آخرین بروزرسانی: 1397/2/25

Site

 عناوین سخنرانی ها:

دکتر محمد علی گرجی؛ «طيف توان اختلالات در مدل تورمي تك ميدان اسكالر» 

مدل تورم کیهانی که به صورت یک فاز انبساط نمایی در عالم اولیه است، ابتدا به منظور حل مشکلات افق و تختی در مدل استاندارد کیهانشناسی در نظر گرفته شد. اما خیلی زود مشخص شد که افت و خیزهای کوانتومی میدان تورمی می توانند بذر اولیه تشکیل ساختار در عالم ما باشند. این نتیجه دستاورد بزرگ نظریه تورم است. در این جلسه، ابتدا توضیح داده خواهد شد که چگونه تورم می تواند مشکلات افق و تختی را حل نماید. سپس با معرفی کمیتهای پیمانه ناوردا و محاسبه کنش مرتبه دوم اختلالات، طیف توان اختلالات برای مدل تورمی تک میدان اسکالر را بدست خواهیم آورد.

دکتر سید علی حسینی منصوری؛ « فرمالیسم قیدی دیراک روشی برای محاسبه کنش مرتبه دوم اختلال»

در این قسمت از سخنرانی، ابتدا مروری مختصر بر فرمولبندی قیدی دیراک با معرفی قید اولیه و ثانویه در دو کلاس بندی اول و دوم را خواهیم داشت. نکته قابل توجه در مورد این قیود، کاهش تعداد درجات آزادی مدل است. در ادامه فرمالیسم قیدی را برای مدل تک میدان اسکالر بکار می بندیم و با استخراج قید اولیه (مدهای اختلالی غیر دینامیکی) و نیز قیود ثانویه در سطح قیدی، هامیلتونی کاهش یافته این مدل را با دو درجه آزادی در فضای تکانه محاسبه نموده که روشی برای استخراج کنش مرتبه دوم اختلال است. علاوه بر این می توان از این روش برای یافتن ناپایداری مدل از جمله شبح و واگرایی مشتقی بهره برد.  

دکتر زهرا حقانی؛ «مقدمه‌ای بر کیهان‌شناسی نظریه‌های بردار-تانسور در گرانش »

در این سخنرانی به معرفی نظریه‌های بردار-تانسوری در گرانش می‌پردازیم. به صورت خاص، نظریه برداری گالیئون را در فضای-زمان مینکوفسکی معرفی می‌کنیم، سپس خصوصیات آن در فضا-زمان انحنا دار بررسی می‌کنیم. کیهانشناسی این نظریه را مورد مطالعه قرار می‌دهیم و اختلالات آن را حول فضا-زمان دوسیته بررسی می‌کنیم. در نهایت در صورتی‌که وقت اجازه دهد بطور خلاصه دو نظریه بردار-تانسور دیگر را نیز معرفی کرده و نتیجه بسط اختلالی آن‌ها حول فضا-زمان دوسیته را بیان می‌کنیم.

دکتر حسین بذرافشان مقدم؛ «تحول اختلالات کیهانی در دوره بازگرمایش پس از تورم و اثر آن بر مشاهده پذیر های کیهانی» 
در ادامه مباحث کارگاه، در این سخنرانی با دسته بندی اختلالات آدیاباتیک و انتروپی، به مطالعه تحول اختلالات انتروپی در دوره بازگرمایش پس از تورم پرداخته خواهد شد. سپس چگونگی تاثیر این اختلالات بر اختلال انحنا و تحول این اختلال در دوره های بعد از تورم مورد بررسی قرار می گیرد. در نتیجه خواهیم دید که این تحول می تواند قیدهای سنگینی بر روی مدل های تورمی بگذارد. همچنین دنبال کردن این ایده می تواند پاسخی برای برخی مسائل کیهان‌شناسی از قبیل وجود ابرسیاه‌چاله ها در redshift های بالا و یا توجیه کننده میدان مغناطیسی در فضای خارج کهکشانی و یا مسائل دیگری باشد که به قدر بضاعت جلسه بررسی خواهد شد.

اطلاعات اسکان:

به اطلاع آن دسته از دانشجویان دختری که تمایل دارند در مهمانسرای دانشگاه صنعتی شاهرود اقامت داشته باشند، می رسانیم که به تعداد 12 نفر (هر نفر 25000 تومان) اسکان مهیا شده است. لطفا درخواست خود را به میل کارگاه ارسال نمایید.

به اطلاع آن دسته از همکاران هییت علمی و پسادکتری که متقاضی اسکان خانوادگی هستند،  می رسانیم که به تعداد 4 واحد (شبی 80000 تومان) مهیا شده است. لطفا درخواست خود را به میل کارگاه ارسال نمایید.

همچنین با کلیک رو لینک زیر می توانید اطلاعات هتل ها و مهمانسراهای واقع در شهر شاهرود را مشاهده نمایید.

https://www.eghamat24.com/ShahroudHotels.html

 Capture

مکان برگزاری: کلاس ۳۶ دانشکده فیزیک 

Document
تکمیل اطلاعات و ثبت نامنام: نام خانوادگی:
کد ملی: شماره همراه:
ایمیل: رشته تحصیلی:
مقطع تحصیلی: محل تحصیل یا کار:
ثبت نام در: شناسه واریز:
هزینه ثبت نام:
توضیحات: