پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
هادی یزدان پور مقدم [پدیدآور اصلی]، علي سررشته داري[استاد راهنما]
چکیده: پیش‌بینی فرسایش کاویتاسیون رو قطعات کاری دشوار است، زیرا باید در شرایط کاری و آزمایشگاهی قرار بگیرند و بعد از گذر زمان طولانی کارکرد و آزمایشگاهی مشاهدات صورت گیرد که این امر بسیار زمان بر و در باب اصلاح طراحی بسیار پرهزینه و در بعضی موارد غیرممکن است. به همین دلیل از دینامیک سیالات محاسباتی جهت این امر خدمت گرفته می شود تا سریع و ارزان، دسترسی به اهداف طراحی نائل شود. هدف این مطالعه ارزیابی نواحی حساس فرسایش در طول دوره نهفتگی در جریان‌های شامل کاویتاسیون است. تاکنون روی مدل‌های فرسایش کاویتاسیون تحقیقات زیادی انجام نشده و هیچ کدام از مدل ها به‌طور جامع و کامل توانایی پاسخگویی در هر شرایط هندسی و جریان را ندارند. از بین همه این مدل ها فرضیه میکروجت به نظر می رسد کاراتر از بقیه مدل ها باشد. در این پژوهش با استفاده از یک مدل فرسایش کاویتاسیون جدید، برگرفته از مدل میکروجت دولار و کوتیر-دلگشا که پیاده‌سازی کد عددی این مدل در حل گر عددی جریان تغییر فاز در کدهای منبع باز اپن فوم با زبان برنامه‌نویسی C++‌ شی‌ءگرا، ابزاری قدرتمند مبتنی بر دینامیک سیالات محاسباتی برای پیش‌بینی نواحی با پتاسیل بالای فرسایش بر روی دیواره های هندسه دامنه محاسباتی تولیدشده است.که این کد عددی قادر به تخمین نواحی فرسایش یافته و شدت فرسایش در آن نواحی است. این مدل از اطلاعات حل جریان کاویتاسیون جهت پیش‌بینی وقوع میکروجت در جریان استفاده می کند. برای سنج اعتبار کد عددی و توانایی آن برای پیش‌بینی فرسایش کاویتاسیون، یک نازل استاندار با چرخش 90 درجه مدل سازی عددی و نتایج آن با نتایج آزمایشگاهی موجود مقایسه می شود. و سپس به بررسی تأثیر پارامترهای جریان و هندسه روی فرسایش پرداخته می شود. درنهایت با انجام این پژوهش نتیجه می شود، فرسایش کاویتاسیون با پارامترهای جریان قابل توجیه است. مدل میکروجت یکی از مدل‌های موفق عددی در پیش‌بینی فرسایش کاویتاسیون است. مدل آشفتگی اصلاح شده ی LES نسبت به مدل آشفتگی اصلاح شده ی k-ω SST در این مدل‌سازی عددی کاراتر است. با افزایش عدد رینولدز و سرعت بیشتر جریان ورودی به نازل به‌طورکلی از تمرکز شدت فرسایش در یک نقطه کاسته و در مساحت بیشتری رخ می دهد و همچنین موقعیت فرسایش روی دیواره‌ها عوض می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فرسایش کاویتاسیون # #میکروجت آب #فروپاشی حباب #مدل های فرسایش #اصلاح مدل آشفتگی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)