علی اصغر نادری

مربی دانشکده مهندسی کشاورزی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی:
زمینه ها و علایق پژوهشی:
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 11
زهرا یونسی (1393)، "تاثیر ضایعات ماهی و کودهای شیمیایی بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهین شاهسونی، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، مهدیه پارسائیان[استاد/ اساتید مشاور]
مسعود باغبان حقیقی (1392)، "برآورد میزان رسوب حوضه سیج وآل به روشPSIAC"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، خلیل اژدری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، عباس روحانی[استاد/ اساتید مشاور]
صالح صبوری (1392)، "ارزیابی تغییرات مکانی پتاسیم خاک به کمک روش زمین آمار در منطقه خارتوران استان سمنان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور[استاد/ اساتید راهنما]، عباس روحانی، علی اصغر نادری[استاد/ اساتید مشاور]
رضوانه خوری صالح آبادو (1392)، "شبیه سازی حرکت پتاسیم در خاک با کشت فلفل سبز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه ساغری (1391)، "مطالعه آلودگی خاک به نیتروژن به روش مدل سازی با کشت فلفل سبز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
الهه گلکار (1390)، "بررسی تشکیل و طبقه بندی خاک های دشت محمدآباد در استان فارس"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی عباسپور، سیدعلی ابطحی[استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری[استاد/ اساتید مشاور]
سید علی شاهورانی (1390)، "شبیه سازی حرکت نیترات در خاک با کشت گوجه فرنگی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی قربانی، خلیل اژدری[استاد/ اساتید راهنما]، علی اصغر نادری، صمد امامقلی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
شهره نقاش نژاد (1386)، "بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد روغن کلزا در شرایط شاهرود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، علی اصغر نادری[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ