پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
وحید کمالی [پدیدآور اصلی]، حسین قلی زاده نرم[استاد راهنما]
چکیده: برای تثبیت ولتاژ خروجی سیستم های فتوولتائیک معمولاً از مبدل های DC-DC استفاده می شود، در بین این مبد ل ها مبدل SEPIC با توجه به ویژگی هایی که دارد گزینه ای مناسب برای این کار است. هرچه این مبدل بهتر کنترل شود بازدهی کلی سیستم افزایش می‌یابد، با توجه به رفتار غیرخطی، عدم قطعیت‌های موجود، تغییرات پارامتری، اغتشاشات بار و ولتاژ ورودی متغیر در مبدل‌های DC-DC، عموماً کنترل‌کننده‌های خطی کلاسیک کارایی مطلوب خود را از دست داده و عملکرد کنترلی مناسبی از خود نشان نمی دهند. کنترل کننده های مقاوم بهینه خطی ∞H عملکرد مطلوبی را در برابر نامعینی‌ها (پارامتری و غیر پارامتری) و اغتشاشات از خود نشان می‌دهند. این پایان‌نامه با هدف کنترل ولتاژ مبدل SEPIC در حضور تغییرات پارامتری سیستم با استفاده از روش کنترل مقاوم ∞H ارائه‌شده است. به همین منظور، پس از معرفی مبدل SEPIC، مدل فضای حالت سیستم و مدل‌سازی سیستم به همراه نامعینی انجام شده و کنترل‌کننده مقاوم ∞H برای کنترل ولتاژ خروجی طراحی شده است. سپس نتایج عملکرد کنترل‌کننده مقاوم و نیز مقایسه با روش کنترل‌کننده PI ارائه‌شده است. نتایج شبیه‌سازی برتری کنترل‌کننده مقاوم ∞H را نسبت به کنترل‌کننده PI نشان میدهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کنترل‌کننده مقاوم ∞H #مبدل SEPIC #نامعینی #کنترل‌کننده PI
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)