادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید راهنما]، محمد امین لطیفی[استاد/ اساتید مشاور]
مرتضی حیدری کنگ علیا (1395)، " برنامه ریزی توسعه شبکه توزیع با در نظر گرفتن تولیدات پراکنده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی بانژاد[استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید مشاور]
سهیل کعبه پهنه کلائی (1394)، "مدیریت انرژی هوشمند نیروگاه مجازی با در نظر گرفتن پیشامدهای ریزشبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید راهنما]،
ایراندخت امیرجانی مروی (1394)، "ارزیابی آماری آثار تولید توان بادی همبسته بر هزینه عدم تعادل در بازار زمان‌حقیقی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید راهنما]،
بهاره سیرجانی (1394)، "تأثیر ویژگی‌های فنی انواع واحدهای تولید بر قدرت بازار در بازار برق"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید راهنما]،
سیده زهرا میکائیلی (1394)، "بهینه سازی پارامتر های طراحی یاتاقان های ژورنال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، پوریا اکبرزاده[استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید مشاور]
مسعود عامری (1394)، "تاثیر کوتاه مدت سیاست تنوع سازی مجازی-مالی بر قدرت بازار بر بازار برق"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید راهنما]، محمد امین لطیفی[استاد/ اساتید مشاور]
رضا ارجمند (1393)، "تأثیر کوتاه‌مدت وابستگی زمانی-مکانی تولید مزارع بادی بر قیمت انرژی الکتریکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید راهنما]،
سید رضا عزیزی قلعه سری (1393)، "طراحی بهینه اندازه منابع تولید توان در خودروی برقی پیل سوختی متصل به شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین حاجی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید مشاور]
فتاح حسن زاده (1392)، "عنوان پایان‌نامه ارشد مدیریت توان در سیستم های تولید توان ترکیبی بادی، پیل سوختی و ذخیره ساز انرژی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، امین حاجی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید مشاور]
محمود سلیمی (1392)، "تأثیر شبکه هوشمند بر امنیت سیستم قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی اکبر پویان[استاد/ اساتید راهنما]، فاطمه جعفری نژاد، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید مشاور]
داود عباسی (1391)، "عنوان: بدست آوردن نقطه تعادل نش-کارنو در یک بازار شامل نیروگاه های حرارتی و بررسی قدرت بازار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن اصیلی[استاد/ اساتید راهنما]، مرتضی رحیمیان[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

  Close
  مقالات ژورنالی
  • M. Ameri, M. Rahimiyan, M. A. Latify، "Capacity Withholding Constrained by Operational Limits of Generation under Financial Virtual Divestiture in a Day-Ahead Market"، IEEE Transactions on Power Systems، جلد 33، شماره 1، صفحات 771-780، 2018
  • A. R. Vahabi, M. A. Latify, M. Rahimiyan, G. R. Yousefi، "An Equitable and Efficient Energy Management Approach for a Cluster of Price-Responsive Demands"، Applied Energy، جلد 219، صفحات 276-279، 2018
  • A. Ghasemi, M. Banejad, M. Rahimiyan، "Integrated Energy Scheduling under Uncertainty in a Micro Energy Grid"، IET Generation, Transmission & Distribution، جلد 12، شماره 12، صفحات 2887-2896، 2018
  • B. Sirjani, M. Rahimiyan، "Wind Power and Market Power in Short-Term Electricity Markets"، International Transactions on Electrical Energy Systems، جلد 28، شماره 8، 2018
  • سهیل کعبه پهنه کلائی، مرتضی رحیمیان، "مدیریت انرژی نیروگاه مجازی با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی"، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 48، شماره 2، صفحات 907-918، 2018
  • سهیل کعبه پهنه کلائی، مرتضی رحیمیان، "مدیریت انرژی نیروگاه مجازی بر پایه بهینه سازی مقاوم با پایش پیشامدهای ریزشبکه: مطالعه موردی خروج تکی خط"، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 47، شماره 1، صفحات 249-261، 2017
  • M. Rahimiyan, L. Baringo، "Strategic Bidding for a Virtual Power Plant in the Day-Ahead and Real-Time Markets: A Price-Taker Robust Optimization Approach"، IEEE Transactions on Power Systems، جلد 31، صفحات 2676-2687، 2016
  • R. Arjmand, M. Rahimiyan، "Statistical Analysis of a Competitive Day-Ahead Market Coupled with Correlated Wind Production and Electric Load"، Applied Energy، جلد 161، صفحات 153-167، 2016
  • R. Arjmand, M. Rahimiyan، "Impact of Spatio-Temporal Correlation of Wind Production on Clearing Outcomes of a Competitive Pool Market"، Renewable Energy، جلد 86، صفحات 216-227، 2016
  • M. Rahimiyan، "A Statistical Cognitive Model to Assess Impact of Spatially Correlated Wind Production on Market Behaviors"، Applied Energy، جلد 122، شماره 1، صفحات 62-72، 2014
  • M. Rahimiyan, L. Baringo, and A. J. Conejo، "Energy Management of a Cluster of Interconnected Price‐Responsive Demands"، IEEE Transactions on Power Systems، جلد 29، شماره 2، صفحات 645-655، 2014
  • M. Rahimiyan, J. M. Morales, A. J. Conejo، "Evaluating Alternative Offering Strategies for Wind Producers in a Pool"، Applied Energy، جلد 88، شماره 12، صفحات 4918-4926، 2011
  • H. Rajabi Mashhadi, M. Rahimiyan، "Measurement of Power Supplier’s Market Power Using a Proposed Fuzzy Estimator"، IEEE Transactions on Power Systems، جلد 26، شماره 4، صفحات 1836-1844، 2011
  • M. Rahimiyan, H. Rajabi Mashhadi، "Evaluating the Efficiency of Divestiture Policy in Promoting Competitiveness Using an Analytical Method and Agent-Based Computational Economics"، Energy Policy، جلد 38، شماره 3، صفحات 1588-1595، 2010
  • M. Rahimiyan, H. Rajabi Mashhadi، "An Adaptive Q-Learning Algorithm Developed for Agent-Based Computational Modeling of Electricity Market"، IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews، جلد 40، شماره 5، صفحات 547-556، 2010
  • M. Rahimiyan, H. Rajabi Mashhadi، "Supplier's Optimal Bidding Strategy in Electricity Pay-as-Bid Auction: Comparison of the Q-Learning and a Model-Based Approach"، Electric Power Systems Research، جلد 1، شماره 165، صفحات 78، 2008
  • M. Rahimiyan, H. Rajabi Mashhadi، "Risk Analysis of Bidding Strategies in an Electricity Pay-as-Bid Auction: A New Theorem"، Energy Conversion and Management، جلد 48، شماره 1، صفحات 131-137، 2007

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
مدل سازی و تهیه الگوریتم مربوط به سیستم مدیریت انرژی در بخش توزیع منطبق بر مشخصات طرح فهام 1394/6/21 27 ماه سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق خاتمه يافته
ارزیابی پتانسیل ساختاری قدرت بازار برق ایران 1391/7/29 9 ماه شرکت مدیریت شبکه برق ایران خاتمه يافته
طراحی سیستم پایشِ بازار برق ایران 1391/4/17 12 ماه شرکت مدیریت شبکه برق ایران خاتمه يافته
تدوین دستورالعمل الزام آور طراحی و احداث شبکه های توزیع در کلانشهرها ... 1397/12/25 ماه پژوهشگاه نیرو در حال انجام
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهجلسه شورای آموزشی دانشگاهاقتصاد مهندسی (**) آزمایشگاه تحقیقاتی (*)
یک‌شنبهبهینه سازی سیستم های قدرت الکتریکیمراجعه دانشجویانجلسه شورای پژوهشی دانشگاهتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1
دوشنبهجلسات دانشکدهبهینه سازی سیستم های قدرت الکتریکی (*)مراجعه دانشجویان
سه‌شنبهاقتصاد مهندسیجلسه کمیته منتخبتحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 (*)
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات: * هفته های فرد، ** هفته های زوج

پرسش و پاسخ

پاسخ: دانشجوی عزیز. با سلام. از دیدگاه های مختلف می توانید در این حوزه فعالیت کنید و جهت کسب مهارت کافی و تخصص کاربردی بهتر است از دیدگاه مشخصی کار کنید. مثلا توسعه فناوری (ماده، مکانیک، ژنراتور و مبدل های الکترونیک قدرت) یا بهره برداری و برنامه ریزی (طراحی الگوریتم های مدیریت انرژی، توسعه ظرفیت، سیاست گذاری، تدوین استاندارد) و پیش بینی تولید منابع تجدیدپذیر در کوتاه مدت و بلند مدت. تخصص اینجانب بیشتر در حوزه بهره برداری و برنامه ریزی منابع و پیش بینی تولید انهاست. لطفا جهت راهنمایی بهتر به دفتر اینجانب مراجعه کنید.
پاسخ: دانشجوی عزیز. با سلام. مراجع زیر، به ترتیب اهمیت، در این درس مورد توجه است:
W. D. Stevenson, Elements of power system analysis, McGraw-Hill series,1982.
O. L. Elgerd, Power system analysis: An introduction, McGraw-Hill series.
پاسخ: سلام، دانشگاه در بازه زمانی 31 تیر الی 18 مرداد تعطیل است. لطفا درخواست خود را برای اینجانب در سیستم گلستان اعلام کنید. با تشکر