پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مرضیه قلی پور باریکی [پدیدآور اصلی]، نیما آزادی طینت[استاد راهنما]، جواد قالیبافان[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه از یک نوع ساختار EBG برای کاهش سطح مقطع راداری استفاده می شود به صورت کلی این ساختار ها، ویژگی های منحصر به فردی دارند که این هدف را تحقق می دهند. در سال های اخیر به دلیل حجم و وزن مناسب، پهنای باند بالا و حساسیت پایین نسبت به نوع موج برخوردی، بیشتر از راه حل-های دیگر، مورد استفاده قرار گرفته است.EBG ارائه شده در این پایان نامه از زیرلایه ی FR-4 با ضخامت mm 3.2 تشکیل شده است. این ساختار شامل دو سلول متفاوت می باشد که یکی از آن دو از پنج بخش مربعی فلزی و دیگری نیز خالی از فلز می باشند که هر کدام از این سلول ها به صورت 4×4 کنار هم چیده شدند و این دو مجموعه به صورت شطرنجی کنار هم قرار گرفتند. بررسی ساختار از نظر پهنای باند فرکانسی نشان می دهد این دو سلول در بازه ی فرکانسی GHz6.2 تا GHz12.2 اختلاف فاز °37 °±180 ایجاد می کنند این یعنی ساختار دارای 64 درصد پهنای باند فرکانسی می باشد. همچنین برای بررسی پهنای زاویه ای از برخورد دو نوع موج TEz و TMz استفاده شد که بیان می-کند تقریبا در همه ی زوایای موج ورودی پهنای باند خوبی داریم که بهترین نتیجه در برخورد موج TEz با زاویه °60 می باشد که پهنای باند حدود%91.14 بدست آمده است. ساختار ارائه شده در این پایان نامه, ساخته شده و مورد آزمایش قرار گرفته است و سطح مقطع راداری ساختار در دو فرکانس GHz 7.5 و GHz 11.2 اندازه گیری شد که به ترتیب به مقدار 11.59 dB و dB 8.41 کاهش سطح مقطع راداری حاصل شد. برای طراحی و شبیه سازی از نرم افزار CST و ADS استفاده شد. مدار معادل ساختار با ADS شبیه سازی شد که تطبیق بسیار خوبی با شبیه سازی CST داشت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کاهش سطح مقطع راداری #ساختارهای EBG #قطبش TMz #قطبش TEz #فاز بازگشتی #فرکانس تشدید
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)