پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
محمد علی مزینانیان [پدیدآور اصلی]، سید مهدی حسینی[استاد راهنما]
چکیده: با توجه به قرارگیری برخی از پروژه های عمرانی مهم بر خاکهای رسی، که در مواردی جزء خاکهای مسئله دارمحسوب می شوند، ضرورت اصلاح و بهسازی آنها جهت ایجاد بستری مناسب برای انجام و اجرای پروژه حائز اهمیت است.در گذشته بیشتر از آهک برای بهبود واصلاح پارامترهای لازم در خاک استفاده می شد ولی در سالهای اخیر تکنولوژی نانو در حد گسترده و با سرعت بالایی در تمامی زمینه ها مورد استفاده قرار گرفته و بدلیل جدید بودن و عدم وجود مرجعی کامل در مهندسی ژئوتکنیک و تحقیقات پراکنده و ناکافی نیاز به شناخت، نحوه کاربرد و میزان تاثیر نانو ذرات در این حوزه می باشد .بدیهی است به کار بردن یک روش مناسب برای بهسازی خاک که هم از نظر اقتصادی و زمانی بهینه باشد واز طرفی دارای پشتوانه علمی نیز باشد کاری است که تنها بوسیله تحقیق و پژوهش میسر است . دراین تحقیق به ارزیابی اثر توام افزودن درصدهای مختلف نانو سیلیس و آهک بر خاک رس و اندازه گیری پارامترهای مقاومت برشی خاک رس مورد نظر به وسیله آزمایش برش مستقیم پرداخته شده است. بدین منظور پس از انجام آزمایشهای شناسائی و طبقه بندی، مشخصات فیزیکی و مکانیکی خاک، آزمایش برش مستقیم بر روی خاک مورد نظر با درصدهای مختلف نانوسیلیس و آهک انجام و در ادامه با نتایج حاصله ازآزمایشهای فوق الذکر ، پارامترهای مورد نظر ارزیابی می-گردد. نتایج حاکی از بهبود پارامترهای مقاومت برشی خاک رس اصلاح شده با 1الی 3 درصد نانو سیلیس و آهک می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پارامترهای مقاومت برشی #نانو سیلیس #آهک #بهسازی خاک #برش مستقیم
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)