پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
مسعود امین زاده [پدیدآور اصلی]، سید مهدی توکلی[استاد راهنما]
چکیده: امروزه علوم به منظور کسب نتایج دقیق تر و بهتر به سمت استفاده از ابزار کامپیوتری پیش رفته اند، در این راستا با ترکیب علوم مهندسی می توان از زوایای مختلفی به بررسی نتایج آزمایشگاهی و در نهایت به پیش-بینی این نتایج پرداخت. یکی از این علوم که کاربرد فراوانی در زمینه های مهندسی پیدا کرده، علم پردازش تصویر می باشد. در این تحقیق به کمک پردازش تصویر و شبکه های عصبی به دانه بندی سنگدانه های در حال حرکت پرداخته شده است. به این منظور ابتدا از سنگدانه های در حال حرکت، با یک دوربین ورزشی با قابلیت 240 فریم در ثانیه فیلم برداری شده و سپس پردازش بر روی فیلم به منظور تبدیل فیلم به عکس انجام می شود. سپس بر روی عکس به منظور استخراج سایز سنگدانه ها، پردازشی توسط شبکه عصبی بردار-های پشتیبان صورت می گیرد، که به مرز بندی عکس و در نهایت اندازه گیری هر سنگدانه و ترسیم نمودار دانه بندی منجر می شود. در پایان، نتایج تحقیق با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده و در مورد خطا و مقدار آن و نحوه کاهش خطا که شامل ترمیم مرز ها در عکس و بررسی ابعاد سنگدانه ها در مقایسه با بزرگترین سایز سنگدانه موجود می باشد، پرداخته خواهد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سنگدانه #پردازش تصویر #شبکه عصبی #منحنی دانه بندی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)