پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
مرضیه نیک نامی [پدیدآور اصلی]، ناصر حافظی مقدس[استاد راهنما]، بهناز دهرآزما[استاد مشاور]
چکیده: توسعه روز افزون مناطق شهری و افزایش جمعیت، سبب تولید بی رویه انواع پسماندهای شهری شده است. امروزه مدیریت حجم بسیار زیاد پسماندها به یکی از دغدغه ها در محیط زیست شهری تبدیل شده است. جستجوی محل دفن مناسب به علت وجود پارامترهای متعدد دخیل دراین امر، همواره از جمله مسائل پیچیده، پرهزینه و وقت گیر بوده است. مطالعات سال های اخیر نشان داده است که سیستم اطلاعات جغرافیایی ابزارکار آمدی را برای مدیریت و کاربرد داده های مکانی مختلف به دست می دهد، که با صرف وقت و هزینه کمتر می توان مکان های مناسب تری را جهت دفن مواد زائد یافت. در این تحقیق با بهره گیری از پارامترهایی نظیر زمین شناسی، توپوگرافی، شیب، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی ،کاربری اراضی، راه های دسترسی، مناطق مسکونی، سیل خیزی، نفوذپذیری، کیفیت آب، عمق آب و ... که نقش مؤثری در محل دفن پسماندها ایفا می کنند محدوده های مناسب جهت دفن پسماند در شهرستان گلپایگان معرفی شده است. برای این منظور محدوده های قابل قبول برای هر یک از عوامل فوق انتخاب شده و بر اساس آن مناسب ترین مکان برای دفن پسماندهای شهری در شهرستان گلپایگان پیشنهاد شده است. برای ترکیب لایه ها از روش وزن دهی افزایشی ساده و نرم افزارArcview استفاده شده است. مکان یابی محل دفن پسماندهای شهرستان در 3 مرحله شامل: 1) پهنه بندی مناطق مستعد دفن پسماند و پیشنهاد مناطق مناسب 2) بازدیدهای صحرائی و بررسی خصوصیات مناطق منتخب 3) رتبه بندی مناطق با استفاده از ارزیابی اثرات زیست محیطی با روش ماتریس لئوپولد صورت گرفته است. بدین وسیله ساختگاه های با الویت بالا انتخاب شدند و ساختگاه نهایی انتخاب گردید. نتایج این مطالعه نشان می دهد مناسب ترین منطقه با کمترین اثر زیست محیطی جهت دفن بهداشتی پسماندهای شهری در شمال شرقی شهرستان گلپایگان واقع شده است . مساحت این منطقه در حدود 33/50 کیلومتر مربع است و فاصله آن از مرکز شهرستان در حدود 23 کیلومتر می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#شهرستان گلپایگان #مکان یابی محل دفن #روش وزن دهی افزایشی ساده #سیستم اطلاعات جغرافیایی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)