پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
محمد دادستان [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، ابوالفضل قاسمی [استاد مشاور]
چکیده: این پایان نامه به ارائه روشی مبنی بر استفاده بهینه از انرژی های تجدید پذیر درمناطق دور از شبکه می پردازد. هدف از انجام این پژوهش بررسی فنی اقتصادی به منظور استفاده از منابع تولید پراکنده و تجدید پذیر می باشد که کاهش بهره برداری از ذخایر فسیلی، کاهش گازهای گلخانه ای، بررسی میزان مشارکت پذیری هرکدام از انرژی های تجدید پذیر در تامین برق مورد نیاز مصرف کننده ها و نیز بررسی فنی اقتصادی تاسیس سیستم های هیبریدی در مناطق دور از شبکه را شامل میشود. سیستمهای هیبریدی متشکل از منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر می باشد که هر کدام از این منابع حضورشان در سیستم هیبریدی لازم و ضروری است. برای تحلیل، شبیه سازی، بررسی فنی اقتصادی و تاثیر ضرائب متغیر حساسیت در این پژوهش از نرم افزار HOMER (مدل الکتریکی ترکیبی بهینه برای انرژ های تجدید پذیر )استفاده شده است. این پژوهش به بررسی و تحلیل فنی اقتصادی برای تاسیس منابع تولید پراکنده در مناطقی از روستاهای شهرستان خواف در استان خراسان رضوی واقع در شمال شرق ایران پرداخته است و با تحلیل فنی اقتصادی و بررسی نتایج شبیه سازی ارائه شده در پژوهش به این نتیجه دست یافته است که در یکی از این مناطق با نصب توربین بادی، علی رغم تامین برق مورد نیاز این منطقه میتوان میزان آلایندگی و هزینه های ناشی از تامین سوخت دیزل ژنراتور را کاهش داد و در ادامه در منطقه ای دیگر با نصب توربین بادی و سیستم فتوولتائیک، مبحث فروش برق به شبکه ارائه شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تحلیل فنی اقتصادی #انرژی های تجدید پذیر #سیستم قدرت #منابع تولید پراکنده #نرم افزار Homer
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)