پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی مکانیک و مکاترونیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
فرهاد جوان [پدیدآور اصلی]، علی خالقی[استاد راهنما]، محمد محسن شاه مردان[استاد مشاور]
چکیده: اخیراً یک روش غیرفعال برای کنترل جدایش جریان که به برآمدگی لبه حمله معروف است، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. ایده این روش بر اساس شکل‌شناسی باله‌های نهنگ غول‌پیکر کوهان‌دار است که توسط زیست‌شناسان بررسی ‌شد، مورد مطالعه قرارگرفت. به دلیل اهمیت واماندگی و ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل، در این پژوهش به مطالعه تأثیر موج‌دار کردن ایرفویل S809 بر روی مشخصه‌های آیرودینامیکی آن به‌صورت آزمایشگاهی پرداخته‌شده است. در مطالعه حاضر برای اعتبار سنجی ابتدا ایرفویل S809 استاندارد ساخته شد و نتایج آن ثبت گردید، سپس ایرفویل S809 موج‌دار که لبه حمله، لبه فرار، سطح بالا و سطح پایین آن را موج‌دار کرده، ساخته شد. نتایج به‌دست‌آمده با ایرفویل استاندارد در محدوده اعداد رینولدز 105×2 تا 105×5/6 مقایسه گردید. توزیع فشار سطح و ساختار جریان روی ایرفویل موج‌دار نسبت به مدل استاندارد به‌طور قابل‌توجهی متفاوت به‌دست آمده‌است. برای زوایای حمله کمتر از زاویه واماندگی، در ایرفویل S809 استاندارد نسبت به ایرفویل موج‌دار، ضریب برآ کمتر و ضریب پسای بیشتری مشاهده‌ شده است، درحالی‌که در زاویه حمله بیشتر از زاویه واماندگی، ایرفویل موج‌دار نسبت به ایرفویل استاندارد، ضریب برآ بیشتر و ضریب پسای کمتری را دارد، درنتیجه کارایی در ایرفویل موج‌دار بعد از زاویه واماندگی به‌طور قابل‌توجهی افزایش ‌یافته‌ است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ایرفویل موج دار #تونل باد #توزیع فشار #واماندگی #کنترل جریان
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)