پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
حسين حاتمي [پدیدآور اصلی]، محمودشریعتی [استاد راهنما]، حمید رضا ایپک چی[استاد راهنما]
چکیده: در این تحقیق به بررسی تجربی و عددی رفتار نرم شوندگی و رچتینگ پوسته های استوانه ای فولادی تحت بارگذاری نیرو کنترلی و جابجایی کنترلی محوری تناوبی پرداخته شده است. تست های تجربی توسط دستگاه سرو هیدرولیک اینسترون 8802 انجام گردیده است. تحلیل عددی توسط نرم افزار آباکوس با استفاده از مدل های پلاستیسیته پیشرفته سخت شوندگی ایزوتروپیک، سخت شوندگی سینماتیک خطی و سخت شوندگی غیر خطی ایزوتروپیک/سینماتیک انجام شده و دقت این مدل ها با نتایج تجربی سنجیده شده است. تحت بارگذاری نیرو کنترلی به علت وجود نیروی میانگین غیر صفر، کرنش پلاستیک در سیکل های متوالی در پوسته استوانه ای انباشت می گردد یا به عبارت دیگر رفتار رچتینگ در پوسته اتفاق می افتد. تحت بارگذاری جابجایی کنترلی، رفتار نرم شوندگی در پوسته ها مشاهده می گردد و به علت کمانش ایجاد شده در ناحیه فشاری، این رفتار شدیدتر می گردد. تاثیر گشودگی روی رفتار منحنی های هیسترزیس پوسته های استوانه ای نیز تحت این نوع بارگذاری ها مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهده می گردد که گشودگی باعث تسریع رفتار نرم شوندگی و رچتینگ در پوسته های استوانه ای می گردد. مدل سخت شوندگی غیر خطی ایزوتروپیک/سینماتیک به خوبی رفتار نرم شوندگی و رچتینگ پوسته را شبیه سازی می کند؛ ولی مدل های سخت شوندگی ایزوتروپیک و سخت شوندگی سینماتیک خطی توانایی شبیه سازی رفتار های نرم شوندگی و رچتینگ را ندارند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پوسته استوانه ای #بارگذاری محوری تناوبی #رچتینگ #نرم شوندگی #مدل سخت شوندگی.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)