پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
صالح قرائی [پدیدآور اصلی]، حسین قلی زاده نرم[استاد راهنما]، علی اکبرزاده كلات[استاد مشاور]
چکیده: پیل های سوختی، منابع ولتاژ DC با چگالی جریان بالا هستند که به منظور تامین قسمتی از توان بار می توانند از طریق مبدل های الکترونیک قدرت به شبکه متصل شوند. در این پایان نامه یک سیستم کنترلی جهت تزریق توان یک منبع ولتاژ DC مانند پیل سوختی به شبکه تک فاز از طریق مبدل های DC به DC افزاینده (Boost) و DC به AC (Inverter) طراحی و پیاده سازی شده است. وظیفه مبدل Boost در این سیستم، تولید یک ولتاژ خروجی بزرگتر و تنظیم شده برای استفاده مبدل DC / AC طبقه بعدی می باشد. مبدل فوق با استفاده از روش مدل میانگین، مدلسازی شده است و سپس با فرض آن که این مبدل همواره در حالت هدایت پیوسته (CCM) کار کند، یک روش کنترلی غیر خطی (کنترل مد لغزشی کامل) برای آن بکار گرفته شده است. کنترل توان تزریقی به شبکه نیز بر عهده مبدل DC / AC سمت شبکه می باشد که برای این منظور یک روش کنترلی تقریباً حلقه باز که در آن تنها از لحظه عبور از صفر فاز ولتاژ شبکه فیدبک گرفته می شود برای این مبدل پیشنهاد شده است. نتایج شبیه سازی ها، توانایی روش های بکار گرفته شده را در کنترل مبدل Boost و تزریق توان به شبکه نشان می دهد. به منظور بررسی روش های کنترلی پیشنهادی در شرایط کار عملی، یک نمونه آزمایشگاهی مبدل Boost و اینورتر تک فاز به همراه کلیه ملزومات دیگر شامل فیلتر سلفی، بردهای واسط الکترونیک، واحد پردازنده و ... طراحی و ساخته شده است. نتایج حاصل از ساخت دستگاه ساخته شده و مقایسه ی آن با شبیه سازی های صورت گرفته، صحت و کارایی روش های بکار گرفته شده را اثبات می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم پیل سوختی #مبدل بوست #اینورتر متصل به شبکه تک فاز #کنترل توان #میکروکنترلر ARM
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)