پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
زهرا سنایی [پدیدآور اصلی]، مهرداد غزنوی[استاد راهنما]، سمیه مُغاری[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان‌نامه تکنیک‌های مدیریت توازن کنترل تومور و بافت نرمال در برنامه‌ریزی پرتودرمانی بررسی و توسعه یافته است. ابتدا، یک روش کنترل کیفیت مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها پیشنهاد شده است. این روش پتانسیل بهبود برنامه را از طریق مقایسه‌ی طرح با برنامه‌های مرجع دیگر ارزیابی می‌کند. این روش، شامل معیارهای متعددی از جمله معیار نشان دهنده‌ی تفاوت‌های آناتومی بین بیماران است. اعمال برنامه به موارد پروستات توانایی روش در شناسایی برنامه‌ها با پتانسیل بهبود بیشتر را نشان می‌دهد. یک روش برنامه‌ریزی چند هدفه برای تحویل درمان پیشنهاد می‌شود. بهینه‌سازی‌های چند هدفه به بررسی مسائل بهینه‌سازی اغلب شامل چندین معیار متضاد می‌پردازد. در بهینه‌سازی چند هدفه یک جواب واحد که همزمان تمام اهداف را بهینه کند، وجود ندارد. در عوض، تصمیم گیرنده باید توازن بین جواب‌های کارا را در نظر بگیرد. در نتیجه، یک روش عملی این است که یک نمایش گسسته‌ای از مجموعه‌ی غیرتسلطی که برخی از الزامات را رعایت می‌کند ارایه شود. این روش، تولید ستون را در روش تقاطع مرزی طبیعی اصلاح شده که مجموعه ای از نقاط مرجع هم‌فاصله را در مجموعه نقاط غیرتسلطی قرار می دهد، ترکیب می‌کند تا مجموعه‌ای از نقاط غیرتسلطی را تشکیل دهد. محدودیت تحویل در فرآیند تولید ستون در نظر گرفته شده است. اساسا، این روش مجموعه‌ای از برنامه‌هایی را تولید می‌کند که شامل توازن بسیار زیادی در درمان می‌باشد. توسط یک مورد پروستات نشان داده شده است که این روش برنامه‌های نزدیک به بهینه تولید می‌کند که می‌تواند با تابش به طور چشمگیری پایین‌تر از آنهایی که بهینه هستند تحویل داده شود
کلید واژه ها (نمایه ها):
#: بهینه‌سازی چندهدفه #پرتودرمانی #نقاط غیرتسلطی #معیارهای متضاد
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)