اخبار و رويدادها: مکان مصاحبه دکتری 98 (روزانه- پردیس)

مکان مصاحبه دکتری 98 (روزانه- پردیس)
یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸- ۱۱:۳۲:۱۷

مکان مصاحبه دکتری 98 (روزانه- پردیس)

مکان مصاحبه دکتری 98 (روزانه- پردیس)

قابل توجه دانشجویان دعوت شده به مصاحبه دکتری 98

 
مکان مصاحیه دکتری روزانه و پردیس در محل دانشکده مهندسی کامپیوتر واقع در پردیس فناوری های نوین(روبه روی دانشگاه آزاد) برگزار می گردد.
12345