پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
ملیحه سلبی [پدیدآور اصلی]، حسین نیکوفرد[استاد راهنما]
چکیده: کتکول یک ماده بیولوژیکی است که غلظت بیش از حد مجاز آن سرطان زا بوده و اثرات زیان بار و جبران ناپذیری به همراه دارد. تشخیص و شناسایی کتکول در سطح الکترود-های برهنه نظیر پلاتین به دلیل اضافه ولتاژ بالا و حساسیت کم با مشکلاتی روبرو است. در این تحقیق، خواص الکتروکاتالیستی فیلم پلی(1-آمینو-9و10-آنتراکینون)(PAAQ)، تهیه شده در حضور ماده ی فعال سطحی سدیم دودسیل سولفات (SDS)، به عنوان یک ماده ‏ی افزودنی، به منظور اکسیداسیون کتکول مورد مطالعه قرار گرفت. علاوه براین پاسخ الکتروشیمیایی کتکول در سطح الکترود اصلاح شده PAAQ/SDS/Pt و PAAQ/Pt مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو الکترود اصلاح شده، دارای فعالیت کاتالیزوری برای الکترواکسیداسیون کتکول هستند که این خاصیت برای فیلم های پلیمری تهیه شده در حضور SDS افزایش یافته است. پتانسیل قله ی اکسایش کتکول در سطح الکترود PAAQ/SDS/Pt، جابه جایی منفی نشان داد و افزایش جریان قله‌ی آندی نیز دیده شد. شرایط تهیه ی الکترود اصلاح شده ی PAAQ/SDS، برای اکسایش کتکول شامل روش تهیه، نوع الکترود پایه، ضخامت فیلم پلیمری، گستره pH بافر، نوع بافر، سرعت روبش وغیره نشان می دهند فیلم پلیمری تهیه شده از محلول حاوی 5 میلی مولار مونومرAAQ ، 6 مولار اسید سولفوریک در حضور 0/4 میلی مولار سدیم دودسیل سولفات به روش ولتامتری چرخه ای با سرعت روبش 80 میلی ولت بر ثانیه در گستره‌ی پتانسیل 0/0 تا 1/3+ ولت در طی 12 چرخه روبش پتانسیل برای محلول کتکول با بافر فسفاتی pH= 5 دارای بیشترین اثر کاتالیستی است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) فیلم پلیمری PAAQ/SDS، نشان‌دهنده‌ی کاهش اندازه ذرات و افزایش یکنواختی آن ها در مقایسه با فیلم پلیمری PAAQ است. آزمایشات سینتیکی واکنش الکترواکسیداسیون کتکول در شرایط دمایی مختلف نشان می‌دهد که انرژی فعال سازی واکنش در سطح الکترود PAAQ/SDS/Pt نسبت به الکترود PAAQ/Pt کم تر است. بررسی نمودار کالیبراسیون کتکول در سطح الکترود PAAQ/SDS/Pt، در محدودهی غلظت 0/02 تا 7/50 میلی‌مولار کتکول نشان می دهد که محدوده ی خطی بودن نمودار کالیبراسیون در گستره 0/10 تا 6/0 میلی‌مولار بوده که میزان خطی بودن آن 0/99 می باشد. مقدار حد تشخیص اکسیداسیون کتکول در گستره غلظتی مورد نظر برابر 2^-10× 1/3میلی مولار به دست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلی(1-آمینو-9و10-آنتراکینون) #الکترود اصلاح شده #سدیم دودسیل سولفات #کتکول #الکتروکاتالیست #بافر فسفات
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)