پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1385
پدیدآورندگان:
مرتضی درخشی [پدیدآور اصلی]، حبیب الله قاسمی[استاد راهنما]، عزیز الله طاهری[استاد راهنما]، محمود صادقیان[استاد مشاور]، حسین حیدرنیا[استاد مشاور]
چکیده: منطقه مورد مطالعه در 60 کیلومتری شمال غرب طبس و 10 کیلومتری شمال روستای شیرگشت در محدوده کوههای درنجال واقع شده است. این منطقه از لحاظ ساختاری و تقسیمات زمین شناسی به عنوان بخشی از زون ایران مرکزی در نظر گرفته می شود. کوههای درنجال حاصل بالازدگی سنگهای پالئوزوئیک زیرین بوده و در این کوهها توالی تقریبا کاملی از سنگهای این زمان دیده می شود..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پترولوژی #ژئوشیمی #ریفت زایی #پالئوزوئیک زیرین #شیرگشت
دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)