پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
علی فدائی [پدیدآور اصلی]، حسین قلی زاده نرم[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه با استفاده از کنترل کننده فازی عمل ردیابی نقطه حداکثر توان در سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه با بار مقاومتی متغیر و همچنین تحت تابش و دمای متغیر و استاندارد انجام می شود. روش آشفتن و مشاهده نیز برای ردیابی نقطه حداکثر توان استفاده شده و با روش فازی مقایسه می شود. نتایج به‌دست ‌آمده عملکرد مناسب کنترل کننده فازی را جهت ردیابی نقطه حداکثرتوان بیان می‌کند. همچنین جهت بهینه‌سازی گروه‌های فازی از الگوریتم اجتماع ذرات استفاده می گردد که باعث بهبود عملکرد کنترل کننده فازی می شود. در پایان نیز با استفاده ازکنترل کننده فازی طراحی شده، سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه تک فاز پیاده‌سازی می گردد و با روش کنترل جریان هیسترزیس، سوئیچینگ اینورتر جهت تزریق حداکثر توان به شبکه انجام می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آشفتن و مشاهده #کنترل کننده فازی #ردیابی حداکثر توان #اینورتر #الگوریتم اجتماع ذرات #کنترل جریان هیسترزیس
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)