علی دهقانی

استادیار دانشکده صنایع و مدیریت

دکتری اقتصاد

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تبریز
زمینه ها و علایق پژوهشی: اقتصاد صنعتی، اقتصاد سنجی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
آدرس ایمیل dehghani30@gmail.com شماره تلفن همراه: 09125848122
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

لیست مجلات علمی پژوهشی معتبر (1398/6/23)

لیست مجلات علمی پژوهشی معتبر

لیست صنایع با کد 4 رقمی ISIC (1393/8/18)

International Standard Industrial Classification

اصول رفرنس دهی به شیوه APA (1393/2/10)

با توجه به اینکه رویکرد اکثر مجلات حوزه علوم اجتماعی، اقتصاد، مدیریت، حسابداری و مالی شیوه رفرنس دهی APA می باشد،...

لیست مجلات اقتصاد، مدیریت و حسابداری (1393/2/9)

لیست مجلات فوق شامل تلفن، آدرس سایت و ایمیل مجلات می باشد.

JEL Classification System (1392/11/27)

طبقه بندی موضوعی JEL

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 46
فاطمه حسین‌زاده (1402)، "بهینه‌سازی پویای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ایران "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی، محمد میرباقری جم [استاد/ اساتید راهنما]،
زینب وفائی (1402)، " بررسی تاثیر شدت تبلیغات و شدت تحقیق و توسعه بر شدت صادرات زیر بخش های صنعت برق و الکترونیک ایران (طی سال های 2002-2019)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی [استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی غیاثی [استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه نجفی پور گنجه (1402)، "بررسی تاثیر رقابت بر صادرات صنایع طی دوره ۱۳۸۱-۱۳۹۸"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی [استاد/ اساتید راهنما]،
هانیه حاجیان (1400)، "بررسی عوامل موثر بر صادرات صنایع کارخانه ای ایران با تاکید بر متغیر نوع مالکیت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی [استاد/ اساتید راهنما]،
محمدحسن صیادیان (1400)، "تبیین فرصت های جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی برای طرح‌های بزرگ استان گلستان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی [استاد/ اساتید راهنما]،
منا افشاری (1400)، "مهاجرت انگیزه ها و پیامدهای آن در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی [استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا تیموری (1400)، " بررسی ساختار صنایع در استان گلستان با تاکید بر تمرکز صنعتی براساس کدهای ISIC"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی [استاد/ اساتید راهنما]،
سید سجاد قدمی (1400)، "بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر رفاه اجتماعی ایران (1385- 1397)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمد میرباقری جم [استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی [استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه داستانی (1400)، " شناسایی دوره های جهش قیمت مسکن به تفکیک مناطق 22 گانه تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی [استاد/ اساتید مشاور]
سعیده سیدآبادی (1400)، "تاثیر فقر بر فساد در کشور‌های منا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید مشاور]
خدیجه منوچهر (1399)، "بررسی اثر قانون توزیع یک وعده غذای گرم بر بهره وری نیروی کار در صنایع منتخب ایران با کدآیسیک ۴رقمی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی [استاد/ اساتید راهنما]،
سامیه کوسلی (1398)، "بررسی تاثیر فعالیت های شرکت های دانش-بنیان بر بیکاری در استان های منتخب ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی [استاد/ اساتید راهنما]، خلیل راحتی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم احمدزاده (1397)، "تخمین تابع تقاضای سرمایه انسانی در صنایع ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رویا حصاری (1397)، "بررسی تاثیر بودجه جاری و عمرانی بر تورم استان های منتخب ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
الهام ایروانی (1396)، "بررسی تأثیر فساد بر بی ثباتی شاخص کل بورس کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره 2015-2008"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی [استاد/ اساتید راهنما]، مجید عامری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
غزاله صادقی (1396)، "بررسی رابطه بین باروری و سرمایه انسانی و توسعه اقتصادی در استانهای منتخب ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
نیلوفر کوچمشکی (1396)، "بررسی ریسک سرایت مالی بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید مجتبی میرلوحی [استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علیرضا رسول نژاد (1395)، "بهینه سازی ذخیره سازی گاز طبیعی و اثرات ذخیره سازی بر رشد اقتصادی ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مجتبی غیاثی [استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حلیمه رحمانی (1395)، "بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در ایران طی دوره 1391-1361"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید مجتبی میرلوحی [استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
منیره احمدی (1394)، "عوامل مؤثر بر رشد صنایع مصرفی ایران (طی سال های 1380-1392)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی [استاد/ اساتید راهنما]، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمد مسعودی (1394)، "بررسی اثر اجرای قانون بانکداری بدون ربا بر سرمایه گذاری در بخش صنعت ایران "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، علی دهقانی [استاد/ اساتید راهنما]، سید مجتبی میرلوحی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمدجواد بابایی (1393)، "تخمین تابع مصرف مس در ایران طی سال های 1390-1370"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محمدعلی مولائی [استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سید احمد موسوی (1393)، " جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی برق- قدرت گرایش سیستم های قدرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن اصیلی [استاد/ اساتید راهنما]، علی دهقانی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمشاوره دانشجویی
یک‌شنبهاقتصاد سنجی 2 ارشد
دوشنبهاقتصاد خرد 2- فرد اقتصاد سنجی 2- زوججلسات دانشگاهیاقتصادسنجی1
سه‌شنبهاقتصاد خرد 2اقتصاد خرد پیشرفته 1
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات: برنامه نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1398دکتر دهقانی

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.
پاسخ: در حال حاضر دوره لیسانس اقتصاد صنعتی و ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی فعال است.
پاسخ: با سلام. متاسفانه آیین نامه مصوب دانشگاه جهت انتخاب پژوهشگر برتر، مشمول دانشکده صنایع و مدیریت نبود. معاونت پژوهشی و آموزشی دانشکده، از آیین نامه مدیریت دانشگاهها حذف شده است. موفق باشید
پاسخ: با سلام. در کدام مقطع مورد نظر شماست؟ پاسخ به این سوال به مقطع تحصیلی و نظام آموزشی کشورها و دانشگاهها بستگی دارد و رویه ها متفاوتند. برخی دانشگاهها در ابتدای دوره گرایش را اعلام می نمایند در حالیکه بخصوص در مقطع دکتری رویه های دیگر هم وجود دارد. در مورد اینکه کدام گرایش بهتر است هم به نظر من نمیتوان اظهار نظر کلی داشت. رشته گرایش اقتصاد نظری کمتر کاربردی است ولی برای مطالعات بنیادی و ادامه تحصیل ابزاهای مناسب تری در اختیار قرار می دهد. سایر گرایش ها هم اگر بر حسب نیاز جامعه تعریف شوند، جذاب اند.
پاسخ: سلام. علاقه شما طبیعی است. اقتصاد رشته جذابی است و بازار کار متعادل تری در مقایسه با برخی رشته های دیگر دارد. اگر هدفتان عمیق شدن و درک بیشتر علم اقتصاد است، دوره لیسانس دوره مهمی برای این منظور است. هر چند با لیسانس مهندسی صنایع می توان ارشد و دکتری اقتصاد ادامه داد. در مورد مزیت گرایش به پاسخ سوال قبلی دوستان توجه نمایید. موفق باشید
پاسخ: با سلام. از ابراز محبت سرکار سپاسگزارم
پاسخ: با سلام، امروزه برخی از رشته های علوم انسانی نظیر اقتصاد، مدیریت و ... توسط دانشگاه های صنعتی در ایران و دنیا توسعه یافته است و فارغ التحصیلان این دانشگاهها بسیار توانمند تر از هم قطاران خود هستند. نمونه این توسعه را در دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ، دانشگاه صنعتی شاهرود و ... می توان دید. موفق باشید
پاسخ: سلام. رتبه به روزانه یا شبانه و آموزش محور و یا پژوهش محور دانشجو بستگی دارد. ولی در هر صورت دانشگاه شاهرود انتخاب داوطلبان زیادی است و رتبه بالایی می خواهد. منابع را بنده اطلاع دقیقی ندارم. ولی پیشنهاد می دهم از دانشجویانی که به روز هستند و الان مشغول هستند سوال بپرسید تا اطلاعات دقیق تری حاصل شود. موفق باشید
پاسخ: سلام. کتاب اقتصاد ایران دکتر ابراهیم رزاقی، مدارهای توسعه نیافتگی دکتر عظیمی (مرحوم) مناسب هستند. در عین حال بررسی و تحلیل داده های بخش بازرگانی ایران در سالهای اخیر مفید فایده است. موفق باشید
پاسخ: سلام، در حال حاضر خیر. ولی تلاش خواهد شد تا در آینده به یاری خدا این امر محقق شود. موفق باشید
پاسخ: با سلام و آرزوی قبولی عبادات، اگر امکان دارد از طریق سهمیه رتبه اولی اقدام نمایید. در هر حال امکان قبولی شما در دوره شبانه دانشکده صنایع و مدیریت دانشگاه شاهرود وجود دارد البته اگر انتخاب نموده اید. موفق باشید
پاسخ: سلام، داده ها رو میتونید از سی دی بانک اطلاعاتی دانشگاه علامه یا سی دی
WDI
دانلود نمایید. اگر مشکل داشتید بفرمایید. موفق باشید