پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
رضا کرمخانیان [پدیدآور اصلی]، حسین قلی زاده نرم[استاد راهنما]
چکیده: مدل سازی وکنترل مبدل های الکترونیک قدرت به جهت ماهیت غیر خطی آن‌ها، از مباحث مهم پژوهشی در الکترونیک قدرت می باشد. با توجه به اینکه سیستم های الکترونیک قدرت از دو دینامیک زمان پیوسته (در زمان های بین کلید زنی) و ورودی زمان گسسته (کلید‌‌زنی‌ها) برخوردارند، از جمله سیستم های هایبرید محسوب می شوند. مبدل افزاینده DC-AC نیز توسط رفتار هایبریدی که از خود نشان می دهد سوئیچ می‌شود. مدل‌سازی هایبرید برای مدار الکتریکی این مبدل با مجموعه ای از حالت‌های گسسته و ارتباط دادن آن‌ها به دینامیک‌های پیوسته توصیف شده است. به ‌طورکلی سیستم‌های هایبرید بین وضعیت‌های کاری مختلف سوئیچ می‌کنند که هر وضعیت قوانین دینامیکی خود را داراست. کنترل‌کننده‌های زیادی در این زمینه طراحی شده اند که مبنای کار آن‌ها تبدیل سیستم سوئیچ شونده خطی به یک سیستم غیرهایبرید به کمک نظریه متوسط گیری است. در این شرایط از دینامیک‌های سریع سیستم صرفنظر شده و درنتیجه از دقت تحلیل پایداری کاسته می‌شود. روش کنترل‌کننده در این پایان نامه بر اساس استفاده مستقیم از نظریه سیستم‌های هایبرید و سوئیچینگ است. مدل حاصل از این روش دینامیک های سریع را نیز در نظر می گیرد و تحلیل پایداری مبتنی بر آن سیگنال بزرگ و دقیق است. در این پایان نامه به کمک روش هایبرید اتومتا مدل یک مبدل افزاینده DC-AC بدست آمده است و با استفاده از راهبرد تصویر کمینه کنترل کننده مناسب به آن اعمال شده است. هدف کنترل، تولید یک سطح ولتاژ متناوب بالاتر از منبع ولتاژ مستقیم ورودی است. نتایج شبیه‌‌‌سازی نشان دهنده این موضوع است که مبدل افزاینده یک بازده خوب با استفاده از این روش دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مبدل افزانیده #مدل‌سازی هایبرید #تصویر کمینه
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)