پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق و رباتیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
آرش وحیدنیا [پدیدآور اصلی]، مهدی بانژاد[استاد راهنما]، سید حسین حسینی[استاد مشاور]، مجید علومی بایگی[استاد مشاور]
چکیده: قابلیت اطمینان یکی از مهمترین مسائل مورد بحث در سیستم قدرت و شبکه های توزیع می باشد و رسیدن به مقادیر بهتری از شاخص های قابلیت اطمینان مسئله بسیار مهمی برای مهندسین سیستم و شرکت های تأمین و توزیع کننده انرژی در جهت بالا بردن رضایت مشترکین و نیز سود شرکتها می باشد. روشهای بسیاری برای بالابردن قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت ونیز شبکه های توزیع وجود دارند که قرار دادن کلیدهای جدا کننده یا سکشنلایزر ها یکی از روشهای مؤثر در بهبود قابلیت اطمینان شبکه های توزیع می باشد. قرار دادن هرگونه کلید، سیستم حفاطتی و ادوات کنترل کننده مستلزم هزینه سرمایه گذاری اولیه می باشد و لذا مهمترین مسئله در قرار دادن این ادوات بر روی شبکه توزیع یافتن بهترین محل آنها است به نحوی که بالاترین قابلیت اطمینان برای سیستم به دست آید تا به این ترتیب بهترین بازگشت سرمایه را نیز برای شرکت های توزیع به ارمغان آورد. با توجه به افزایش روزافزون به کارگیری و استفاده از تولید پراکنده در شبکه های توزیع لازم است اثرات آن در تمامی آنالیزهای مرتبط با سیستم توزیع در نظر گرفته شوند. در این پروژه روشی مبتنی بر ترکیب تئوری گراف و الگوریتم ژنتیک بهینه شده برای حل مسئله جایابی کلید در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تولید پراکنده در شبکه ارائه شده است. با بهینه سازی شاخص های اقتصادی قابلیت اطمینان برای حالت های مختلف و تعداد کلید های متفاوت بهترین محل برای قرار دادن کلید در شبکه به دست آمده است. این روش بر روی چند سیستم نمونه با و بدون در نظر گرفتن تولید پراکنده شبیه سازی شده است و بهترین تعداد و محل های نصب کلید در این شبکه ها به دست آمده است. با مقایسه نتایج به دست آمده در حالت-های مختلف، به وضوح اثرات وجود تولید پراکنده در نتایج شبیه سازی ها قابل مشاهده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قابلیت اطمینان #شبکه های توزیع #الگورینم ژنتیک #تولید پراکنده
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)