Skip navigation
معرفی رئیس دانشگاه
پیام رئیس دانشگاه
وظایف
پرسش و پاسخ
پیشنهادات و انتقادات
دفتر ریاست دانشگاه
آخرین بروزرسانی: 1396/4/21

دكتر فاتحدكتر محمد مهدي فاتح

استاد تمام کنترل (رباتیک)

 

سوابق آموزشي

دكتري:— كنترل (رباتيك)، دانشگاه ساتهمپتون، انگلستان، 1380
كارشناسي ارشد:— مهندسي برق (قدرت)، دانشگاه تربيت مدرس، 1370
كارشناسي:— مهندسي برق، دانشگاه صنعتي اصفهان، 1367

 

 سوابق پژوهشي

— پژوهشگر برتر دانشگاه در طي يازده سال از 1384 تا 1394
— هيأت علمي نمونه آموزشي در چهار سال


— راهنمايي 5 دانشجوي دكتري و 49 دانشجوي كارشناسي ارشد
— ارائه 89 مقاله علمي و پژوهشي ISI و ISC و ارائه 41 مقاله كنفرانسي
— انجام 6 طرح تحقيقاتي و ترجمه 2 كتاب

  عضو قطب علمي سامانه هاي مقاوم هوشمند
— عضو هیئت تحریریه مجله علمی- پژوهشی سیستمهای هوشمند در مهندسی برق

 

سوابق اجرايي

— رئيس دانشگاه صنعتي شاهرود

— معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه
— مدير امور پژوهشي و ارتباط با صنعت دانشگاه
— مدير گروه برق
— 

آخرین بروزرسانی: 1396/4/18

 

 

به نام خداوند بخشایشگر مهربان


با شکرگزاری به درگاه خداوند کریم، صنعتی شدن دانشگاه را به اعضای محترم هیات علمی، کارمندان شریف و دانشجویان عزیز تبریک عرض می کنم.  این دانشگاه دارای هیات امنا، هیات ممیزه و هیات جذب مستقل است.

دانشگاه صنعتي شاهرود با پيشينة  43 سال در شهر فرهنگي شاهرود در شمال شرق ايران عزيز می درخشد. اين دانشگاه بزرگ و در حال توسعه در 4 پرديس دانشگاهي به اسامی پردیس مرکزی، پردیس صنعت و فناوری های نوین، پردیس کشاورزی و پردیس معدن آموزشی به وسعت حدود  200 هکتار گسترده شده است و در  150 رشته شامل 303 رشته كارشناسي، 77 رشته ارشد، و 40 رشته دكتري فعالیت می نماید. اعضای محترم هیئت علمی به تعداد 305 نفر در انجام امور آموزشی، پژوهشی، اجرایی و فرهنگی فعّالیت های ارزشمندی را ارائه می نمایند. کارمندان شریف دانشگاه نیز به تعداد 262 نفر در عرصه های مختلف خدمت رسانی می نمایند.

دانشگاه می تواند نقش برجسته ای در توسعه و پیشرفت ایران عزیز ایفا نماید،آن گونه که امام خمینی فرمودند دانشگاه مبدأ همة تحوّلات است و مقام معظّم رهبری نیز سیاست پیشرفت علمی با شتاب بالا را یک سیاست بنیادین برای نظام معرّفی نمودند. دانشگاه با تعلیم و تربیت دانشجویان، نیروی انسانی ماهر را تأمین می نماید. با پژوهش به حلّ معضلات اقدام نموده و مرزهای دانش و فناوری را جابه جا کرده و خدمات مؤثّر خود به میهن را به صورت اثرات علمی برای نهادینه نمودن توسعة علمی پایدار تقدیم می نماید. دانشگاه به عنوان یک نهاد ملّی به مردم تعلّق دارد و می خواهد به طور شایسته خدمت نماید. رمز موفّقیت آن است که در همه امور رضای خداوند متعال را در نظر داشته باشیم و به او توکّل نماییم. دانشگاه خانة ماست و طبعاً برای آبادی آن از جان و دل تلاش می نماییم. به همة یاوران دانشگاه خوشامد می گوییم و هر دستی که به کمک بیاید به گرمی می فشاریم.

راهبردها و راه کارها برای توسعة کمّی و کیفی دانشگاه در برنامة راهبردی دانشگاه آمده است. این برنامه بر اساس اسناد بالا دستی و برنامة وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنظیم شده است. آموزش بر مبنای پژوهش، بهبود کیفیت آموزشی، توسعة تقاضا محور  بر مبنای نیاز کشور از جمله راهبردهای مهمّ آموزشی است. در بخش پژوهش به حلّ معضلات کشور، تقاضا محوري، محصول محوری، تجاری سازی، فناوری های نوین، و ارتقای رتبه علمی دانشگاه توجّه شده است. باید به مدیریت علمی توجّه نماییم و در جهتتولید دانش و فناوری، ماموریت گرایی و تشکیل قطب های علمی و فناوری  حرکت کنیم. برنامه ریزی، قانون مداری، تصمیم سازی بر اساس خردجمعی، بهره مندی از شوراهای تخصصی، کارشناسی در امور، پاسخ گویی، هماهنگی، کنترل پیوسته، بهبود روابط عمومی و توسعة اتوماسیون از اهمّ سیاست های راهبردی دانشگاه در بخش مدیریت است. در بخش دانشجویی و فرهنگی به تقویت باورهای دینی، اعتلای علمی، اخلاق مداری، قانون مندی، وحدت ملّی، منزلت انسانی، نقّادی و انتقاد پذیری توجّه شایانی شده است.

برنامه های اجرایی و شیوه نامه ها برای تحقّق برنامة راهبردی با همکاری معاونت ها و مدیریت های مربوط، دانشکده ها و پژوهشکده ها، واحد طرح و برنامه، کارشناسان و بررسی در شوراهای تخصّصی تهیّه می شود. از اعضای محترم هیئت علمی و کارشناسان گرانقدر دعوت می شود که با بیان مسائل، چالش ها، انتقادها و پیشنهادها در تهیة برنامه های اجرایی و شیوه نامه ها به مسئولان کمک نمایند. توسعة کمّی و کیفی دانشگاه مبتنی بر تقویت زیرساخت های آموزشی و پژوهشی مشتمل بر کلاس ها، کارگاه ها، آزمایشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، شبکه های کامپیوتری، کتابخانه، نرم افزارها و پایگاه های اطلاعاتی خواهد بود. توسعة فراگیر اتوماسیون در مدیریت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، اداری و مالی گام مؤثّری در خدمت رسانی محسوب می شود.

اميد است با ياري ايزد منّان، حمايت مسئولين، همّت همكاران و مشارکت مردم بتوانيم بخشي از نيازهاي علمي و نيروهاي متخصّص مورد نياز كشور را در زمينه هاي مختلف برآورده سازيم و بدين طريق دین خود را به شهدا و وظيفه خود را در خدمت به هموطنان عزيز و كشور اسلامي ايران ادا نماييم.

  
با آرزوي توفيق الهي
دکتر محمدمهدی فاتح

 

رئيس دانشگاه   

      

آخرین بروزرسانی: 1394/3/11

• نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، دانشجويي، اداري و مالي، عمراني، امور خدمات علمي و كليه ارتباطات داخلي و بين¬المللي دانشگاه و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذيصلاحيت.
• تعيين خط مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياست هاي علمي، آموزشي و پژوهشي.
• هدايت فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، اداري و مالي و عمراني دانشگاه.
• ارايه گزارش سالانه دانشگاه به هيأت امناء
• نظارت برحسن اجراي فعاليت‏هاي جاري دانشگاه و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي و ارجاع آنها به مقامات ذي‏صلاحيت .
• مسؤوليت امور مالي و اداري دانشگاه در حدود مقررات مصوب.
• نصب و عزل اعضاي هيأت رييسه (با رعايت تبصره هاي «یک» و «دو» ماده «4») و رؤساي دانشكده ها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و مديران گروههاي آموزشي برابر ضوابط مربوط.
• اجراي مصوبات و آيين‏نامه‏ها و بخشنامه‏هاي صادرشده از سوي وزارت.
• تهيه و پيشنهاد سياستها، اهداف و خط‏مشي‏ها براي طرح در هيأت امناء.
• ارايه پيشنهاد تأسيس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها به شوراي دانشگاه.
• ارايه پيشنهاد همكاريهاي علمي با ساير مؤسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاه
• نمايندگي حقوقي دانشگاه نزد مراجع ذيصلاحيت.
• نظارت بر امور انضباطي دانشگاه (هيأت علمي، دانشجويان، كارمندان) در چهارچوب ضوابط و مقررات.
• تلاش در جهت بهبود و روشمند کردن فعالیتها برابر ضوابط مربوط.
• سایر مواردی که برابر مقررات و ضوابط برای اداره امور، جزء لاینفک وظایف رئیس دانشگاه می باشد.

 • با سلام خدمت رئیس محترم دانشگاه صنعتی شاهرود من مدتی است که در مقطع لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات فارغ التحصیل شدم . اما برای ادامه تحصیل دانشگاه شاهرود مقطع ارشد و دکتری ندارد. و من هم نمیتوانم به شهر دیگری بروم . فقط من تنها نیستم . سالانه تعداد زیادی در این رشته آن هم در این دانشگاه فارغ التخصیل میشوند اما به علت نبود مقطع بالاتر تغییر رشته میدهند . من حتی با دکتر محمد فرهادی صحبت کردم و گفتند که باید با شما درمیان بگذارم و شما درخواست بدهید . خواهش میکنم از شما که فکری به حال ما بکنید . لطفا مقطع ارشد رشته فناوری اطلاعات را قرار دهید تا ما بتونیم ادامه تحصیل بدیم . همه دوستان من یا دیگر ادامه ندادند یا تغییر رشته به مدیریت دادند و تعداد کمی به شهرهای دیگر رفتند. خواهش میکنم از شما من و دختران دیگری مثل من نمیتونند به شهر دیگر بروند . (12/4/1396، 12:54:56)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. دانشگاه به توسعه رشته های کامپیوتر علاقمند است ولی با توجه به الزامات وزارت علوم پس از جذب اساتید متخصص میسر خواهد بود. دانشگاه به جذب اساتید کامپیوتر اولویت داده است.
 • با سلام و عرض ادب. با توجه به قرار داشتن در فرجه امتحانات و نبود امکانات برای برخی دانشجویان برای مراجعت به شهر خود ازشما تقاضا داریم امکان رزرو غذا را در مورخه ۹۶/۴/۱۰ الی ۹۶/۴/۱۶ ( که در حال حاضر غیر فعال می باشد) را فعال بفرمایید. باتشکر. (7/4/1396، 05:49:37)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. تا تاریخ ۲۴ تیر غذای دانشجویی برقرار است.
 • سلام جناب دکتر فاتح اینجانب پذیرفته شده برای مصاحبه رشته هوش مصنوعی و رباتیکز هستم اما متاسفانه بدلیل بیماری سخت نتوانستم در تاریخ تعیین شده توسط دانشگاه برای انجام مصاحبه حاضر شوم. لطفا در صورت امکان فرصت دیگری برای من لحاظ شود جناب دکتر! سپاس... (1/4/1396، 11:56:42)
  پاسخ: متقاضی محترم. معمولا آزمون ها تابع قوانین خود هستند. درخواست خود را با معاون آموزشی یا رییس دانشکده در میان بگذارید.
 • باعرض سلام و خسته نباشید خدمت ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر فاتح باتوجه به اینکه آخرین زمان ورود به خوابگاه خواهران ساعت 21 میباشد وباتوجه به اینکه در ایام ماه رمضان میباشیم تقاضا دارم ساعت ورود را به 22 یا 23 تغییر دهید. ویا اینکه یک روز در طول هفته زمان آخرین ورود را یک ساعت افزایش دهید.(25/3/1396، 15:00:19)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. درخواست خود را به امور خوابگاه ها یا مدیر دانشجویی در میان بگذارید.
 • بسمه تعالی جناب آقای دکتر فاتح ریاست محترم دانشگاه صنعتی شاهرود سلام علیکم باآرزوی قبولی طاعات و عبادات جنابعالی، احتراما باستحضار میرساند اینجانب محمد حسن محمدی ساکن شاهرود طی ملاقات حضوری مورخه 13 / 9 / 95 ساعت 4 عصر طی نامه ای از حضرتعالی تقاضا نمودم در صورت امکان اقدامات لازم جهت انجام آزمون زبان انگلیسی(MSRT) برای دانشجویان استان سمنان فراهم گردد. که خوشبختانه مورد استقبال شما قرار گرفت و نامه را با نظر مساعد به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ارجاع فرمودید. اینجانب نامه فوق را طی شماره 8555 – 13/9/95 حضورا به آقای دکتر گودرزی تحویل نمودم که ایشان قول پیگیری دادند. متاسفانه طی این مدت (6 ماه) اینجانب چندین بار حضورا و تلفنی با خانم جلالی مسئول دفتر آقای دکتر گودرزی تماس گرفتم ایشان می گوید نامه را به تهران فرستادیم و تاکنون جوابی به دانشگاه ندادند. ضمنا مانع تماس اینجانب با آقای دکتر گودرزی هم شدند. لذا خواهشمند است هر طور که مصلحت می دانید دستور پیگیری تا حصول نتیجه را صادر فرمائید.سلامتی و موفقیت شما را از خداوند خواستارم. درپایان چنانچه تحقق برگزاری این آزمون در دانشگاه صنعتی شاهرود میسور نمی باشد، بفرمائید تا بنده از طریق دانشگاه سمنان(مرکز استان) موضوع را پیگیری نمایم. با تشکر محمدی 18 / 3 / 96 - تلفن تماس 09123730220 (18/3/1396، 11:50:19)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام.به مجوز نیاز دارد. در دست اقدام است.
 • سلام دکتر فاتح عزیز و گرانقدر. از شما تقاضا دارم راه عبور به سلف پردیس مهندسی را جهت رفت و آمد سنگفرش کنید. مطمئنا تمام آن قطعه زمین برای ساخت و ساز نیست و قسمتی هایی از آن برای عبور افراد است. باور بفرمایید رفت و آمد برای ما که تقریبا هر روز از آنجا میگذریم سخت است. با تشکر از توجه شما(27/2/1396، 23:43:16)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. بررسی و رسیدگی خواهم کرد.
 • با عرض سلام و خسته نباشید خدمت ریاست دانشگاه... میخواستم خدمتتان عرض کنم برای صدور کارت دانشجویی جدید برای کسی که کارتش را گم کرده یا دزدیده شده چرا باید حتما تو روزنامه آگهی داده بشود به عنوان مثال کسی که کارت خود را در تهران گم کرده چه لزومی دارد که در شاهرود آگهی بدهد و هزینه آگهی را متحمل شود در حالی که آگهی عملا بی تاثیر است چون همان روز چاپ آگهی دانشجو آنرا تحویل آموزش میدهد و آن آگهی هیچ اثری در پیدا شدن کارت او ندارد ..با این شرایط دانشجویی و هزینه ها آیا واقعا متحمل شده این هزینه الزامی است؟؟؟..خواهش میکنم در صورت امکان این مورد چاپ آگهی رو حذف کنید چون واقعا بی تاثیر است و هزینه ای اضافی بر دوش دانشجوست. . تشکر...(23/2/1396، 19:16:27)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. درخواست خود را به مدیر دانشجویی بگویید.
 • با عرض سلام و ادب خدمت ریاست محترم دانشگاه.جناب آقای دکتر فاتح من یک دانشجو مهندسی معدن این دانشگاه هستم.متاسفانه در چارت انتخاب واحد ما مشکلات زیادی وجود دارد و ما نیز برای برطرف کردن آن به دانشکده مراجعه کردیم و در جواب ما گفتن که فقط ده دانشگاه برتر حق این را دارند که خودشان سرفصل هر درس را برای خودشان تعیین کنند و ما باید از یکی از انها پیروی کنیم و طی جلسه ای که با مسئولین دانشگاه داشتیم و نوضیح این مشکلات اما باز هم آنها راضی به برداشته شدن بعضی پیشنیاز های بی مورد نشدند و نتیجه این کار باعث عقب افتادن بچه ها و حتی نه ترمه شدن آنها میشود.امیدوارم که پی گیری های لازم صورت بگیرد و این مشکل حل شود.با تشکر (22/2/1396، 20:52:30)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. دانشگاه ملزم به رعایت دستورالعمل های وزارتی است ولی طرح جدید را می توانیم پیشنهاد نماییم.
 • باسلام خدمت ریاست محترم دانشگاه جناب دکتر پروژههای عمرانی دانشگاه کی به ثمر می نشینند متاسفانه شاهد طولانی شدن مراحل ساخت انها هستیم ممنون میشم بفرمایید هر پروژه کی انشاالله به بهره برداری میرسد (21/2/1396، 11:06:36)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. آنقدر پروژه نیمه کاره از گذشته در کشور وجود دارد که با توجه به محدودیت بودجه عمرانی باید سالهای متمادی صبر کنیم. خوشبختانه با اهتمام بسیار و تهیه منابع توانستیم پروژه های عمرانی دانشگاه را مدیریت نماییم و پیشرفت خوبی داریم.
 • استاد عزیزم آقای دکتر فاتح سلام. از زحمات شما صمیمانه سپاسگذاری می نمایم و اینکه فرصتی برای بیان نقطه نظرات فراهم نموده اید تشکر میکنم. در مورد برخی مسائل آموزشی و مشکلات پیش آمده حوزه معاونت اموزشی از حضرتعالی خواهشمند هستم در صورت امکان فرصتی را جهت بیان مشکلات به صورت حضوری فراهم آورید. متشکرم(13/2/1396، 14:49:33)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. شنبه ها ساعت 15 تا 17 با وقت قبلی در خدمت شما هستم.
 • با سلام و خسته نباشید جناب دکتر ،من دانشجوی پردیس مهندسی هستم، بنده و دوستانم معمولا صبح برای انجام پایان نامه با ماشین به دانشگاه می آییم ولی متاسفانه هنوز بعد از گذشت چند سال پارکینگ مناسبی در پردیس مهندسی برای ماشین های دانشجویان ایجاد نشده است و کماکان باید ماشین هایمان را زیر نور آفتاب و در معرض طوفان های شدید پردیس بذاریم. خواهشمندم رسیدگی کنید. ممنون از حسن توجهتان (27/1/1396، 17:30:06)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. درخواست شما در دست بررسی است. آسفالت آنجا در اولویت است.
 • با سلام و عرض ادب خدمت شما اینجانب الهام شادکام کارشناس ارشد گیاهپزشکی از دانشگاه تهران هستم و نزدیک دو سال هست که به جاهای مختلف برای کار مراجعه کردم ولی نتیجه ای نداشت. امروز هم به دانشگاه و دانشکده کشاورزی رفتم ولی کسی نبود. خواستم شما عنایت بفرمایید و تقاضا و درخواست همکاری اینجانب را اگر امکان دارد و میسر است در فرصت شغلی مناسب پذیرا باشید. با تشکر از شما (27/1/1396، 00:03:03)
  پاسخ: متقاضی محترم. پس از رویت آگهی استخدام کارمندان در سایت دانشگاه یا روزنامه مراجعه نمایید.
 • باسلام خدمت ریاست محترم دانشگاه و تبریک به مناسبت سال جدید متأسفانه در سالی که گذشت و همچنین در سال جدید کارکنان دانشگاه با مشکلاتی در پرداخت هزینه کردهای پزشکی از سوی بیمه دانا موجه بوده و هستند و علی رغم پیگیریهای مکرر این مشکل مرتفع نشده است و با پیگیری از بیمه دانا بیان نموده اند که دانشگاه به بیمه بدهی دارد و تا پرداخت نشود در خصوص هزینه کردهای پزشکی اقدام انجام نخواهد شد. حال سوال اینجاست که این مشکلات چطور در سالهای گذشته وجود نداشته و کارکنان با این مشکلات مواجه نبودند؟ و اینکه چطور میشود سهم بیمه از کارکنان ماه به ماه از حقوق کسر شود ولی در زمان استفاده از مزایای آن کرارا با چالش و مشکلات مواجه شوند؟ و اینکه چرا وضعیت به این صورت است و کسی پیگیر حل این معضل و مشکل کارکنان نیست و تا کی باید ادامه یابد؟ مشکلات و هزینه کردهای درمانی برای کارکنان یک طرف و دوندگی برای دریافت هزینه کردهای آن طرف دیگر . خواهشمند است موضوع را رسیدگی فرمایید. (16/1/1396، 11:40:06)
  پاسخ: سلام عزیز. لطفا شکایت مکتوب خود را به مدیر امور اداری بدهید. بیمه دانا بداند که تحت نظر است و چنانجه عملکرد مناسبی نداشته باشد موقعیت خود را از دست خواهد داد.
 • سلام جناب دکتر عزیز ومهربان ضمن تبریک سال نو امیدوارم سال خوش وبا برکتی برای شما وخانواده محترمتان باشد دکتر عزیز سال گذشته لطف زیادی به ما کردبد که دز ذهن ما ماند وبیشتر بیشتر شد خوبی های شما فراموش نمیشه ونخواهد شد از شما بزگوار خواهشمند با توجه به سال جدید ومنا قصه جدید از شما تقاضا داریم که نظارت زیادی به قرداد ها داشته باشید وحتی الامکان در جلسه حضور داشته باشیدکمکی به ماکنید که این قردادها شرکت ها کمترین بهره رو ببرند ونیرو به مزد واقعی خودش برسه ما میدانیم که شما به ما توجه دارید ودر یادتان هستیم همان طور که می دانید شرکتها کاری نمیکنند ودر پایان سال پول عظیمی به جیب زده وحق کارگران را میخورند میروند تقاضا داریم اقای دکتر لااقل در قرداد امسال ما مقداری بیشتر ازحقوق طرح طبقه بندی مشاغل رو با توجه به مدرک وسابقه برای ما درنظر بگیرید تا یک امتیاز ی برای ما باشد در پایان خوبی های شما هیچ وقت فراموش نخواهد شد دوست داریم دکتر عزیز از طرف نیروهای شرکتی دانشگاه که به لطف شما ماهم جزو خانواده دانشگاه شده ایم یا حق (11/1/1396، 16:20:16)
  پاسخ: سلام عزیز. همواره در کنار شما خواهم بود. شما و سایر نیروهای شرکتی نقش مهمی در امور جاری و پیشرفت دانشگاه دارید. هر کجا حقی از شما ضایع شد به مدیر امور اداری اطلاع دهید. وظیفه دارم که از حقوق شما دفاع کنم.
 • سلام جناب دکتر یک سوال داشتم الان دانشگاه صنعتی چه فرقی با دانشگاه های جامع دارد(18/12/1395، 12:05:12)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. دانشگاه های جامع شامل رشته های علوم انسانی نیز می شود. تعدد دانشگاه های تازه تاسیس با عنوان دانشگاه جامع و توسعه بی رویه رشته ها و عدم نیاز جامعه، موجب تنزل جایگاه این دانشگاه ها در نزد افکار عمومی گردید. در چند سال اخیر با توسعه بی رویه رشته ها مخالفت شده و تقویت کیفی مورد نظر بوده است. از نگاه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، دانشگاه صنعتی یک دانشگاه تخصصی محسوب می شود. توجه وزارت علوم به تولید فناوری و کارآفرینی و ماموریت گرایی، دانشگاه های صنعتی را برجسته نموده است. دانشگاه صنعتی شاهرود در جایگاه هفتم بین بیست و پنج دانشگاه صنعتی کشور قرار دارد و با انتخاب شعار تولید دانش و فناوری و با برخورداری از اعضای هیات علمی توانمند و زیرساخت های مناسب آزمایشگاهی به پیش می رود.
 • باسلام وخداقوت خدمت ریاست محترم ودانشمند دانشگاه جناب دکتر داشتن دانشکدههای متعدد یکی از امتیازات هردانشگاهی است چندسالی که روند افزایش دانشکده دردانشگاه متوقف شده ایا برنامه ای برای تاسیس دانشکدههای جدید نیست؟ (15/12/1395، 18:27:58)
  پاسخ: همکار عزیزم سلام. تعدد دانشگاه های تازه تاسیس با عنوان دانشگاه جامع و توسعه بی رویه رشته ها و عدم نیاز جامعه، موجب تنزل جایگاه این دانشگاه ها در نزد افکار عمومی گردید. وزارت علوم در چند سال اخیر با توسعه بی رویه رشته ها و دانشکده ها مخالفت و به تقویت کیفی دعوت می نماید. صدور مجوز برای رشته جدید یا دانشکده و جذب نیرو با موانع بسیاری روبرو می شود و نیازمند احراز شرایط خاص است. با توجه به برنامه راهبردی دانشگاه، توسعه کمی و کیفی در دستور کار دانشگاه قرار دارد. توجه کنیم که رتبه بندی دانشگاه ها نه بر اساس تعداد رشته بلکه با دستاوردهای پژوهشی، فناوری و کارآفرینی با شاخص های کیفی انجام می شود. ما نیاز با جدیت برای بهبود شاخص های کیفی تلاش می کنیم.
 • سلام آقای دکتر، خیلی خیلی آقایی. دوست دارم.(14/12/1395، 23:46:43)
  پاسخ: ارادتمندم.
 • با سلام و عرض تشکر ،جناب آقای دکتر عدم شرکت دانشجو در کلاس به معنی غیبت اوست اما چرا اساتید بدون اینکه دلیل امر را از دانشجو بخواهند اقدام به ثبت غیبت غیر موجه می کنندتا دانشجو را تحت فشار بگذارند،آیا بهتر نیست حق دفاع به دانشجو داده شود و فورا یکطرفه درمورد او قضاوت نشود. خصوصا اگر غیبت دانشجو در هفته اول ترم بدلیل جابجا کردن برنامه نسبت به ترم قبل و اجبار دانشجو به انتخاب واحد باشد.امیدوارم ننویسید که برای امور معمولی به رییس مراجعه نمی کنند ،چرا که ممکن است استاد خود مدیر گروه نیز باشد(13/12/1395، 20:02:56)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. آیین نامه آموزشی و بسیاری از اطلاعات مورد نیاز دانشجویان روی سایت قرار دارد. با خواندن آن متوجه می شویم که این غیبت هر چند مجاز جزو جمع ساعات ۳/۱۶ غیبت درس محسوب می شود. در پرسش های آموزشی ابتدا مدیر گروه یا کارشناس آموزشی، بعد رئیس دانشکده سپس اداره کل آموزش و در آخر اگر جواب نگرفتیم به معاون آموزشی مراجعه نماییم. مراجعه به رئیس دانشگاه برای امور معمول آموزشی نیست.
 • باسلام و عرض ادب،اقای فاتح از ۱۱بهمن که ثبت نام وام تموم شد تا الان ۳۳روز گذشته و وام هارو واریز نکردن.امیدوارم که کوتاهی در کار نباشه چون خیلی از ما دانشجو ها بی نهایت به این وام ها نیازداریم.درضمن الان نزدیک به ۳ماه است که بنده از خوابگاه انصراف دادم و ورودی بهمن جای من امده و ۱۷۰هزار واریز کرده پس چرا پول خوابگاه منو به من برنمبگردانند؟؟چرا واقعا این همه کوتاهی....درضمن. بنده برای پی گیری تمام این قضایا رفتم اما با برخورد خیلی بد کارمند هاتون مواجه شدم و در سریعترین زمان قصد شکایت دارم.حتی فیلم هم گرفتم دارم که کارمند شما با برخورد بد به بنده گفت برو بزار حرفمو بزنم وبعد میام سراغ کارت داشت ،ایا خدمت رساندن به مسلمانان از حرف های بیهوده زدن واجب تره؟؟؟چرا باید با ماها مثل برده رفتار بشه؟ماها زحمت کشیدیم به اینجاها رسیدیم شب بیداری کشیدیم.. پیامبر میفرمایند:«کسی که صبح کند و به فکر رسیدگی به امور مسلمانان نباشد، مسلمان نیست.» ازشما بزرگوار خواهشمندم پی گیری این قضایارو کنید.وقتی من به ایشون گفتم که چرا پول خوابگاه منو نمیریزید با برخورد بد به بنده گفت هروقت حوصله داشته باشم میریزم...این رفتارات و..واقعا در شان یه مسلمان واقعی نیست. (13/12/1395، 13:22:59)
  پاسخ: پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. به مدیر دانشجویی مراجعه نمایید. پرداخت وام توسط صندوق رفاه وزارت انجام می شود و دانشگاه مداخله ندارد. با توجه به روند مالی، بازگشت پول از حساب دولتی زمانبر است. تسویه مالی وجوه خوابگاه با دانشجویان تا عید نهایی می شود. افراد موظفند که به درخواست های قانونی پاسخ دهند. اگر برخورد بد دیدید به مدیر قسمت بگویید.
 • باسلام.جناب استادفاتح ازلطف وظرافت شمادرپاسخگویی متشکرم.من دانشجودکتری هستم .همانطور که شرایط وازدحام تحصیلی ماراخودتان بهترمیدانید ازاینکه شرایطی فراهم شده تابتوانیم باشما به راحتی مکاتبه کنیم ممنونم.من مقطع قبل در یکی ازدانشگاههای تهران درس خواندم ولی به جرات بگویم واقعا دانشگاه شما ازلحاظ بسیاری جهات ازدانشگاههای دیگر برترست.البته کمبودهایی درسیستم امکانات دانشجویان دکتری دردانشکدهها وجوددارد که ان شا..برطرف گردد ولی چیزی که تمام کمبودهای اموزشی مارا بعدازیک روز سخت دردانشگاه برطرف میکندارامش ونظافت وحس خوبیست که درخوابگاه برای ما فراهم شده است.من ساکن ساختمان لاله درخوابگاه هفت تیرمیباشم ولازمست ازشما وهمه عواملی که درایجاد این فضا برای ما تلاش کرده اند تشکرکنم.که محیط خوبی رافراهم نموده اند.فقط اگر تعدادسرویسهای دانشگاه بیشترشود بسیاربهترست تا تردد دانشجویات راحتترصورت بگیرد.بازهم ازتوجه شما متشکرم. (12/12/1395، 18:55:22)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. سپاسگزارم. درخواست شما را به مدیر دانشجویی می دهم.
 • با سلام و عرض ادب و احترام و عرض تسلیت ایام شهادت و فاطمیه می خواهم از ریاست دانشکده مکانیک جناب دکتر شاهمردان که واقعا یه صبوری و مهربانی درد دل دانشجویان را گوش دادند و با وجود این که کار زیادی داشتند به حرفهای ما گوش دادند و ما را راهنمایی کردند کمال تشکر و قدردانی را کنم که در مورد سه موضوع به بحث با ایشان پرداختیم و استفاده کردیم. 1- آسانسور دانشکده. 2- اتاق دانشجویان دکتری. 3- آزمایشگاه مودال. اینجانب با توجه به نامه ی قبلی که نوشته بودم در مورد آزمایشگاهها کاملا تز حرف ایشان قانع شدم و امیدوارم در پناه آقا امام زمان افراد خدوم و زحمت کش عاقبت بخیر شوند. از شماهم کمال تشکر و قدردانی را بابت پیگیری دارم (12/12/1395، 12:23:33)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. تسلیت عرض می کنم. سپاسگزارم.
 • گلـــــه نامه باسلام رئیس عرض ادب وخسته نباشی چرا توو دانشگاه کنسرت برگزار نمیـــــــــشه؟ ایا عالی رتبه ها نمیتونن با مذاکره ومکاتبه این بحران رو حل کنن؟دین خوبه، ولی ب چه قیمت؟ به قیمت حذف مفرحات سالم ودر چارچوب قانون؟ ما انتظار ندارم کنسرت خوانندگان پاپ رو دکتر فاتح گرامی و عزیز؛ما به همان سنتی خوان ها هم قانعیم ب خصوصـــــــــ استاد علیرضا افتخاری. راستی .. دکتر فاتح عزیز شما ک خودتون بهتر میدونید خوب نیست آدم بنا ب هردلیلی (تظاهر) دین و دنیا و آخرتشو فدا کنه یا هرکدومو فدای دیگری کنه ک ای کاش افرادی تو جامعه مدنی ما اینو به رسمیت بشناسن ک سخن بزرگان دینمونن. باتشکر وآرزوی موفقیت و کامیابی.(12/12/1395، 02:19:28)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. بنا بر اظهار معاون فرهنگی وزارت، برگزاری کنسرت در دانشگاه ها ممنوع است ولی اجرای موسیقی در بین برنامه منعی ندارد. دانشگاه از برنامه های فرهنگی جوان پسند با رعایت موازین شرعی استقبال می کند.
 • با عرض سلام و خسته نباشید آقای دکتر ببخشید یه سوال داشتم ما از هرکی که میپرسیم جوابگو نیست مجبوریم از شما بپرسییم آقا علت اینکه این دانشگاه به دانشجوهای کارشناسی ارشد و دکتری بن برگه و پرینت نمیده چی؟ دانشگاههای دیگر مثل شاهد دانشگاه یاسوج دانشگاه رازی و ... همه دانشجوهای ارشد و دکتری سهمیه برگه و پرینت دارن . (11/12/1395، 23:42:28)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. مانند بسیاری از دانشگاه ها، هزینه های چاپ و تکثیر به عنوان هزینه پایان نامه پرداخت می شود.
 • جناب آقای دکتر فاتح با سلام بنده چند روز پیش برای شما پیامی گذاشتم و هر روز سیستم را چک کردم تا شاید جوابی از جانب شما دریافت کنم ولی متاسفانه نه پیامم روی صفحه گذاشته شد و نه جوابم را دادید و نه وقتی برای حل مشکلم به صورت حضوری قرار دادید. آیا واقعا راهی برای حل و رسیدگی به این مشکل وجود ندارد؟؟!!! منتظر جواب شما هستم با تشکر (9/12/1395، 23:42:58)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. شنبه ساعت ۱۵ تا ۱۷ با وقت قبلی از دفتر ریاست منتظر شما هستم.
 • با سلام و احترام . از انجایی که کادر دانشگاه هم از جهت عرف و هم از جهت شرعی باید در زمان مشخص شده اماده برای ارائه ی خدمات باشند اما متاسفانه در اوقاتی از ایام هفته بدون اعلام قبلی ،کادر در ارتباط با دانشجویان در محل خدمت به صورت کلی تشریف ندارند و این در حالی است که شخص جایگزین برای ارائه ی آن خدمت خاص حضور نداشته باشد. امید است برای ارائه ی هرجه بهتر خدمات اداری و رفاهی به دانشجویان تدبیری صورت گیرد تا شاید تاثیری در رفتار حرفه ای در جامعه ی اینده ی ایران عزیز صورت پذیرد. (9/12/1395، 16:48:42)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. همه ما موظفیم که در تکریم مراجعه کنندگان بکوشیم. از کارمندان دانشگاه خواسته ام که رسیدگی به امور دانشجویان را در اولویت قرار دهند. کارمندان دانشکده ها و مدیریت های ستادی مانند آموزشی، دانشجویی و فرهنگی باید طبق برنامه، دستور مدیر و مقررات به مراجعات و امور کارشناسی رسیدگی نمایند. اگر به درخواست قانونی شما رسیدگی نشد به مدیر قسمت مراجعه نمایید و اگر کارشناس مربوط حضور نداشت از او بپرسید. کارمندان از ساعت ۱۲ الی ۱۳ بخاطر صرف نهار و ادای نماز از پاسخ به مراجعات معذورند.
 • سلام و درود خدا بر شما آقای رییس، ما مسلمانیم و پیرو دین اسلام بنابراین باید به یکدیگر احترام بگذاریم با افراد بالادست و پایین دست خودمان روی خوش نشان دهیم. نه این که با زبانمان و رفتارمان خدای ناکرده کسی را برنجانیم. من برای این دانشجو شدم و برای این در دانشگاه هستم، که علم و دانشم را بیفزایم. به عرض شما می رسانم که شوربختانه بعضی از استادان در تدریس کوتاهی می کنند، با زبانشان آدمی را می ترسانند و می رنجانند، از زمان آموزش می کاهند در کل تنبلی می کنند، از اخلاق دم می زنند و خودشان اخلاق و اخلاق علمی ندارند. با دانشجو لج می کنند، امید به ادامه تحصیل را از من دانشجو می گیرند حال با این کارها جای پیشرفت نمی بینم. از شما می خواهم که به این مشکلات رسیدگی کنید. موفق و پیروز باشید.(9/12/1395، 07:21:47)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. ارزشیابی دانشجویان، رضایتمندی از اکثر اساتید ارجمند را نشان می دهد. این مورد خاص را با مدیر گروه در میان بگذارید. حق دانشجو بر استاد و حق استاد بر دانشجو از مصادیق حق الناس است. باید در انجام وظیفه بکوشیم. قبل از پرسش از دیگران از خود بپرسیم که برای اصلاح خود چه کرده ایم. هرگز گریزی نیست. هر کس نتیجه عمل خود را می بیند.
 • سلام رییس محترم ایا مادانشجویان دختر سال اینده هم امیدبه داشتن خوابگاه خودگردان به اندازه کافی داریم.امسال واقعا خوب بود وما حق انتخاب زیادی داشتیم.والبته مشکلاتی بود ولی واقعا با رسیدگی مسولین خوابگاه حل شد که باید ازانها تشکرکنیم.ولی اگر سال بعدهم ازنظرخوابگاه خیالمان راحت باشد یک عمر شمارا دعا میکنیم.(8/12/1395، 23:55:56)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. تمام سعی خود را بکار خواهیم بست. انشاالله سال آینده نیز کمبودی نخواهد بود.
 • باسلام اقای دکتر ازاینکه اینقدر بادرایت برای حل مشکلات وتماس بیشتر بادانشجوها وقت میگزاریدممنونم(8/12/1395، 23:50:42)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. موفق باشید.
 • بسمی تعالی باسلام خدمت ریاست محترم دانشگاه صنعتی شاهرود ابتدای امر از این که چنین فضایی فراهم شده جهت رفع هرچه بیشتر و بهتر مشکلات مربوط به تمامی مسائل دانشگاه از ریاست دانشگاه کمال تشکر و موفقیت و سلامتی را برای ایستادگی و حمایت ایشان از دانشجویان را از خداوند کریم خواستارم. بنده هم در عنوان یک دانشجوی که هدف خود را فقط کسب تجربه و دانش هرچه بیشتر وظیفه خود میدانم از اینکه در دانشکده ای مشغول به گذراندن تحصیلات تکمیلی هستم که اساتید آن اگر بگوییم بار علمی ندارند مطمئناً دروغ بزرگی گفته ایم اساتید با تجربه و مهمی که شناخته شده ایران هستند داریم ولی متاسفانه در کمترین جایگاهی برخوردار هستند در دانشکده چه برسد در دانشگاه ولی واقعا به دور از انتظار دانشگاه است که اساتیدی جذب شوند که از دانشجویان ارشد هم بار علمی کمتری داشته باشند لطفا به حال و درد دانشکده تربیت بدنی هم کمی واقع بینانه نظاره کنید لطفا به اساتید تازه وارد کلاس های کارشناسی بدهید نه اینکه به دلیل نداشتن استاد مجرب سطح علمی کل دانشجویان این دانشکده و در بعد وسیع تر دانشگاه سیر نزولی داشته باشد من و مای دانشجو از دانشگاه آمار نمیخواهیم فقط کمی اهمیت به حق آموزش درست میخواهیم. نامه باید کوتاه باشد و سریع از اینکه این درخواست خوانده شود یا نشود و جوابی حاصل از آن دریافت شود یا نشود برای دانشجویان رفتاری عادی از پیش تعیین شده است که مسولان کارهای مهمتری دارند ولی مراتب سپاس را برای شجاعت جنابعالی با دل و جان خسته نباشید میگویم. اجرتان فشار قبری سهل، بازخواستی کوتاه، مشتاق دیدار در بهشت جاویدان. (7/12/1395، 09:27:52)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. اساتید شما پس از طی مراحل چند گانه بررسی و تایید صلاحیت علمی و عمومی جذب شده اند.
 • با سلام وخسته نباشید خدمت دکتر فاتح عزیز احتراما ضمن تشکر وقدردانی اززحمات شما وخدمت رسانی بالای شما به پرسنل دانشگاه محیطی ارام فراهم گردیده است وکمال قدردانی فراوان دارد از انجا که حضرتعالی توجه بسیاری به دانشگاه دارید جناب دکتر از طرف کلیه نیروهای شرکتی ابتدا خدا قوتی وخسته نباشید میگوییم که هیچگاه ما از لطف الهی وشما بی نصیب نبوده که هرگاه کارمندان مورد لطفی از سوی شما بوده ماهم دیده شده ایم خدارا شکر جناب دکتر هر چه بالا گفتیم همه واقعیت بود که از زمان ریاست قبلی تا ریاست فعلی دانشگاه چقدر دانشگاه بهبود وتغییر یافته وموفق ترشده است جناب دکتر عزیز خواهشی داریم که به امید خدا در این اخر سالی برای ما وخانواده هایمان شادی داشته باشد تقاضای کمک ویاری داریم از شما می خواهیم برای ما در مورد تبدیل وضیعت کاری کنند جناب دکتر هر کدام از ما سابقه زیادی در دانشگاه داریم وبه امید سروسامان گرفتن وضیعت شغلیمان بوده ایم اما متاسفانه تا به امروز هنوز درست نشده است دکتر جان شما قضاوت کنید با این حقوق چکار کنیم چهجوری جلوی خانواده سربلند کنیم باور کنید با این حقوق تا چند روز اول ماهم نمیرسه تمام میشه از شما تقاضا دارم در بحث قرادادهای ما نظارتی داشته باشید لا اقل از سمت شما دکتر جان بهبودی در حقوق ومعیشت ما باشد همان طور که میدنید شرکتها واقعا خیلی حق میخورند هر سال پولدارتر میشوند میروند شما کمک کنید وشادی صدها خانواده ودعاگویی شما را داشته اند وبیشتر گردد انشائ الله به امید خدا و پیگیری های شما در سال جدید کار ما هم درست گردد با تشکر از شما دکتر عزیز(5/12/1395، 22:42:15)
  پاسخ: بزرگوارید. شما را درک می کنم و در کنار شما هستم.
 • با سلام جناب آقای دکتر فاتح لازم دانستم که شما استاد گرانقدر، تشکر و قدردانی کنم. همین که شما به عنوان رییس دانشگاه صنعتی شاهرود، زمان میگذارید و سوالات را مطالعه می کنید و به آنها پاسخ میدهید، اتفاقی مبارک است که برای بنده جای افتخار است که رییس دانشگاه بنده با وجود تمام مشغله های کاری، فرصتی را بابت پاسخ به مشگلات دانشجویان میگذارد. متشکرم(5/12/1395، 20:09:09)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. به آینده آن امیدوارم.
 • u بسم الله.. با سلام و احترام و تهیات وافره: احتراما به استحضار میرساند آیا شرط ارائه یک مقاله علمی پژوهشی جهت معافیت از آزمون جامع دکتری در دانشگاه صنعتی شاهرود مانند دانشگاههای سراسری دیگر از جمله سمنان و غیره.. قابلیت اجرایی دارد یا اینکه این موضوع کلا منتفی میباشد.سپاسگزارم از پاسخگویی کامل و جامع جنابعالی ریاست فرهیخته دانشگاه.و من الله التوفیق (3/12/1395، 13:11:11)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. درخواست خود را به رئیس دانشکده بگویید تا در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بررسی نمایند. پس از آن لازم است به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارائه شود. اینجانب درخواست شما را به معاون آموزشی دانشگاه ارسال نمودم.
 • باسلام و عرض خسته نباشید خدمت ریاست محترم دانشگاه انتقادی داشتم در مورد ایجاد محدودیت در استفاده از آسانسور برای دانشجویان دانشکده عمران ، واقعا این تصمیم یک بی احترامی بزرگ به دانشجویان است. و چرا چنین برخوردی با دانشجویان شده است ؟آیا غیر از این است که اگر دانشجویی نباشد دانشگاهی وجود ندارد که اساتید و کارکنان در آن بتوانند کار کنند و از امکانات دانشگاه استفاده کنند؟ و اینکه میخواستم خواهش کنم که ریاست دانشکده ها هر چند وقت یکبار عوض بشود تا اینکه رییس دانشکده فکر نکنند دانشکده ملک شخصی آنهاست و می توانند هر کار دوست دارند انجام بدهند. بطوریکه برای گرفتن یک امضا و یا نامه ای که 10 ثانیه بیشتر طول نمی کشد دانشجو مجبور است تا نزدیک به یکساعت و یا بیشتر پشت در اتاق ریاست دانشکده منتظر بنشیند تا ملاقات خصوصی رییس دانشکده یا مکالمه تلفنی طولانی مدت ایشان به پایان برسد تا یک کار چند ثانیه ای دانشجو بعد از گذشت زمان طولانی انجام شود. آیا واقعا این برخوردها با دانشجویان درست است ؟ آیا زمان و وقت دانشجو اهمیتی ندارد؟ باتشکر از شما ریاست محترم دانشگاه(3/12/1395، 12:21:19)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. چنانچه به رئیس دانشکده عمران مراجعه نمایید این سوء تفاهم بر طرف می شود. شما فرزندان عزیز ما هستید و ماموریت دانشگاه آموزش شماست. بر اساس گزارش مدیر تعمیرات، استفاده غیر مجاز از آسانسور موجب خرابی مکرر آن شده است. خبر سقوط آسانسور دانشگاه صنعتی شریف همه را متاسف کرد و باید از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کرد. بنا به درخواست رئیس دانشکده، آسانسور برای استفاده محدود کارتی شده است. معمولا دانشجویان در طبقات اول و دوم و اساتید و کارمندان در طبقات بالاتر رفت و آمد دارند. امیدوارم هیچگاه دانشجویان به پا درد و کمر درد مبتلا نشوند. با مدیریت رئیس دانشکده علاوه بر اساتید و کارمندان به دانشجویانی که مشکل تردد دارند کارت داده می شود. همه باید در تکریم و احترام به یکدیگر بکوشیم. با مراجعه به سایت با خواندن مطالب مورد نیاز در وقت خود صرفه جویی کنیم و در مراجعه به مسئولین سلسله مراتب را رعایت نماییم.
 • من خاک پای شهیدانم نیستم اما شهادت آرزوی من است. داستانی از شهید مهدی باکری یکی از کارمندان شهرداری اورمیه می گفت: تازه ازدواج کرده بودم و با مدرک دیپلم دنبال کار می گشتم. از پله های شهرداری می رفتم بالا که یکی از کارکنان شهرداری را دیدم و ازش پرسیدم آیا اینجا برای من کار هست؟تازه ازدواج کردم و دیپلم دارم. کاغذی از جیبش درآورد و امضاء کرد و داد دستم گفت بده فلانی، اتاق فلان. رفتم و کاغذ را دادم دستش و امضاء را که دید گفت چی می خوای؟ گفتم :کار گفت : فردا بیا سرکار باورم نمی شد فردا رفتم مشغول شدم . بعد از چند روز فهمیدم اون آقایی که امضاء داد شهردار بود. چند ماه کارآموز بودم بعد یکی از کارمندان که بازنشسته شده بود من جای اون مشغول شدم. شش ماه بعد جناب شهردار استعفاء کرد و رفت جبهه. بعد از اینکه در جبهه شهید شد یکی از همکاران گفت :توی اون مدتی که کارآموز بودی و منتظر بودیم که یک نفر بازنشسته بشه تا شما را جایگزین کنیم، حقوقت از حقوق جناب شهردار کسر و پرداخت می شد. این درخواست خود شهید بود.» (2/12/1395، 21:16:47)
  پاسخ: سلام بر شهیدان. آنها یادآوری می کنند از خود بپرسیم برای خدمت به مردم چه کرده ایم؟
 • ا سلام و خسته نباشید من دانشجوی اخراجی کارشناسی ارشد محور ورودی۹۴ هستم. که بعد از دوترم به علت دوترم مشروطی اخراج شدم. پرونده ی من توی کمیسیون موارد خاص مطرح شده و توی کمیسیون دانشگاه و کمیسیون استان نظر مساعد اعلام شده الان پرونده در تهران هست که هر وقت کمیسیون مرکز تشکیل بشه در موردش تصمیمگیری صورت بگیره. الان من دوباره توی کنکور کارشناسی ارشد ثبتنام کردم و میخوام دوباره ارشد روزانه قبول بشم. آیا میتونم دوباره روزانه شرکت کتم و قبول بشم؟ از طرف دیگه اگر چنین امکانی وجود داره من در حال حاضر باید چکار کنم؟ باید از کمیسیون مرکز انصراف بدم؟ و از اونجاییکه به من گفته شده که اگه توی کنکور روزانه قبول بشم دیگه لازم نیست هزینه دو ترمی که اونجا بودم رو بپردازم چون من اصلا این هزینه رو ندارم. و بتازگب هم مطلع شدم که اگه کمبسیون موارد خاص هم رای مثبت مبنی بر بازگشت من به دانشگاه رو بده من شبانه میشم. من اصلا توانایی پرداخت هزینه ی شبانه رو ندارم. میشه لطفا راهنمایی بفرمایید با تشکر(2/12/1395، 10:56:31)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. پرسش خود را از کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشگاه بپرسید.
 • سلام. جناب فاتح من هر روز دارم به امید جواب شما این صفحه رو نگاه کنید. ازتون خواهش دارم که بررسی کنید وبا تدبیر خودتون تصمیم بگیرید. (2/12/1395، 06:55:29)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. از ارسال پرسش، پیشنهاد یا انتقاد ممنونم. اینجانب به وقت شما در نوشتن نامه ارزش می گذارم و همه نامه ها را می خوانم. چنانچه در نامه از فردی نام ببرید نامه را نمایش نمی دهم ولی به انتقاد یا شکایت شما رسیدگی می کنم. چه بسا درخواست شما در دست اقدام است ولی آن را در صفحه مشاهده نمی کنید.
 • با سلام خدمت شما دکتر فاتح عزیز بنده دانشجوی ارشد دانشکده کشاورزی هستم در این دانشگاه بخاطر یه درس افتاده برای من مشکلات فراوانی بوجود آمده شاید شما هم نتوانید برای من کاری انجام دهید اما خواستم درد دلم را به گوش شما برسانم این درس میتوانست در همین دانشکده بصورت معرفی به استاد به ما ارائه شود ولی همکاری لازم از طرف این دانشکده یه عمل نیامد من روی پایان نامه ام مشغول به کار هستم کسی در این دانشکده مشکل ما را حل نکرد ومجبور شدیم بخاطر این درس به شهر دیگری برویم چرا نباید من در همین مکان واحدم را میگذراندم برای یک دختر خطرات زیادی وجود دارد من مدام بخاطر این درس باید در جاده باشم علاوه بر هزینه سنگینی که برمن متحمل شد آیا این دور از عدالت نیست فقط دانشجو رل پذیرش میکنند وبعد به مشکلاتش رسیدگی نمیشود فقط خواستم حرفم را به گوش مسئولی برسانم(1/12/1395، 11:59:55)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. از رئیس دانشکده بپرسید. دروس دانشجویان طبق برنامه ترم بندی ارائه می شود. البته طبق شرایطی امکان ارائه درس خارج از برنامه ترم بندی وجود دارد.
 • سلام دکتر فاتح عزیز ضمن خسته نباشی و خدا قوت بابت پاسخ گویی تان، اخیرا مثل اینکه جلسات و مباحثی مبنی بر انتقال دانشکده کشاورزی (بخصوص رشته مهندسی آب (که واقعا مورد کم لطفی قرار گرفته حدااقل به دانشجو) ) به پردیس مرکزی مطرح بوده ، آیا ابن موضوع صحت داره؟ اگر بله ، این اتفاق میمون ومبارک کی انشاالله رخ خواهد داد واگر خیر، آیا برنامه یی برا این موضوع درنظر گرفته نشده ست،؟ باتشکر(28/11/1395، 23:12:19)
  پاسخ: همکار عزیزم سلام. موضوع بررسی شده است. امکانات دانشکده کشاورزی مانند مزرعه، چاه آب، ساختمان ها و خوابگاه، سرمایه کمی نیست که بتوان از آن گذشت. پردیس مرکزی، زمین و ساختمان خالی مطابق با نیازهای آن دانشکده ندارد. اعتبار مصوب نیز برای احداث دانشکده کشاورزی در پردیس مهندسی وجود ندارد. بعلاوه، پردیس مهندسی چندان نزدیکتر به شهر نیست. بنابراین، به جای ایجاد مشکلات جدید برای دانشجویان بهتر است رفت و آمد به آن پردیس را تسهیل نمود. با عنایت به استقبال از دانشگاه صنعتی شاهرود، پردیس ها را تقویت می کنیم.
 • سلام آقای دکتر من به سوالی دارم چرا باید در دانشکده صنایع یک نفر که از اعضا هیات علمی خود دانشگاه نیست و همچنین دکتری ریاضی داره باید استاتیک و محاسبات عددی اراءه بده خیلی خودمون رو به این در و اون در زدیم جواب ندادن لطفا پی گیری کنین میدونم که دیر شده ولی حداقل تذکرات لازم داده بشخ خیلی ممنون(28/11/1395، 18:20:34)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. از رئیس دانشکده خواستم که رسیدگی نماید.
 • باسلام و خسته نباشی خدمت شمارئیس محترم سوالی ک داشتم اینه ک چرارشته مکانیک بیوسیستم کـ یک رشته ی فنی هم هس و شباهت زیادی ب رشته مکانیک دارد باید در دانشکده کشاورزی قرارداشته باشد چرا این رشته را ب پردیس فناوری انتقال نمیدهید؟؟؟ (28/11/1395، 10:18:41)
  پاسخ: همکار عزیزم سلام. بررسی می شود.
 • باسلام/دکتر فاتح عزیز، بهار دانشگاه سالهاس ک پشت زمستون کوتاهی مدیران وسایرزیرمجموعه ها مانده،بهاری که شایدکارکرد وعملکرد خیلی از مدیران توانمند و زحمت کشی که این زمستون زیر سوال برده واینجا هیجکی ب فریاددانشجو نمیرسد.. کلا طوری شده که نباید زمین بخوری واگرم اینطور شد ،به هیچ وجه قادر به برخاستن نخواهی بود(در دانشگاه).با این مصوباتی ک آموزش کل دانشگاه وضع کرده مبنی بر اینکه همنیازی هردرسی فقد درصورتی انجام شود که دانشجو یک باردرآن درس مردود شده باشد خیلیا هارو زمین گیر کرد از جمله بنده حقیر وکسایی ک شاید جوونی شون حداقل برا یسال تباه بشود.دکتر فاتح عزیز چرا؟ حداقل ریاست دانشگاه درکنار تمام مشغله ها و گرفتاری ها نباید دراین زمینه ورود پیدا کند؟خدا میداند تو این مدت انتخاب واحد تاالان بچه های دانشکده چقد اذیت شدن...رفتار ها تو این مدت به هیچ وجه درشان دانشجو نبود،ما تعدادی بودیم برا این درخواست، کار رو ازدانشکده پیگیری میکردیم،مارو به آموزش کل ارجاع میدادن ،آموزش کل میرفتیم اونجام میگفتن برید وبه مدیرگروهتون بگید نامه بزنن ومابررسی کنیم..دکتر فاتح عزیز فکر میکنم کار اشتباه وبیهوده ایی بِل و یاران وسایرعزیزان مبنی براختراع وسایل ارتباط از راه دور کردند... . چرا باید اینطوری باشد؟ میگویند بعضی دانشکده ها خطا کردن واین قانون رو برگشت دادن ! خب چرا باید بقیه تو اتیش این افراد بسوزن درحالیکه مجازات برای خاطیان شاید بهترین باشه.دکتر فاتح عزیز ریاست محترم دانشگاه صنعتی شاهرود، لطفا کاری کنید.باتشکر.دانشجوی کارشناسی دانشکده کشاورزی.(27/11/1395، 20:00:39)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. سوال آموزشی را بهتر است از مدیر آموزش، رئیس دانشکده یا معاون آموزشی با در نظر گرفتن سلسله مراتب بپرسیم. دانشگاه ملزم به رعایت آیین نامه آموزشی است. اینجانب از مدیران خواسته ام تا جایی قانون اجازه می دهد با دانشجویان مساعدت نمایند.
 • ضمن عرض سلام و تشکر از زمینه ای که به صورت محرمانه فراهم نموده اید همانطور که مستحضرید، انجام کار دانشجو باید در اولویت همه کارهای دانشگاه باشدچرا که فلسفه وجودی کارکنان و اساتید وجود دانشجوست که اگر نباشد دایر کردن دانشگاه و بکارگیری کارمند و استاد کاملا کاری عبث و غیرممکن می باشد. حال در این دانشگاه به خصوص در آموزش کل و امور مالی شبانه ها که نبض امورات جاری دانشجو و دغدغه حیاتی اوست، شاهد نصب اطلاعیه مبنی بر اینکه ساعت خاصی را برای مراجعه دانشجو گذاشته اند تا توجیهی برای بستن های متعدد درب واحدشان به بهانه اینکه ما ساعت مراجعه گذاشتیم داشته باشند، آقای دکتر آیا برای تشییع جنازه فلان فامیل کارمند یا استاد نیاز هست همه پرسنل آن واحد شرکت کنند؟ آیا برای صرف ناهار که جدیدا هم باب شده در این آبدارخانه ها آبگوشت بار می گذارند که نوش جانشان که البته برای محیط علمی اصلا صحنه قشنگی نیست، درب را می بندند. آقای دکتر این نکات ریز که متاسفانه مسئولین واحد ها هم از این اقدام اشتباه بعضا طرفداری می کنند، و صاحبان اصلی دانشگاه را پشت درهای بسته ساعتها نگه می دارند، این هاست که عملکرد رئیس داشگاه را هرچند در تصمیم گیری های کلان خوب و قابل دفاع باشد زیر سوال و رغبت عمومی را نسبت به دانشگاه فوق العاده کم می کند ضمن اینکه جواب و دین شرعی این دلهای مضطرب و نگران دانشجوها و خصوصا پدر و مادر دانشجویی که از فلان شهر دور آمده، را چه کسی باید بدهد. (27/11/1395، 11:41:57)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. همه ما موظفیم که در تکریم مراجعه کنندگان بکوشیم. اگر فردی برخورد نامناسب داشت به حساب همه نگذاریم. از کارمندان دانشگاه خواسته ام که رسیدگی به امور دانشجویان را در اولویت قرار دهند. کارمندان دانشکده ها و مدیریت های ستادی مانند آموزشی، دانشجویی و فرهنگی باید طبق برنامه، دستور مدیر و مقررات به مراجعات و امور کارشناسی رسیدگی نمایند. اگر به درخواست قانونی شما رسیدگی نشد به مدیر قسمت مراجعه نمایید و اگر کارشناس مربوط حضور نداشت از او بپرسید. انتظار می رود دانشجویان عزیز، اطلاعات درخواستی را با رجوع به سایت و مطالعه آیین نامه ها و دستورالعمل ها بگیرند و طبق مقررات برای درخواست های خود اقدام نمایند. کارمندان از ساعت ۱۲ الی ۱۳ بخاطر صرف نهار و ادای نمازاز پاسخ به مراجعات معذورند. لازم است شوونات محیط اداری و بهداشت محیط را رعایت کنیم.
 • سلام آقای دکتر فاتح خواهش میکنم بهم پاسخ بدین به نظر شما وقتی از یک کلاس سی نفره نصف بیشتر افتاده باشن یعنی چه مشکل از کی بوده به نظر شما پاسخ بدین لطفا .باتشکر(25/11/1395، 14:11:15)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. پس از دریافت نامه شما از دفتر نظارت و ارزیابی می خواهم که بررسی نماید.
 • سلام ببخشید آقای دکتر شما گفتین درمورد درسی که زودتر ازچهارم گذاسته بودن و وقت اعتراضش گذشته بود گفتید پیگیری میکنم درصورتی که هیچ پیگیری صورت ننگرفت فقط ضررش مادیدیم .(25/11/1395، 09:23:08)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. گزارش معاون آموزشی از سیستم گلستان با نظر شما همخوانی ندارد. روز شنبه ساعت ۱۵تا ۱۷ با وقت قبلی به اینجانب مراجعه نمایید.
 • با سلامت خدمت ریاست محترم دانشگاه صنعتی شاهرود.بنده دانشجوی ترم اول کارشناسی ارشد هستم که متاسفانه بنا به دلایلی نتوانستم در دو درس نمره قبولی کسب کنم.سوالی که دارم اینه آیا اگر ترم های بعد درس های افتاده با نمره های بالا پاس شوند ،نمره قبلی حذف خواهد شد و تاثیرش از روی معدل برداشته میشه؟یا خیر. (25/11/1395، 01:44:11)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. آیین نامه آموزشی تحصیلات تکمیلی روی سایت قرار دارد. از کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی ، مدیر گروه یا رئیس دانشکده بپرسید.
 • باسلام از سعه صدرتان در پاسخگویی متشکریم.موفق باشید(23/11/1395، 19:20:06)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. ممنونم.
 • سلام جناب دکتر فاتح بنده پیام سوم است که ارسال می کنم اما از شما پاسخ دریافت نمی کنم. استاد در رشته مهندسی هوافضا درس تخصصی هوافضا ارائه می شود کهاستاد آن کاملا مکانیکی است و خود حتی این درس را در دوران تحصیلی اش نگذانده. طبق قوانین وزارت علوم ارائه چنین شیوه درسی غیرقانونی و پیگیردقانونی دارد و می توانیم شکایت رسمی اعلام نماییم. لطفا به عنوان رییس دانشگاه شاهرود تا پایان هفته جاری پیگیری نمایید زیرا ترم تحصیلی آغاز شده ات.(23/11/1395، 18:58:43)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. رشته هوا فضا تا حدودی جدید و دارای میدان تحقیقاتی فعال و بین رشته ای است. دانشکده مکانیک 30 هیات علمی توانمند دارد. طبق گزارش رئیس دانشکده، دروس ارائه شده در زمینه تحقیقاتی یا تخصصی برخی همکاران دانشکده قرار دارد. به تقویت رشته های جدیدی اولویت داده ایم
 • با سلام و خسته نباشید خدمت شما اقای دکتر لطفا مشکلات بچه های رشته ی مهندسی شیمی رو بررسی کنید ... رشته ی جدید آوردین نه هیئت علمی مناسبی نه جا و مکان واسه تشکیل کلاسا نه آزمایشگاه ! واسه انتخاب واحد هم که کلاسا به حدنصاب نمیرسه چون دانشجو نیست مسلما و این بچه هایی که درسیو افتادن باید بمونن دو ترم بعد اون درسو با ورودیا بگیرن کلا یک ترم عقب میفتن ... چرا وقتی هیچی درست نیست و نمیتونید مدیریت کنید رشته میارید ؟؟(23/11/1395، 13:19:05)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. این رشته تازه تاسیس است ولی دانشگاه طبق برنامه این رشته را تقویت می کند. گروه مهندسی شیمی 3 هیات علمی دارد بزودی 4 نفر می شود. ضمن آنکه دانشکده مکانیک، دانشکده شیمی و گروه مواد در بعضی دروس به این رشته می توانند کمک کنند. دروس رشته های دیگر نیز مطابق برنامه ترم بندی ارایه می شود. افتادن در درس گرفتاری دارد. از معاون آموزشی می خواهم که به موضوع با در نظر داشتن تازه تاسیس بودن رشته رسیدگی نماید.
 • با سلام جناب اقای دکتر فاتح چرا مابه تفاوت هزینه ی خوابگاه دانشجویانی که موقع ثبت نام خوابگاه های خوذگردان گرفتند ولی بعد به خوابگاه های دولتی برگشتند به حسابشان ریخته نمیشود...؟ چطور موقع پول گرفتن اگر یک هزار تومن نمی دادیم سایت باز نمیشد ولی برای برگرداندن انقدر اذیت میکنید ؟ بهرحال زندگی دانشجویی و هزارتا مشکلات ... الان 4 ماهه ما درخواست و شماره حساب دادیم ولی هنوز خبری نیست هر وقتم که رفتیم امور دانشجویی سراغ پولو گرفتیم کاملا طلبکارانه با ما برخورد شد !! (23/11/1395، 13:06:49)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. بنا بر گزارش مدیر دانشجویی در اسفند ماه تسویه می شود. رفتن پول به حساب دولتی آسان ولی خارج شدن از آن تابع ضوابط مالی و زمانبر است. کارشناس یا مدیر نفع شخصی ندارند.
 • با عرض سلام. دانشجویان دارای خودرو به شدت مشکل رفت و آمد دارند. به خصوص دانشجویانی که ساکن پردیس مهندسی هستند، علاوه بر اینکه تنها مجاز به تردد تا خوابگاه هستند، تردد داخل پردیس مرکزی نیز برای ما ممنوع است. با توجه به جدابودن فضای پردیس مهندسی و مرکزی و مشکلات رفت و آمدی و قرارگرفتن کلیه ی امکانات رفاهی در پردیس مرکزی، لطفا تدبیری بیاندیشید تا مجوزی که به ما داده می شود برای هر دو پردیس معتبر یاشد. پیشاپیش از لطف شما متشکرم. (22/11/1395، 23:20:22)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. با توجه به وسعت زیاد پردیس مهندسی، از معاون اداری و مالی خواسته ام که جهت تردد دانشجویان عزیز یک سرویس نقلیه بصورت ویژه در این پردیس دور بزند. ولی پردیس مرکزی متفاوت است. وسعت پردیس مرکزی کم و پیاده ها اولویت دارند. خیابان اصلی پردیس مرکزی محل تردد پیاده ها است. بخاطر حفظ سلامت پیاده ها از خطر تصادف، کاهش آلودگی صوتی، داشتن هوای پاک و تامین امنیت عمومی بهتر است تردد خودروها در این پردیس در کمترین مقدار خود باشد. اجازه دهیم که دانشجویان عزیز از پیاده روی در هوای پاک لذت ببرند. ضمنا پارکینگ در محل درب اصلی پردیس ها پیش بینی شده است.
 • سلام خدمت دکتر فاتح برای حذف و اضافه خواهش میکنم اگه امکانش هست استادای بیشتری تو ساعت ها و روزهای مختلف مشحص کنید تا بتونیم این درسارو بگیریم خوشحال میشم جواب بدین با تشکر(21/11/1395، 20:01:17)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. برنامه ریزی درسی شما با مدیر گروه است. نیازمندی های آموزشی خود را به مدیر گروه بگویید.
 • سلام خدمت جناب دکتر فاتح من دانشجوی ارشد تربیت بدنی هستم می خواستم بدونم این ارزشیابی ها آیا واقعا اعمال میشه یا خیر چون من در جریان هستم که اکثر دانشجویان مخالف وناراضی از یک استاد بودند ولی بازم به ایشون درس دادن ودوم منظور ار سرفصل دروس که وزارت علوم اعلام کرده چیه مگه نبایس همونا تدریس بشه یا هر چیزی که استاد دلش بخواد تدریس کنه (21/11/1395، 19:40:08)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. البته که ارزشیابی مهم است و سرفصل درس را باید پوشش داد. جای تامل دارد. شما به ارزیابی دانشجویان دسترسی ندارید ولی صحبتی از طرف بقیه می کنید. اگر نام فرد را می بردید صحت آن را بررسی می کردم. بهتر است سوال خود در مورد استاد را از مدیر گروه، رئیس دانشکده یا معاون آموزشی با در نظر داشتن سلسله مراتب بپرسید.
 • ضمن عرض سلام و احترام ترم تابستان دانشگاه صنعتی شاهرود با توجه به مقررات آموزشی دانشگاه، بیشتر یک حرکت نمادین بوده و با توجه به تعداد دانشجویان کارکرد پایین دارد. خصوصا قانون اخذ درس پایه و تخصصی به شرط یک بارافتادن ، مسلما افراد زیادی هستند که علی رغم این شرط، می توانند با اخذ برخی دروس پایه و تخصصی وضعیت خود را بهبود دهند. (خود من و دوستان من در سال های گذشته به این مشکل برخورده ایم) لطفا از الان به فکر ترم تابستان باشید(21/11/1395، 17:47:31)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. برگزاری ترم تابستانی در دست بررسی است. پیشنهاد شما را به معاون آموزشی می گویم. آیا بهتر نیست در مورد امور آموزشی، پیشنهاد یا انتقاد یا سوال خود را با مدیر گروه، رئیس دانشکده یا معاون آموزشی دانشگاه حسب مورد در میان بگذارید؟
 • باسلام ،می دانیم امور معمول به حاکم ارجاع نمی شود ونباید برای انتخاب واحد به رییس دانشکده مراجعه کرد.این رییس دانشکده است که موارد مطرح در سیستم جامع گلستان را طبق برنامه و وظیفه انجام بدهند.طرح مساله با حاکم یعنی کار در زیر مجموعه طبق برنامه انجام نمی گیرد،ازطرفی در انتخاب واحد چه کار غیر قانونی می توان انجام داد آنهم از طریق گلستان.امروز دانشگاه تعطیل و انتخاب واحد تمام می شود.هرچند احترام مدیران و اساتید واجب ولی انتظار میرود از درخواستهای بحق دانشجو حمایت کنید.(21/11/1395، 08:39:28)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. مدیر گروه، رئیس دانشکده و معاون آموزشی هم پرسش و پاسخ دارند. در اعتراض شما مشخص نیست که درخواست قانونی یا شکایت شما چیست؟ آیا مدیر گروه می داند؟ آیا انتقاد خود را به رئیس دانشکده منتقل کرده اید؟ آیا معاون آموزشی دانشگاه می داند؟ اگر درخواست خود را به موقع در دانشکده مطرح نمایید در حذف و اضافه امکان ترمیم هست.
 • با سلام خدمت استاد فاتح عزیز میخواستم خواهش کنم یه نظارت به آموزش دانشکده برق بفرمایید با اینکه چند روزی از انتخاب واحد میگذره ولی هنوز برای درس مدار 2 گروه دیگری اضافه نشده و حدود 25 نفر در لیست انتظارند . با توجه به پیش ثبت نام ها باید گروه بیشتری برای این درس ارایه میشد.پیش ثبت نام پس برای چیست؟ باتشکر(20/11/1395، 22:31:13)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. آیا به مدیر گروه یا رئیس دانشکده مراجعه کرده اید؟
 • باسلام ،برای انتخاب واحد به مشکل خوردیم و کسی جوابگو نیست .آموزش به مدیر گروه پاس می دهد و مدیر گروه هم توجهی به درخواستهای ارسالی با سیستم گلستان ندارند.انتخاب واحد در حال اتمام و دانشگاه فردا تعطیل.مگر کارمندان ومدیران برای انجام کار دانشجویان نیستند.پس کی کار دانشجویان را پی گیری می کند.با تشکر(20/11/1395، 19:16:39)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. امور آموزشی طبق روال مشخصی انجام می شود. اگر درخواست قانونی دارید و مدیر گروه جواب شما را نداد به رئیس دانشکده مراجعه کنید. مراجعه به رئیس دانشگاه برای امور معمول آموزشی نیست.
 • جناب آقاي دكتر فاتح، رياست محترم دانشگاه صنعتي شاهرود. با سلام و احترام. بنده دانشجوي ارشد مديريت تربيت بدني (مجازي) ورودي 93 هستم كه به دلايل مشكلات مالي دو ترم اول را مرخصي گرفتم و اكنون دانشكده مي‌فرمايند كه بايد درخواست كميسيون موارد خاص بدهم (البته بنده فكر مي‌كردم كه شش ترم مجاز هستم) در عين حال چون خودم قم هستم و امكان پيگيري امور به صورت حضوري ميسر نبود، با واسطه يكي از دوستان پيگير امور شد و متاسفانه در سامانه دانشجويي گزينه ثبت نهايي زده نشده و درخواست من ارسال نشده، و مي‌فرمايند امكان اينكه به ترم بعد بيفتم وجود دارد. لذا خواهشمندم با توجه به اينكه بنده ترم آخر هستم و 8 واحد بيشتر ندارم و از طرفي شايد در ترم اينده اين دروس ارائه نشود، لطفا دستور بفرماييد كه مساعدت نمايند كه نيمسال دوم 95-96 بتوانم انتخاب واحد نمايم. با احترام (20/11/1395، 15:52:53)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. در هنگام ورود دانشجویان به دانشگاه جلسات توجیهی گذاشته می شود و آیین نامه های آموزشی را به آنها می دهند که دنبال نمایند. اطلاع شما از روال امور آموزشی یک ضرورت است. آیا می دانید که برای امور آموزشی به چه فردی باید مراجعه کنید؟ آیا می دانید که دانشجوی تمام وقت هستید و امور آموزشی خود را باید شخصا پیگیری نمایید؟
 • سلام ببخشید آقای فاتح امکان داره استادای بیشتری برای دروس عمومی بزارین تاما هم این درس ها رو بگیریم و با واحد کم پیش نریم خوشحال میشم جواب بدین .باتشکر(20/11/1395، 14:31:53)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. برگزاری دروس عمومی با نظم جدید در ساختمان دانشکده ها در دست بررسی و اقدام است. تقلیل رفت و آمد به پردیس مرکزی و ارائه متنوع دروس عمومی فراهم می شود.
 • با سلام. من دانشجوی ترم پنج ارشدم. آذر پایان نامه ام رو تحویل استاد دادم تا بخونن و اصلاحات رو به من بدن ایشون گفتن که وقت ندارن بخونن. یک ماه و نیم من هرهفته به دفتر ایشون رفتم و ازشون خواهش کردم بخونن که من بتونم تو ترم 5 دفاع کنم. جواب ایشون در مقابل خواهشهای من این بود. مگه من بیکارم که پایان نامه شمارو بخونم. الان نمیتونم. وقت ندارم سرم شلوغه. دانشجوهای دکترام دفاع پروپوزال دارن اونا مهمترن یا شما؟ الان کلاس دارم. الان موقع امتحاناست.الان میخوام برگه سعی کنم. وقتی بهشون میگفتم که من نمیتونم شهریه ترم 6 رو پرداخت کنم میگفتن این مشکل توا و به من هیچ ربطی نداره. وقتی بعداز آخرین جلسه تحصیلات تکمیلی که میشد دفاع کرد تموم شد گفتن یه نگاهی به پایان نامه من انداختن و اصلاحات داره. گفتم انجام میدم بذارید اسفند دفاع کنم.دیگه شهریه خوابگاه ترم بعد اضافه نشه پول ندارم. گفتن کی مجبورت کرده بود بیای درس بخونی می نشستی خونه. کدوم اخلاق و مرامی میگه کسی که پول نداره نباید درس بخونه. نباید زندگی کنه. باید بمیره. جناب رییس دانشگاه من یه دخترم از یه خانواده ضعیف جامعه که برای اینکه بیاد ارشد بخونه 9ماه کارگری کرده. پول قرض گرفته. وام دانشگاه گرفته سختی کشیده تا این دو سال و نیم اینجا بوده. به من ظلم شده من به ناحق ترم 6 شدم. و تحقیر شدم. از یه استاد دانشیار که ادعای علم و شخصیت داره این رفتار انتظار نمیره. میخواستم در جریان باشین که یه همچین استادایی تو دانشگاه هست که با رفتارش آدمو از هر چی درس و دانشگاهه زده میکنه. اگه لازم باشه میتونم حضوری خدمت برسم. (19/11/1395، 19:44:15)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. شنبه ساعت ۱۵ تا ۱۷ با وقت قبلی از دفتر ریاست در خدمت شما هستم. نگرانی شما نگرانی من است. حتما از معاون آموزشی دانشگاه خواهم خواست که موضوع را بررسی و رسیدگی کند. باید دید که استاد شما با چه مشکلی مواجه شده است. تاخیر در کار شما قبل تامل است زیرا بسیاری از دانشجویان ارشد در ترم پنجم دفاع می کنند.
 • عرض سلام، جناب پروفسور میخواستم بدونم چرا انجمن اسلامی دانشجویان توی دانشگاه ما فعالیت نداره آیا اجازه ی فعالیت داده نمیشه اگر اجازه داده نمیشه آیا مسئولین محترم دانشگاه از فعالیت های انجمن اسلامی هراس دارن؟ یا شاید این محدودیت چوب اشتباهات دانشجو های قدیمی باشه، خواهشا به شعور و حقوق ما احترام بذارین ممنونم. با آرزوی توفیق روز افزون.(19/11/1395، 18:05:33)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. تقویت تشکل های دانشجویی و کانون های فرهنگی در دستور کار دانشگاه قرار دارد. از فعالیت های دانشجویان استقبال می کنم. با تبریک به دانشجویان به اطلاع می رسانم تا کنون پس از حضور نماینده وزارت در جلسات هیات نظارت به دو تشکل دانشجویی به نام های انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود و انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود (دفتر تحکیم وحدت) مجوز داده ایم. این دو تشکل سرگرم انجام مراحل بعدی مطابق اساسنامه خود هستند.
 • با سلام یک سؤالی هست که مدتی ذهن من را به خود درگیر کرده است و آن اینکه وقتی اسم دانشگاه مزین به لقب صنعتی هست پس الزاماً باید پردیس های دانشگاه هم مهندسی باشند. به همین دلیل، عنوان «پردیس مهندسی و فناوری های نوین» برای نامگذاری پردیس دانشگاه جالب نیست مگر اینکه پردیس مرکزی را «پردیس علوم پایه» بنامیم نه آنطور که در اذهان جا افتاده است به عنوان صنعتی. ممنون(18/11/1395، 23:28:18)
  پاسخ: همکار عزیزم سلام. پردیس مهندسی و فناوری های نوین که وسعت 130 هکتار دارد پس از اجرای سردر با تابلوی دانشگاه صنعتی شاهرود معرفی می شود.
 • با عرض سلام و خسته نباشید / چند روز پیش فایل نمرات دروس دانشکده ریاضی برای دروس هماهنگ (ریاضی عمومی)را دیدم و بسیار متاثر شدم کاملا اطمینان دارم شما نیز اگر این فایل را ببینید متاثر خواهید شد چرا که در انتها این فایل دو برگه از دانشجویان را که به طرز توهین امیز و بسیار زننده قرار داده بود بدون ان که حتی نام دانشجویان را مخدوش کند خواهشمندم این اقدام زشت از دانشکده ریاضی را پیگیری کنید (18/11/1395، 20:03:06)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. در همان وقت از رئیس دانشکده ریاضی خواستم که اعلام نمرات در تابلو بدون اسامی و فقط با شماره دانشجویی باشد که انجام شد.
 • با عرض سلام خدمت دکتر فاتح برای چندمین بار هستش که این سوال رو میپرسم نمیدونم چرا شما جواب نمیدین. پرسیدم چرا دانش جویان ورودی 92 در ازای واحدی که دوباره اخذ میکنند باید پول بدهند اما ورودی 93 به بعد پول که نمیدهند هیچ پولهایشان برگردانده نیز قرار است بشود. این اتفاق چرا صورت میگیرد و آیا قرار نیست فکری به حال ورودی 92 بکنید.(18/11/1395، 12:32:40)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. دانشگاه ملزم به اجرای آیین نامه های بالادستی است. از مسئولین خواسته ام تا جایی قانون اجازه می دهد مساعدت نمایند. مراجعات به رییس دانشگاه برای امور معمول آموزشی نیست.
 • با سلام، لطفا برگزاری ترم تابستان رو برای امسال و سال های آتی پیگیری کنین. درضمن هزینه های کلاس های فعلی ترم تابستانی بسیار زیاد و نامعقوله، برای دانشجویان روزانه هم که رایگان نیست! (17/11/1395، 21:37:13)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. برگزاری ترم تابستانی تحت شرایطی مفید است. قبلا موضوع برگزاری ترم تابستانی را جهت بررسی و اقدامات لازم به معاون آموزشی دانشگاه ارجاع داده ام
 • با سلام دکتر ببخشید برای ورودی های ۹۵ مقطع کارشناسی ارشد واحدی را قبول نشن برای اخذ دوباره ان باید هزینه پرداخت کنند ؟ باتشکر فراوان دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک (17/11/1395، 20:39:44)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. طبق آیین نامه، دانشجویان ارشد ورودی 94 به بعد باید برای انتخاب مجدد درس پرداخت نمایند. برای سوال و درخواست آموزشی ابتدا به کارشناس ، مدیر گروه بعد معاون یا رییس دانشکده مراجعه کنید. اگر لازم بود می گویند به آموزش کل یا تحصیلات تکمیلی مراجعه کنید. به ندرت ممکن است بگویند به معاون آموزشی مراجعه کنید. مراجعات به رییس دانشگاه برای امور معمول آموزشی نیست.
 • با سلام خدمت ریاست محترم دانشگاه :من یک دانشجو هستم که در شهر خونه گرفته ام اما هزینه رفت و امد به پردیس برایم مشکل است نه تنها برای من بلکه برای تمام دوستانی که داخل شهر خونه دارن و باید هر روز به پردیش فناوری های نوین برن این امر یک امر سنگین از نظر مالی می باشد می خواستم ازتون خواهش کنم که در صورت ممکن اتوبوس هایی رو از مرکز شهر به سمت پردیس در ساعت های مورد نیاز با توجه به ساعات شروع کلاس ها قرار بدین (17/11/1395، 12:45:52)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. خوشبختانه با توسعه خوابگاه ها ، در حال حاضر دانشگاه به همه متقاضیان خوابگاه می دهد. دانشگاه با پرداخت هزینه زیاد به شهرداری، سرویس های نقلیه فعلی را فراهم نموده است. در حالی که خدمات شهری برای شما فراهم است ضرورتی وجود ندارد که برای داخل شهر سرویس بگذاریم. اولویت های بالاتری هست که باید برای آنها هزینه نمود.
 • با سلام،چرا سوالات راگزینشی جواب می دهید،کارمندم و دانشجوی ارشد .با روزهای درسی ترم دوم برایم مشکل ایجادشده و به هرکس ازجمله شما مورد را نوشتم جوابی نیافتم از جمله دیروز ظهر به شما از همین طریق نوشتم ،دردمان به کی بگوییم.حداقل اگر درخواستم بی مورد است بگویید یا اگر ممکن است کمک کنید (17/11/1395، 11:14:41)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. به آیین نامه آموزشی مراجعه نمایید. طبق قانون، شما دانشجوی تمام وقت محسوب می شوید و برنامه درسی شما در اختیار دانشکده است.
 • با عرض سلام خدمت ریاست محترم دانشگاه میخواستم بدونم این ارزشیابی هایی که در گلستان نسبت به استاد ها انجام میشه واقعا کارآییش چیه چرا اهمیت داده نمیشه بهشون خیلی از استادای این دانشگاه هستن که به دانشجو بی احترامی میکنن بدون هیچ توبیخی خواهشا بررسی کنید باتشکر از شما که وقت میزارین برای جواب دادن(17/11/1395، 03:03:17)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. اگر ارزشیابی مهم نبود چرا انجام می شود؟ البته که اهمیت دارد. در سالهای طولانی تدریس خود بخوبی از نظرات دانشجویان برای بهبود کیفیت تدریسم استفاده کرده ام. ضمن آن که ارزشیابی به منزله عملکرد آموزشی استاد محسوب می شود. توجه کنیم که اساتید پس از اعلام نمرات در پاسخ به مراجعات روزهای سختی را می گذرانند. واقعا به استاد سخت می گذرد وقتی نمی تواند پاسخ مثبت دهد. شما فرزندان ما هستید. موفقیت شما موفقیت ماست. اگر خواسته هر یک تامین نشد حمل بر بی احترامی نکنیم. هرگز قضاوت موردی را به جمع نسبت ندهیم. در همگانی نمودن تکریم بکوشیم.
 • سلام خداقوت بابت این قضیه مزاحم میشم که چند روز دانشگاه زنگ میزنم در صورتی که کسی پاسخ گو نیست بابت استادی که زودتر از چهارم نمره ها زدند و هیچ یک از دانشجویان متوجه نشده بودند وهر جا پیگیری میکنیم که اعتراض زیاد بکنن هیچ کس پاسخگو نیست الان موقع انتخاب واحد است و تکلیف ما نامشخص در صورتی که به ما گفتنند که براتون فرصت اعتراض میزاریم در صورتی که هیچ فرصتی نذاشتن الان تکلیف ما چیه خوشحال میشم جواب بدین با تشکر(16/11/1395، 22:33:18)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. از معاون آموزشی دانشگاه خواسته ام رسیدگی نماید.
 • با سلام لطفا اسانسور ها که با بودجه بیت المال و برای رفاه دانشجویان و اساتید تواما در نظر گرفته شده است را تنها مختص اساتید نفرمایید/ امام علی علیه السلام فرمودند: حق نداری به دلخواه خویش، به مردم چیزی بگویی و بدون دستور، به کارهای دشوار اقدام ورزی! در دست تو، مالی از اموال خداوند عز و جل است.و تو، یکی از خزانه داران اویی تا آن را، به دست من بسپاری(نهج البلاغه)(16/11/1395، 13:13:17)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. قبلا پاسخ داده شد. آموزش و سلامت شما فرزندان عزیزم هدف ماست و سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها و جذب اساتید برای شماست. چنانچه به مدیر تعمیرات یا رییس دانشکده مراجعه نمایید این سوء تفاهم بر طرف می شود. بر اساس گزارش مدیر تعمیرات، استفاده غیر مجاز از آسانسور دانشکده مکانیک و عمران موجب خرابی مکرر آن شده است. خبر سقوط آسانسور دانشگاه صنعتی شریف همه را متاسف کرد و باید از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کرد. بنا به درخواست رییس دانشکده عمران و رئیس دانشکده علوم زمین، آسانسور این دانشکده ها برای استفاده محدود کارتی شده است. معمولا دانشجویان در طبقات اول و دوم و اساتید و کارمندان در طبقات بالاتر رفت و آمد دارند. امیدوارم هیچگاه دانشجویان به پا درد و کمر درد مبتلا نشوند. با مدیریت رئیس دانشکده علاوه بر اساتید و کارمندان به دانشجویانی که مشکل تردد دارند کارت داده می شود.
 • با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و تشکر از وقتی که برای پاسخگویی به سوالات گذاشتید. جنابعالی در پاسخ به چند مورد از سوالات دانشجویان ارشد فرموده بودید طبق آیین نامه جدید آموزشی از دانشجوی روزانه در دوره مجاز تحصیل برای انتخاب مجدد درس وجهی اخذ نمی شود اما من امروز برای انتخاب واحد (فقط پایان نامه) اقدام کردم و بدلیل بدهی سیستم باز نبود. خواهشمندم این موضوع رو پیگیری کنید. با تشکر وافر از زحمات و وقت گذاری (16/11/1395، 12:47:50)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. این آیین نامه، دانشجویان ارشد ورودی 94 به بعد را شامل نمی شود. برای سوال و درخواست آموزشی ابتدا به کارشناس ، مدیر گروه بعد معاون یا رییس دانشکده مراجعه کنید. اگر لازم بود می گویند به آموزش کل یا تحصیلات تکمیلی مراجعه کنید. به ندرت ممکن است بگویند به معاون آموزشی مراجعه کنید. مراجعات به رییس دانشگاه برای امور معمول آموزشی نیست.
 • باسلام خدمت ریاست محترم جناب دکتر فاتح.همانطور که در جریان هستید برای تکمیل ظرفیت دکتری در تمامی دوره ها افراد زیادی به مصاحبه دعوت شده بودند بطوریکه این شبهه برای تمامی دعوت شدنگان پیش آمد که قصد دانشگاه فقط درامدزایی بوده.و بعد از اعلام نتایج اکثرا افرادی پذیرفته شدند که از دانشجویان ارشد دانشگاه شاهرود بودند و احتمالا روابط و آشنایی قبلی در روند انتخاب بی تاثیر نبوده است.درست است که حق انتخاب با استاد است ولی این نحوه پذیرش عدالت آموزشی را زیر سوال میبرد.لطفا بعنوان رییس یک دانشگاه به سازمان سنجش بفرمایید که برای یک نفر ظرفیت حداقل ده برابر ظرفیت اعلام کند نه صدبرابر ظرفیت.شخصا به سازمان سنجش قصد اعتراض داشتم که متاسفانه پاسخگو نبودند.با تشکر (15/11/1395، 22:51:15)
  پاسخ: متقاضی گرامی: دانشگاه ها و متقاضیان از روند دعوت متقاضیان تحصیل دکتری به زحمت افتادند. قرار است سازمان سنجش برای ورودی های جدید دکتری بصورت متمرکز عمل کند و چند برابر ظرفیت اعلام نماید. آزمون کتبی و مصاحبه علمی انجام می شود و استاد حق انتخاب دانشجوی خود را دارد. هر استادی می خواهد که قویترین دانشجو در حوزه تخصصی خود را انتخاب نماید. لزومی ندارد که دانشجوی این دانشگاه را انتخاب نماید. از این که انتخاب نمی شویم اساتید را متهم نکنیم.
 • سلام جناب اقای دکتر اگر دانشجویی تاییده تحصیلی جعلی داشته باشد چطور می توان ان را پیگیری کرد؟ باتشکر (15/11/1395، 14:23:20)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. حتما به آموزش کل اطلاع دهید.
 • سلام جناب دکتر فاتح . تشکر میکنم که این فرصت را برای دانشجویان قرار دادید . بنده رتبه اول رشته ی برق در بین ورودی های 92 هستم با توجه به تغیییر برنامه ی تقویم اموزشی دانشگاه و به تاخیر افتادن حداقل سه هفته ای امتحانات دانشگاه در ترم 3952 به دلیل ماه رضان به استحضار میرساند از آنجا که بنده و سایر دانشجویان برتر حایز استفاده از رتبه ی یک سومی کنکور ارشد می باشیم ; و مهلت ارسال اطلاعات تکمیلی ما از سوی دانشگاه به سازمان سنجش حداکثر تا 5 ام تیر ماه سال آینده است ; با توجه به این تصمیم نه چندان صحیح دانشگاه دیگر نمیتوانیم تا آن بازه ی زمانی یعنی 20 تیر ماه منتظر تمام شدن امتحاناتمان باشیم . امیدواریم تا قبل از شروع ترم جدید به این موضوع توجه کرده و درخواست ما برای اتمام امتحانات تا پایان خرداد ماه را طبق سنوات قبل بطور جد مورد بررسی قرار دهید . با تشکر (14/11/1395، 19:00:26)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. بنا به گزارش معاون آموزشی دانشگاه، آغاز سال تحصیلی با توجه اعلام دیر هنگام نتایج کنکور با تاخیر بوده است. از طرفی برای راحتی دانشجویان امتحانات نیمسال دوم بعد از ماه مبارک رمضان خواهد بود. ایشان گفتند که اسامی ممتازها بموقع اعلام خواهد شد. نگران نباشید.
 • سلام و عرض ادب خدمت شما استاد گرامی بنده ارشد و کارشناسی را در همین دانشگاه گذرانده ام و سپاس و تشکر فراوان از شما دارم. تمامی زحمات شما قابل لمس است. فقط یک پیشنهاد دارم: زمانی که وارد دانشگاه می شویم همیشه با تعدادی پارچه مشکی و حجم تسلیت ها مواجه میشویم که در تخریب روحیه دانشجویان بسیار موثر است و شادابی و نشاط را از داشجو سلب می کند. چنانچه تسلیت ها در اتاق هر فرد و یا به صورت تلفنی و حضوری گفته شود هم این اثر منفی را از روحیه دانشجویان برمیدارد و هم از هزینه اضافی برای این پارچه ها جلوگیری می شود. ممنون از شما (14/11/1395، 13:53:04)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. پیشنهاد خوبی است. از معاونت فرهنگی و روابط عمومی دانشگاه می خواهم که بررسی نموده و طرح خود را ارائه نمایند. به کمک هم می توانیم محیط دانشگاهمان را همواره پاکیزه، سرسبز، شادی آفرین و دلپذیر نماییم.
 • باعرض سلام خدمت پروفسور فاتح. ضمن سپاس از توجهی که به نظرات دانشگاهیان دارید و علی رغم مشغله ی زیاد و مقام شامخ علمی برای این امر از وقت گرانبهای خود صرف میکنید و و ستایش فراوان از حسن خلق کریمانه جنابعالی در مواجهه با انتقادات ..... با عرض پوزش درخواست فعال شدن هرجه بیشتر ترم تابستان در دانشگاه را دارم . بدین صورت که شرط مرودی در دروس ترم تابستان حذف شده و دروس بیشتری ارائه شود چرا که قطعا در اتمام به موقع تحصیل در دوره کارشناسی تاثیر به سزایی خواهد داشت. باتشکر از جنابعالی. (14/11/1395، 11:35:10)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. موضوع برگزاری ترم تابستانی در دست بررسی و اقدام است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آموزش کل مراچعه نمایید.
 • با سلام و سپاس از وقتی که برای رسیدگی به مشکلات دانشجویان گذاشتید.در مورد خوابگاه دختران که بیرون از دانشگاست و باعث بروز مشکلات زیادی شده است. از شما سوال دارم، که چرا خوابگاه دختران داخل دانشگاه نباید باشد و آقایون باید در دانشگاه باشند؟کوچه ای که مسیر رفت و آمد به دانشگاست خراب و در روزهای بارانی غیرقابل تردد است و این مسیر را تا دانشگاه باید شنا کنیم،سرویس ها خیلی کم و تنها یک سرویس در ساعت کلاسی است و رفت و آمد در شب واقعا مشکل است و مزاحمت هایی هم برای دختران پیش آمده و همچنین وضعیت بد رانندگی در خیابان روبروی خوابگاه که منجر به چند مورد تصادف هم شده است که حتما در جریان هستید...لطفا رسیدگی کنید ...سپاس (12/11/1395، 19:26:01)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. با تشکر از سوال شما. من هم در ابتدای ریاستم چنین سوالی داشتم آیا بهتر نبود که خوابگاه های دختران در داخل و خوابگاه های پسران در خارج دانشگاه قرار داشت ؟ در عمل، خوابگاه های دانشجویی در طول یک دوره طولانی به وضعیت فعلی در آمده اند. با توجه به نیازمندی های متفاوت زیرساختی خوابگاه های دختران با پسران مثلا سیستم فاضل آب یا محصور نمودن فضا متناسب با پوشش دختران ، امکان استفاده از خوابگاه های قدیمی داخل پردیس مرکزی برای دختران نبوده است. پس از آن مجموعه خوابگاهی بزرگ هفتم تیر برای دختران عزیزم متناسب با نیازهای آنها ساخته می شود. هم اکنون چندین سرویس نقلیه، رفت و آمد بین خوابگاه های دختران و دانشگاه را پوشش می دهد. غذای دانشجویی نیز برای تردد کمتر در خوابگاه ها توزیع می شود. از مسئولین خواسته ام در بهبود امنیت مسیر و سرویس نقلیه بکوشند. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به معاون دانشجویی مراجعه نمایید
 • سلام و خسته نباشید خدمت جناب دکتر فاتح. من از این قوانین دانشگاه واقعا متعجب هستم. قوانینی که به نفع دانشجویان است فقط برای یک سال تحصیلی محدود است ولی قوانینی که به ضرر دانشجویان است به کلیه دانشجویان تعلق میگیرد. به عنوان مثال من ورودی 92 هستم و اگر درسی رو بیوفتم باید ترم بعدی اون درسو بالای 14 بگیرم تا اون نمره قبلی حذف شود ولی برای ورودی های بعد یعنی 93 اگر درسی رو بیوفتند ترم بعدی درس رو بالای 11 بگیرند نمره قبلی آنها حذف خواهد شد. داستان چیست؟ لطفا پاسخ گو باشید. متشکرم.مهدی دهقانیان (12/11/1395، 17:52:24)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. دانشگاه ملزم به اجرای آیین نامه های بالادستی است و تا جایی قانون اجازه دهد خواسته ام که با دانشجویان عزیز مساعدت نمایند. دانشجوی خوبم: برای سوال و درخواست آموزشی ابتدا به کارشناس آموزش ، مدیر گروه بعد معاون یا رییس دانشکده مراجعه کنید. اگر لازم بود به آموزش کل مراجعه کنید. به ندرت لازم است به معاون آموزشی مراجعه کنید. مراجعات به رئیس دانشگاه برای امور معمول آموزشی نیست.
 • با عرض سلام و احترام خدمت دکتر فاتح این حقیر در اوایل راه اندازی سامانه پرسش و پاسخ سوالی راجع به ازمون استخدامی مورخ 17/07/94 پرسیدم و از سردر گمی مصاحبه شدگان خدمتتون عرض کردم؛ احتمالا این سوال نرسیده چون از سرعت و همیت جناب عالی تو پاسخ دادن به عرایض دوستان کاملا مطلع و مشعوف شدیم. البته چنانچه سوال در شان این فضا نیست سرافرازمون میکنید اگر پاسخی هرچند کوتاه به ایمیل شخصی بنده ارسال فرمایید با تشکر از اهمیت و احترام شما (11/11/1395، 08:01:30)
  پاسخ: سلام متقاضی گرامی. از زحمتی که متحمل شدید متاسفم. پیش از این فقط مجوز هیات امنا برای جذب نیرو کافی بود. بر این اساس دانشگاه اقدام نمود. در میان کار، اعلام کردند که مجوز سازمان مدیریت هم لازم است. خوشبختانه، پس از پیگیری بسیار، مجوز سازمان مدیریت را اخذ نمودیم. طبق قانون، روند استخدام نیروهای مذکور بزودی نهایی می شود.
 • با سلام چرا در تکمیل ظرفیت دکتری ، در رشته عمران- محیط زیست ، با توجه به اعلام نیاز دانشگاه از سازمان سنجش برای پذیرش یک نفر ، هیچگونه پذیرشی صورت نپذیرفت ؟ (9/11/1395، 19:19:07)
  پاسخ: سلام عزیز. بهتر است علت را از رییس دانشکده عمران یا استاد این رشته بپرسید. طبق قانون، حق پذیرش دانشجو با استاد است و نمی توان استاد را مجبور کرد.
 • سلام آقای دکتر از شما سپاسگزارم که این بخش پرسش و پاسخ را فعال نمودید همانطور که میدانید ایام نوروز نزدیک است و در این ایام خاوادها برای خرید نوروز اقدام می نمایند ولی با حقوق های پائین ما کارکنان و با توجه به اینکه اکثرا کارکنان 80 درصد حقوق خود را اقساط مختلف پرداخت میکنن و ماده 41 و عیدی هم واقعا کفاف نمیدهد و معمولا زمانی پرداخت میشود که دقیقه 90 است ازتون درخواستی داریم اگر امکانش هست و میتوانید کمکی را در غالب اضافه کار شبانه در بهمن ماه برای کارکنان لحاظ نمایید تا کمکی باشد بر زخم های آنان تا سبب شرمندگی شان جلوی زن و فرزندشان نشوند. با سپاس امیدوارم همیشه صحیح و سالم سربلند باشید (9/11/1395، 16:46:52)
  پاسخ: سلام عزیز. وضعیت معیشت شما بزرگترین نگرانی اینجانب است. برای حل این مشکل، به لطف خداوند امیدوارم. برای پیشرفت دانشگاه از هیچ کوششی دریغ نخواهم کرد. نهایت سعی خود را در تکریم عزیزان بکار خواهم بست. آرزومندم که تکریم همگانی نهادینه شود. از خدمت به شما لذت می برم و به آن افتخار می کنم. همه با هم باید با جدیت کار کنیم. خدمات شایسته ای را عرضه کنیم. جواب مردم را بدهیم. هر یک کار خود را بخوبی انجام دهیم تا چرخ ها بخوبی بچرخند و منزلت شما و جایگاه دانشگاه ارتقا یابد. در این صورت درآمدهای دانشگاه تحقق می یابد و می توانیم به تعهدات خود عمل کنیم. بر این باورم که همدلی، مهربانی و همکاری شادی آفرین است و گره ها را باز می کند.
 • با سلام خدمت آقای دکتر ریاست محترم دانشگاه غرض امزاحمت آقای دکتر عدم جوابگویی تلفنی و یا حتی راهنمایی از همکارانتان ذر بخشهای آموزش و صندوق رفاه می باشد یا گوشی را جواب نمی دهند و یا می گوسند حضوری باید مراجعه نمایید ما که ساکن تهران هستیم و مشکل بعد مسافت داریم چه کار کنیم خواهشمندا ست به همکارانتان گوشزد فرمایید که تلفن محض همین کارها می باشد و جواب خلق خدا را دادن نیز ثواب دارد ممنون و سپاسگذار(9/11/1395، 15:57:56)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. چنانچه جواب شما را ندادند از مدیر واحد علت را جویا شوید. در ایام امتحانات موضوع فرق می کند. بسیاری از کارشناسان آموزشی و نیروهای دانشکده ها بخاطر برگزاری امتحانات به عنوان مراقب در جلسه حضور دارند و در این ایام از پاسخگویی معذورند. در سایر ایام، کارشناسان دانشگاه مراجعات حضوری یا تلفنی بسیاری دارند . ضمن آنکه لازم است هر روز وقتی را برای امور کارشناسی و سایر امور محوله بگذارند. در جلسات یا وقت استراحت بین ۱۲ تا ۱۳ به تلفن ها پاسخ داده نمی شود. بسیاری از اطلاعات مورد نیاز شما در آیین نامه ها و شیوه نامه های آموزشی یا تابلو اعلانات واحدها آمده است. اطلاعات بسیاری از طریق وب سایت در اختیار شماست. آنها را بخوبی بخوانید. به اطلاعیه ها توجه کنید. هر اقدامی را باید در وقت خود انجام داد. دفتردار، کارشناسان و مدیر گروه نقش کلیدی در پاسخگویی به دانشجویان دارند. نه تنها وظیفه سازمانی بلکه اخلاق حکم می کند که در تکریم مراجعه کنندگان بکوشیم.
 • با سلام و احترام ریاست محترم دانشگاه از شما تقاضا دارم حتما به وضعیت نظافت سرویس های بهداشتی واقع در دانشکده ی مکانیک و تمیزی و نظافت راهروها و کلاس ها توجه کنید.در طول ترم گذشته تنها یکبار اقدام به نظافت سرویس بهداشتی بانوان شد.در صورتی که در پایان هر روز باید دستشویی نظافت گردد. علاوه بر این بارها شاهد تمام شدن مایع دستشویی و یا قفل بودن در دستشویی بودم. بی توجهی به نظافت محیط بیرونی دانشکده نیز قایل ذکر است. با این که استعمال دخانیات در حریم دانشگاه ممنوع بوده ولی در شعاع راستی در وردی دانشکده مکانی پر از ته سیگار و زباله وجود دارد و در ساعات بین کلاس ها دانشجویان پسر زیادی هستند که سیگار میکشند و آن قسمت از مکان دانشکده را به شدت کثیف کرده اند. که لازم به توضیح است این مکان هم به دفعات کمتر از انگشتان یک دست نظافت گردیده و سطل زباله اش تخلیه شده. راهروهای دانشکده نیز پر از غبار و کثیفی است.لزوم نظافت دانشکده های داخل پردیس از آن جهت که معابر خاکی مخصوصا به سمت سلف در آن وجود دارد دو چندان میشود.لطفا پیگیری فرمایید.(9/11/1395، 14:59:20)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. وظیفه سرپرست امور عمومی دانشکده است که پیگیر امور عمومی ساختمان از جمله سرمایش، گرمایش، نور، نیازمندی ها، نواقص و نظافت باشد. جهت اطلاع از مشکلات لازم است که او سرکشی کند. ولی او یک نفر است و علاوه بر این کار، دفتردار یا کارشناس دانشکده نیز هست. با اطلاع دادن به سرپرست امور عمومی بهترین همیاری را با او و دانشگاه انجام داده ایم. بیاییم با هم خانه خود را آباد نماییم.
 • با سلام خدمت شما دکتر فاتح بنده از دانشجویان مهندسی ارشد رشته مواد هستم.خواهشمندم به مشکلاتی که در ای دانشکده وجود داره مخصوصا مشکلات مالی و کمبود وسایل آزمایشگاهی رسیدگی کنید. با تشکر (9/11/1395، 12:53:11)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. جهت تکمیل اطلاعات خود به مدیر گروه مهندسی مواد مراجعه نمایید. امسال سازمان دانشکده شکل گرفت و مهندسی مواد نیز دارای مدیر گروه شد. این رشته هفت هیات علمی دارد و اضافه خواهد شد. تقویت رشته های جدید مهندسی مواد و مهندسی شیمی در دستور کار دانشگاه قرار دارد. خوشبختانه، امسال ساختمان دانشکده مهندسی شیمی و مواد و ساختمان کارگاه های مواد کامل خواهد شد. آزمایشگاه ها و کارگاه ها رشته مواد در دست تجهیز است و بتدریج تکمیل خواهد شد.
 • با سلام و ضمن عرض خسته نباشید جناب دکتر،به نظر بنده در جامعه ای که دانشجویان و به خصوص فارغ التحصیلان رشته های فنی علی رغم تلاشی که میکنند ،از کمترین ارزش اجتماعی برخوردار هستند خیلی ناپسند هست که نظیر اینگونه رقتارها در دانشگاه مشاهده بشه.هر دانشجویی به اقتضای فعالیتی که میکنه یا شرایط جسمی ای که داره ممکنه تا چند بار در طول ترم از آسانسور استفاده کنه و غیر از این هم و این خیلی ناپسند هست که در دانشکده ای مثل مکانیک با وجود این همه اعضای فرهیخته بخواد مشخص بشه که کی باید از آسانسور استفاده کنه و کی نه و استفاده از اون کارتی بشه .(9/11/1395، 11:48:23)
  پاسخ: همکار عزیزم سلام. دانشجویان عزیز فرزندان ما بوده و همواره مورد توجه مدیران و اساتید هستند. چنانچه به مدیر تعمیرات یا رییس دانشکده مراجعه نمایید این سوء تفاهم بر طرف می شود. بر اساس گزارش مدیر تعمیرات، استفاده غیر مجاز از آسانسور موجب خرابی مکرر آن شده است. خبر سقوط آسانسور دانشگاه صنعتی شریف همه را متاسف کرد و باید از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کرد. بنا به درخواست رییس دانشکده عمران برای استفاده محدود، آسانسور کارتی شده است. اغلب دانشجویان در طبقات اول و دوم و اساتید و کارمندان در طبقات سوم و چهارم رفت و آمد دارند. امیدوارم هیچگاه دانشجویان به پا درد و کمر درد مبتلا نشوند. به همین دلیل استفاده از آسانسور برای اساتید و کارمندان منظور شده است. طبق درخواست روسای دانشکده های مکانیک و عمران کارت در اختیار آنها قرار داده می شود و با مدیریت آنها به دانشجویانی که مشکل تردد دارند نیز کارت داده می شود.
 • سلامم ببخشید اقا دکتر فاتح بنده باید با شما صحبت کنم و الان هرجا تماس میگیرم جواب نمیدهند میشه شماره اتاقتون واسم بفرستین با تشکر(9/11/1395، 11:29:00)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. دانشگاه صنعتی شاهرود، پردیس مرکزی، دفتر رییس
  تلفن مستقیم ۳۲۳۹۶۰۰۰
  داخلی ۲۳.۳
  ایمیل mmfateh@shahroodut.ac.ir
 • با سلام و احترام می خواستم در خصوص نظر دانشجوی عزیزی که گفتند جداسازی مسیر خانم ها و ِآقایان ، مگه در عهد قدیم زنگی می کنیم انسانها در کنار هم رشد می کنند چرا اینقدر به جنس مخلف گیر و محدودشون می کنیم با این رویه فردا باید کلاسها و پس فردا باید مسیر رفت آمد پیاده رو و.. رو جدا کنیم. با تشکر و آرزوی توفیق برای شما استاد گرانقدر (8/11/1395، 23:59:12)
  پاسخ: سلام دانشجوی عزیزم. پاسخ ایشان داده شد.
 • با سلام و خسته نباشید خدمت ریاست محترم دانشگاه ،جناب اقای دکتر فاتح . دلیل اینکه استفاده از اسانسور در دانشکده علوم زمین فقط با کلید است چیست مگر دانشجویان چه تفاوتی با بقیه دارند؟لطفا پاسخ این سوال را بگویید و ما دانشجویان علوم زمین را توجیه کنید .؟؟؟ (8/11/1395، 20:01:23)
  پاسخ: سلام دانشجوی عزیزم. از رییس دانشکده علوم زمین بپرسید.
 • سلام ببخشید شرایط کار برا دانشجویی،چیجوریه و کجا باید کار کردو کی باید ثبت نام کرد با تشکر(8/11/1395، 17:46:14)
  پاسخ: سلام دانشجوی عزیزم. به مدیریت امور دانشجویی مراجعه کنید.
 • سلام و خسته نباشید خدمت شما دکتر فاتح.بسیار زیاد شخصیت شما رو تحسین میکنم و اینکه وقت میگذارید و پاسخگو هستید.درباره ی دانشکده ی ریاضی خواهش میکنم کمی نظارت رو بیشتر کنید خیلی نا حقی میشه گاهی در نمرات دیده شده گاهی در اعتراض ها چندین نمره افزایش داشته نمرات.دو نمره ی استاد رو هم هرچند استاد داده باشه به نمرات اضافه نمیکنن.یعنی استاد هیچ سهمی تو نمرات نداره؟ (8/11/1395، 13:52:18)
  پاسخ: سلام دانشجوی عزیزم. با تشکر از زحمات اساتید ریاضی به برخی نظرات رییس دانشکده ریاضی در مورد روند برگزاری و ارزیابی دروس ریاضی مشترک و دلایل آن توجه نمایید:
  ۱. سرفصل اين دروس براي تمام رشته هاي فني مهندسي يكسان مي باشد.
  ۲. تدريس تمام سرفصل مصوب، ارتقای کیفیت تدریس و جلوگيري از تدريس سليقه ای مورد نظر است.
  ۳. تنوع در انتخاب گروه درسی مطابق سليقه و برنامه ترمي دانشجو فراهم می شود.
  ۴. ارزشیابی هماهنگ با طرح سوال و تصحیح توسط اساتید مختلف انجام می شود
  ۵. اين شيوه در بسياري از دانشگاههاي كشور مانند كرمان ، سمنان و اميركبير اجرا مي شود.
  ۶. نمرات میان ترم، پایان ترم و دو نمره برای استاد در احتساب نمره نهایی منظور می گردد.
 • سلام ببخشید نمره هایی که وقت اعتراضش گذشته باید چیکار کنیم چون بعضی استادا اومدن نمره ها زودتر از چهارم زده بودن و تا خود چهارم وقت داشته ماالان باید چیکار کنیم خواهش میکنم بهم جواب بدین با تشکر.(8/11/1395، 12:22:52)
  پاسخ: سلام دانشجوی عزیزم. به آموزش کل مراجعه کنید. شایسته است که فرصت مقرر برای اعتراضات منظور شود.
 • سلام ببخشید من پیش دانشگاهی هستم می خواستم ببینم اگر برای رشته مکانیک به این داشگاه بیایم میتوانم در ادامه انتقالی بگیرم و به دانشگاه فردوسی مشهد بروم؟ (8/11/1395، 10:47:07)
  پاسخ: سلام عزیز. به آموزش کل دانشگاه مراجعه نمایید.
 • سلام به حضور رئیس دانشگاه گرامی. آقای فاتح من به عنوان یک دانشجو از شما درخواست میکنم لطفا به وضع حجاب دختران این دانشگاه رسیدگی کنید متأسفانه وضع حجاب دراین دانشگاه باوجود اینکه یک دانشگاه دولتی است خیلی بد است من نمیخواهم بازدن این حرف به شما کار نگهبانان دانشگاه را که در قسمت در ورودی به این مسئله توجه نمیکنند رازیر سوال ببرم اما به عنوان یک دانشجو از شما تقاضا دارم به جای اینکه طرف راست در رامخصوص ورود و طرف چپ سردر رامخصوص خروج بگذارید طرف راست سردر دانشگاه را ورودی خواهران و طرف چپ سردر را ورودی برادران بگذارید ودر قسمت ورودی خواهران به جای آقایان نگهبان چندخانم را بگذارید که به وضع حجاب دختران رسیدگی جدی ای شود. اگر واقعا مسئله ی بیحجابی به عنوان یک عامل مخرب در دانشگاه برای شما مهم است لطفا اینکار را به طور جدی پیگری کنید مثل سایر دانشگاه ها که ورودی خواهران و برادران جدا ازهم دارند. باسپاس از زحمات بی نظیر شما آقای فاتح.(7/11/1395، 16:09:55)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. پیشنهاد شما را به شورای فرهنگی می برم. بهتر بود که سوال و پیشنهاد خود را با معاون فرهنگی در میان می گذاشتید. جهت اطلاع، اجرای آیین نامه بالادستی صیانت از حجاب و عفاف در دستور کار دانشگاه قرار دارد. در این آیین نامه به کار فرهنگی و برخورد محترمانه بجای برخورد انضباطی تاکید دارد. اعضای شورای فرهنگی، رعایت حجاب را از جهات مختلف بررسی کرده و می کنند. چه روشی را اجرا کنیم که ناکارآمدی آن را قبلا تجربه نکرده باشیم؟ در رعایت حجاب، آیا دانشگاه تافته جدا بافته از جامعه است؟ آیا وضع دانشگاه بدتر است؟ سابقه نشان می دهد که اقدام فرهنگی ثمربخش در دانشگاه از جنس برخورد فیزیکی یا برخورد انضباطی نیست بلکه جنبه آموزشی داشته و در محتوی و روش اجرایی به تاثیر در اندیشه توجه دارد. بدون تغییر در اندیشه نمی توان انتظار تغییر در زندگی را داشت. بر این باورم که اگر تعامل با دانشجو، منطقی، محترمانه، جذاب و در شان او نباشد نتیجه بخش نخواهد بود. دانشجویان عزیز توجه دارند که ٰدانشگاه یک محیط آموزشی است و شایسته است با پوشش مناسب، شان آن را حفظ کنیم.
 • سلام ببخشد چرا هیچ کس به اعتراضایی که بابت نمره انجام دادیم هیچ کس پاسخ نمیده (7/11/1395، 11:46:30)
  پاسخ: سلام دانشجوی عزیزم. روز های امتحان و انتظار برای نمرات سخت است. در هر کاری رعایت انصاف شایسته است. توجه بفزمایید که هر استادی قبلا دانشجو بوده است و از شرایط شما باخبر است. به عنوان استاد عرض می کنم که موفقیت خود را در موفقیت دانشجو می دانم. همواره خود را موظف می دانم که کلیه اعتراضات را بررسی و پاسخ دهم.
 • با سلام و احترام خواستم بابت پاسخگویی در فضای مجازی از حضرتعالی تشکر کنم. همینکه وقت می گذارید ، و به مخاطب اهمیت می دهید نشانده شخصیت مردمی شماست انشالله موفق و پیروز باشید. یا حق (7/11/1395، 10:38:30)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. متشکرم.
 • باعرض سلام و خسته نباشید من دانشجوی رشته شیمی فیزیک در مقطع ارشد(آموزش محور) هستم،که در تکمیل ظرفیت۹۵ قبول شدم،وضعیت کلاس ها و نحوه ی اسکان در خوابگاه چگونه است؟ممنون (7/11/1395، 10:00:57)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. دانشگاه به کلیه متقاضیان، خوابگاه می دهد. دانشکده نیز برنامه شما را اعلام می کند. به دانشکده و مدیریت امور دانشجویی مراجعه نمایید.
 • جناب آقای دکتر فاتح سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب در ابتدای سال بازنشسته شده و پس از 5ماه حقوق بازنسشتگی برقرار شد وبیش از 10 ماهه که هنوز از مزایای پایان خدمت خبری نیست.لذا پی گیری جنابعالی می تواند سبب تسریع در پرداخت گردد. با تشکر (7/11/1395، 09:40:47)
  پاسخ: سلام عزیز. پیگیری کردیم. بستگی به وضعیت بودجه دولت دارد. اخیرا مکاتبه کرده ایم. امیدوارم که تا پایان سال به همه درخواست های دانشگاه پاسخ دهند.
 • سلام استاد استاد گرامی، سوالی داشتم. شما با توجه به اینکه رییس دانشگاه صنعتی شاهرود هستید و حتما از تمام اتفاقات و ضعف و قوت دانشکده ها مطلع هستید، چه نمره ای به دانشکده مکانیک تان و به خصوص گروه جامدات آن می دهید؟؟ لطفا تمام شرایط (امکانات، کمبود استاد یا عدم وجود استاد در رشته تخصصی و...) را در نظر بگیرد.(7/11/1395، 00:11:41)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. چندی پیش دیداری با دانشکده مکانیک داشتم. در مقایسه با سال گذشته پیشرفت قابل توجه ای را دیدم. بویژه در تجهیز آزمایشگاه ها، انتشار مقالات ISI و قراردادهای تحقیقاتی همکاری با صنعت و جذب هیات علمی. نسبت استاد به دانشجو هم فاصله کمی با استاندارد دارد. به لطف خدا، ساختمان کارگاه ها نیز به زودی تکمیل می شود و بخشی از آن به دانشکده مکانیک اختصاص یافته است. این دانشکده در ردیف دانشکده های پیشتاز دانشگاه قرار دارد و نمره خوبی دارد. در مقایسه با دانشگاه های همتراز وضعیت بهتری داریم. گروه طراحی کابردی نیز فعالتر شده است و برای پیشرفت دانشکده تلاش می کند. آزمایشگاه ها تقویت می شود از جمله آزمایشگاه آنالیز مودال و ارنعاشات در دست تجهیز است. دانشکده مهندسی مکانیک در هر دانشگاه صنعتی، جایگاه ارزنده ای دارد و تقویت آن در دستور کار دانشگاه قرار دارد.
 • با سلام و عرض ادب خدمت دکتر فاتح ببخشید سوال بنده از شما اینه که برای ترم تابستان چرا به عنوان مهمان نمیشه دانشگاه های خیلی معتبر دیگه بریم واقعا؟ من خیلی پیگیری کردم از معاونت آموزشی و آموزش کل اما همه میگن مصوبه شورای آموزشی دانشگاهه !! آخه واسه کسانی که به ترم تابستان واقعا نیاز دارند و مسافتشون دوره انصاف نیس این قانونتون این نیاز خیلی از دانشجوهاس دکتر لطفا پیگیری کنید خیلی ممنون (6/11/1395، 21:49:57)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. از مدیر کل آموزش پرسیدم. چنین نیست. در تابستان گذشته تعدادی از دانشجویان ما ترم تابستانی را در دانشگاه های مختلف برداشتند. فقط گذراندن دروس بصورت مجازی در دانشگاه های دیگر مورد تایید نیست. مانند هر درخواست مهمانی دیگر، موافقت دانشکده لازم است.
 • سلام ببخشید درمورد کمسیون موارد خاص که صحبت کرده بودم من هنوز به کمسیون مراجعه نکردم و نمیدونم جز اون موارد قرار میگیره یانه اگه میشه ترم جدید وقتی اومدم دانشگاه به شما مراجعه کنم ببینم میشه برا انتقالی ام کاری کرد یا نه اگه میشه کاری کرد خیلی ممنون میشم و خیلی هم خوشحال میشم چون واقعا برام این راه طولانی خیلی سخته اگه میشه انتقالی بدین به من بدون اینکه شبانه حساب بشه خیلی خوب میشه متشکر میشم و ببخشید که مزاحم وقتتون شدم با تشکر.(6/11/1395، 18:53:56)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. در وقت ملاقات عمومی در خدمت همه عزیزان هستم. در مورد انتقالی به دانشگاه دیگر، آن دانشگاه برای پرداخت شبانه تصمیم می گیرد. برای سوال و درخواست آموزشی ابتدا به کارشناس آموزش ، مدیر گروه بعد معاون یا رییس دانشکده مراجعه کنید. اگر لازم بود می گویند به آموزش کل مراجعه کنید. به ندرت ممکن است بگویند به معاون آموزشی مراجعه کنید. مراجعات به رییس برای امور معمول آموزشی نیست.
 • سلام خدمت دکتر فاتح من دانشجوی ارشدم رو پایان نامم دارم کار میکنم کلی هزینه باید پرداخت کنم چرا تو این وضع برای درسی که پاس نشدیم باید شهریه بپردازیم اگه پولدار بودیم که دانشگاه سراسری نمیومدیم لطفا رسیدگی کنید(6/11/1395، 17:07:19)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام.. مطابق آیین نامه جدید آموزشی از دانشجوی روزانه در دوره مجاز تحصیل برای انتخاب مجدد درس وجهی اخذ نمی شود.
 • جناب دکتر فاتح سلام برای مصاحبه دکتری در رشته هوش مصنوعی برای پذیرش یک نفر ، دویست نفر دعوت به مصاحبه شده بودند . آیا بجز درآمد زایی برای دانشگاه هدف دیگری داشتید؟ آیا اگر در بین راه برای کسی اتفاقی می افتاد جوابگو بودید؟ چرا از همچنان از شیوه های سنتی عصر حجر استفاده می کنید؟ چرا نگفتید متقاضیان مدارک را در سامانه بارگذاری کنند؟ چرا امکانات اسکان نداشتید؟ و چرا...........؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (6/11/1395، 16:02:39)
  پاسخ: متقاضی گرامی: با تاسف از زحمتی که متحمل شدید بهتر است شما را از روند دعوت مطلع نمایم. اولا متقاضیان توسط سازمان سنجش به دانشگاه معرفی شده اند و افراد با میل خود به دانشگاه مراجعه نموده اند. در تکمیل ظرفیت مشخص است که تعداد پذیرش اندک است. قبل از اقدام سازمان سنجش ، دانشگاه از نام و تعداد متقاضیان اطلاع نداشته است تا در این مورد تصمیمی اتخاذ نماید. مصاحبه حضوری با افراد نیز طبق قانون الزامی است پس اقدام از راه دور مجاز نبوده است. در هر حال باید چاره جویی کرد چون دانشگاه نیز برای مصاحبه تعداد زیاد به زحمت می افتد.
 • بسمه تعالی ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت ریاست محترم دانشگاه . در نظر داریم چندی از موارد در باب مشکلات دانشکده معماری را با شما مطرح کنیم و به امید بهبود، از همکاری شما بهره مند گردیم . با توجه به اینکه در سال های اخیر اساتید مجرب و متخصص که دارای سابقه کار بالا و تجربه فراوان ، به دلیل فراهم نشدن امکانات رفاهی مناسب برای رفاه دانشجویان و عدم تامین خواسته های مطلوب دانشجویان از دانشکده استعفا داده و هم اکنون دانشکده با کمبود اساتید مجرب مواجه شده است ، به گونه ای که اساتید جذب شده با توجه به سابقه ی کم در امر تدریس در سالهای نخست به عنوان عضو هیئت علمی جذب شده اند ، با توجه به اینکه چندی از این اساتید تجربه کافی جهت تدریس دروس بسیار مهم معماری از جمله دروس تخصصی پایه اعم از طرح معماری ( 5واحد ، 4 واحد عملی ) ندارند ، ولی شاهد تدریس آنها به دلیل کمبود نیروی علمی در دانشکده هستیم حتی در برخی موارد مشاهده شده دروسی توسط اساتیدی ارائه شده که گرایش نامرتبط با سرفصل مربوطه وزارت علوم را دارند. لازم ب ذکر است مشکلات مطرح شده قبلا به صورت کامل با رئیس دانشکده معماری در میان گذاشته شده است. به امید آنکه گامی در بهبود شرایط موجود برداشته شود. با تشکر جمعی از دانشجویان رشته ی معماری (6/11/1395، 14:19:16)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. بهتر است برای دریافت اطلاعات بیشتر از رییس دانشکده بپرسید. اخیرا نیز رییس دانشکده جلسه پرسش و پاسخ داشته است. دانشگاه همواره توجه ویژه به جذب هیات علمی دکتری در این رشته داشته است ولی به دلیل کمی دانش آموخته دکتری توفیق چندانی در گذشته نداشتیم. رشته معماری در سایر دانشگاه ها نیز وضعیت مشابه ای دارد. خوشبختانه سه نفر از مربیان را قبلا برای تحصیل دکتری اعزام نمودیم. اخیرا دو هیات علمی دکتری آقای دکتر منصفی با تخصص طراحی شهری و دکتر اطلس باف با تخصص معماری مشغول بکار شدند. در عوض، دو هیات علمی مربی و یک دکتری را از دست دادیم. هر کمبودی توسط هیات علمی حق التدریس جبران می شود. آیا هیات علمی بخاطر شما دانشگاه را ترک می کند یا کنار شما می ماند؟ توجه داشته باشید که ادامه همکاری اعضای هیات علمی تابع مقرارت استخدامی است. در فراخوان اخیر نیز بطور وسیع برای جذب هیات علمی دکتری اقدام کرده ایم. امیدوارم بتوانیم هیات علمی بیشتری را جذب نماییم. به خدا می سپارمتان.
 • سلام جناب دکتر فاتح،میخواستم بپرسم قانون تغییر نمره ی درس هایی که زیر 10 شده و اگر ذر ترم بعد با نمره ی بالای 14 پاس شوند همچنان برقرار است؟چون گویا شایعه شده برخی از دانشجویان به این مصوبه به دلیل پرداخت هزینه ی مازاد برای پاس کرد مجدد دروس اعتراض کرده اند و قرار شده این قانون دیگر اجرا نشود ،جناب دکتر با توجه به شرط معدل برای ادامه ی تحصیل و تاثیر آن در مراحل بعدی همچون تاثیر مستقیم در کنکور و ایجاد رزومه ی بهتر برای اخذ موقعیت شغلی بهتر ،تقاضا می شود در صورت امکان به روال سابق این مصوبه اجرا شود و در صورت پرداخت هزینه ی دروس امکان پاس کردن مجدد و جایگزینی نمره در صورت بالای 14 شدن ادامه پیدا کند،زیرا معدل نقش مهمی در فعالیت های بعدی زندگی هر دانشجو دارد و افتادن در دروس صرفا در پی کم کاری دانشجو ممکن است حاصل نشده باشد و گاهی دانشجویان ممکن است شرایط روحی و زمانی مناسبی برای پاس کردن یک یا دو درس در طول کل تحصیلی کارشناسی خود نداشته باشند و بهتر است راه جبران و فرصتی دوباره برایشان باقی بماند تا در جبران هر چه بهتر و بیشتر نمرات از دست رفته ی خود برآیند،با تشکر (6/11/1395، 14:02:13)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. از اداره آموزش بپرسید. مطابق آیین نامه جدید آموزشی از دانشجوی روزانه در دوره مجاز تحصیل برای انتخاب مجدد درس وجهی اخذ نمی شود.
 • سلام اقای دکتر میخواستم بدونم 1200 امضا برای برکنار کردن معاون فرهنگی دانشگاه اقای قربانی کافی نبود؟ چرا به تومار و امضای بچه ها رسیدگی نشد؟(6/11/1395، 12:33:28)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. در این نامه به عملکرد معاون و مدیر فرهنگی انتقاد شد. البته نامه دیگری نیز در تایید عملکرد ایشان دریافت نمودم. به محتوی هر دو نامه توجه و رسیدگی داریم. با احترام به نظرات همه دانشجویان عزیز، براین باورم که همگی باید تلاش کنیم که انتقاد و نقدپذیری نهادینه شود تا ایران عزیز پیشرفت نماید. در این جهت با رعایت قوانین، احترام متقابل، سعه صدر و پرهیز از تندروی می توانیم قدم به جلو برداریم. عزیزانم: اجازه دهیم که مخاطبمان از خود دفاع نماید و با استدلال و عقلانیت به قضاوت در مورد یکدیگر بپردازیم. زود به یکدیگر کارت قرمز نشان ندهیم. مثلا تقصیری به گردن معاون فرهنگی انداخته می شود که در آن دخالتی ندارد. از جمله آن ها موضوع صدور مجوز برای تشکل هاست که در اختیار هیات نظارت است نه معاون فرهنگی. با تبریک به دانشجویان به اطلاع می رسانم تا کنون پس از حضور نماینده وزارت در جلسات به دو تشکل دانشجویی مجوز داده ایم. از درخواست های جدید هم استقبال می کنیم. در مواردی نیز یک مدیر ناگزیر از اجرای مصوباتی است که خود در آن نقش ندارد. بهتر است نمایندگان دانشجویان با معاون فرهنگی گفتگو نمایند و از نظرات ایشان مطلع شوند. البته هر یک از ما وظیفه داریم که با انتقادپذیری برای رفع عیوبمان و بهبود کارمان تلاش کنیم. فرزندانم بدانید که شما را دوست داریم. بخدا می سپارمتان.
 • با سلام حدمت دکتر فاتح عزیز و خداقوت لطفا پی گیر مزایای پازنشستگان دانشگاه باشید متشکرم (6/11/1395، 10:18:07)
  پاسخ: سلام عزیز. خیلی خوب است که ساعت ۱۵ تا ۱۷ شنبه با وقت قبلی شما را ببینم تا از مزایای مورد نظر شما باخبر شوم. زحمات و خدمات بازنشسته های دانشگاه را همواره به یاد دارم. وظیفه است تا جایی قوانین اجازه می دهد جهت حمایت از این بزرگواران قدم بر داریم. خدا نگهدارتان.
 • سلام آقای دکتر فاتح ببخشید چرا تو این دانشگاه باید امتحان ریاضی و فیزیک هماهنگ باشه در صورتی که استادا اندازه هم درس نمیدن و بعضی از استادا بیشتراز استادا دیگه میدونن و استادا میان طبق درسی که دادن سوال میدن این انصاف نیست اونایی که بهترین استاد دارن نمره خوب میگیرن ولی ما چی بیشترین ضرر ما ااز درس ریاضی و فیزیک کردیم کمترین نمره ثبت شده واسه ما با تشکر.(6/11/1395، 07:28:59)
  پاسخ: سلام دانشجوی عزیزم. بهتر است این سوال را از رییس دانشکده فیزیک یا ریاضی بپرسید.
 • سلام جناب آقا فاتح ببخشید که مزاحم میشم برا کسی که پدر از دست داده باشه و راهشم سی ساعت تا شاهرود باشه نمیشه جز کمیسیون موارد خاص قرار داد و انتقالی داد بدون اینکه شبانه حساب بشه اگه امکانش هست اطلاع بدین باتشکر (5/11/1395، 22:54:10)
  پاسخ: سلام دانشجوی عزیزم. اینکه درخواست شما به کمیسیون موارد خاص ارجاع شده است نشان می دهد که خارج از شمول قوانین و مقرارت آموزشی است. ساعت ۱۳ تا ۱۵ شنبه با تعیین وقت قبلی به اینجانب مراجعه نمایید.
 • سلام جناب آقای دکتر فاتح رئیس دانشگاه ببخشید نمیشه به راحتی بهمون انتقالی بدین بدون اینکه شبانه حساب شود امکان داره این اتفاق بیفته باتشکر(5/11/1395، 22:20:18)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. تا جایی که خلاف قانون نباشد باید کاری کنیم که امور به راحتی انجام شود. واقعا تامین هزینه ها برای دانشجو دشوار است ولی چه کنیم که دانشگاه ناگزیر است قوانین مالی را رعایت کند.
 • سلام ببخشید به ازای هر درس افتاده در کارشناسی هم باید هزینه ای پرداخت؟ممنون(5/11/1395، 22:16:20)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. مطابق آیین نامه جدید آموزشی از دانشجوی روزانه در دوره مجاز تحصیل برای انتخاب مجدد درس وجهی اخذ نمی شود.
 • سلام خدمت آقا دکتر فاتح باعرض معذرت اساتیدی که اسمشون داخل دانشکدها نیست باید از کجا پیداشون کنیم خوشحال میشم جواب بدین با تشکر.(5/11/1395، 22:10:02)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. به همین خاطر دانشکده ها علاقه ای به استفاده از اساتید حق التدریس ندارند. با رییس دانشکده در میان بگذارید.
 • سلام جناب دکتر فاتح وقتتون بخیر. نمیدونم در جریان کامل این قضیه هستید یا نه ولی این مشکل خیلی از دانشجویان کارشناسی. موضوع اینه که دانشویان ورودی 91 به بعد اگه درسیو میوفتادن و نمره زیر 10 کسب میکردن اگه در ترم های بعدی هر ترم بعد اون درسو با 14 یا بالا 14 پاس میکردن نمره زیر ده و افتاده اون درس در همه ترم های قبلی پاک میشد ک طبیعتا هم در معدل و هم مشکل بسیاری از بچه ها در مورد مشروطی انها تاثیرگذار بود و حل میشد این قانون تقریبا انجام شد از سال 91 به بعد تا سال 94 ک ب یک باره و خیلی اتفاقی و تعجب برانگیز دیدیم ک قانون تو سیستم گلستان تغیرر دادن و فقط نمره زیر ده ترم قبل پاس کردن اون در س پاک شده و همه مشروطیا بچه ها و معدل اونا کم شده و برگشته . فرضا اگر کسی درسی ترم 1 افتاده اگه اون درس ترم دوم افتاده و ترم سوم پاس کرده باشه فقط نمره زیر ده ترم دو پاک میشه .این تغیرر اتفاقی بوده و جالب اینه بعد یک سال تغیرر کرده .خودم ب شخصه با این موضوع درگیرم بارها و بارها امضا جمع کردیم رفتیم پیش رییس معاونت اموزشی پیش کارشناسا اموزی اصلا جواب نگرفتیم. من ازتون تقاضا میکنم ک نگین ب معاونت اموزشی مراجع کنید ک من ی سال اونجا رفتا امد کردم و دقیقا جواب نامربوطی میدن حداقل اینه اگه قرار قانون تغییر کنه از سال 93ب بعد باشه نه اینکه ترما قبلی و سالا قبلی تحت تاثیر بده ب شدت حق بچه ها خورده شد.من انقدری درگیر این موضوع شدم ک تمام جواب ها از طرف معاونت اموزشی بدونم اونم اینه ک متاسفانه ایین نامه اموزشی اشتباه اجرا کردن اقا دکتر هر دانشگاهی شیوه نامه اموزشی مستقلی داره یعنی ایین نامه ثابته و برای همه یکسان ولی شیوه نامه متفاوت .الان تمام بحث سر 3 کلمه است که تو ایین نامه نوشته نمره قبلی دانشجو پاک شود یا نمرات قبلی دانشجو واقعا اگر اینقدر اهمیت داره این موضوع چرا از سال 91 دقت نشد و بعد 2 سال دقت داره انجام میشه ب قران هم حضورا هم شفاها از دانشگاها دیگ پرسجو کردم اونها هم تمام نمرات قبلی پاک میکردن .منم خودم درسی تعداد دفعات بالا افتادم و بلاخره تابستون پاس کردم با بالا 14 کلی هزینه کردم حتی مشروطیم رفت معدل کلم کلی بالا اومد و وقتی اول مهر چک کردم گلستانو نه تنها من بسیاری از دانشجویان شکه شدن من ازتون خواستار این هستم بررسی کنید و این بررسی صرفا در کلام نباشه و عملا باشه . ب هر حال حق بسیاری از ماها ضایع شد ب هرحال کسی گذشته ای داشته و وقتی تلاش میکنه تا گذشتشو پاک کنه این خیلی بده ک در حقش کم لطفی بشه. لطفا حتی شده وقتی در اختیار من بزارین تا من یا هرکس دیگر ک دقیقا با این موضوع درگیر باشما صحبتی داشته باشن. سپاس. (5/11/1395، 20:49:03)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. کارشناس آموزش به شما توضیح داده است. دانشگاه باید آیین نامه جدید آموزشی را اجرا کند و معنی آن این است که رویه قبلی تغییر کرده است. این تغییر رویه تا مدتی مدیران و کارشناسان و دانشجویان را درگیر می کند و اجتناب ناپذیر است. بنده از مدیران خواستم تا جایی که قانون اجازه می دهد شرایط گذر از آیین نامه قدیم به جدید را هموار نمایند. خوشوقتم که در وقت ملاقات عمومی با وقت قبلی از دفتر شنبه ۱۵ تا ۱۷ شما را ببینم.
 • سلام وقت بخیر ببخشید ترم تابستونه میشه از دانشگاه های دیگه برداشت نیایم شاهرود چون واقعا راهمون دور و اومد اونجا خیلی مشکله میشه از دانشگاه های دیگه ترم تابستونه گرفت متشکرم(5/11/1395، 20:39:22)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. رییس دانشکده راحتی شما و کیفیت محل را در نظر دارد. تصمیم با دانشکده است.
 • جناب آقای دکتر فاتح باسلام. عرض خسته نباشید دارم خدمت حضرتعالی آقای دکتر لازم دیدم مواردی را خدمت حضرتعالی برسانم 1. اخیرا بی انگیزگی در کارکنان دانشگاه زیاد دیده میشود 2. بحث صرفه جویی که میشود هدف اول کارمند است از جلوگیری حضور کارکنان در روز پنج شنبه . مگر غیر این است که اضافه کار یک کارمند باید به تائید مدیر واحد برسد. یا تعیین سقف برای اضافه کار و اخیرا هم زمزمه هایی از حذف اضافه کار تشویقی است . آیا 5 ساعات یا سه ساعت اضافه کار تشویقی ارزش حذف دارد یا اضافه بایدگردد در صورتی که شاهد هزینه هایی گزاف در دانشکده ها هستیم دانشکده زمین شناسی. فیزیک و ... دکتر عزیز از زمان حضور شما در دانشگاه الحمدالله شاهد تغییر زیادی در جهت رفاه حال کارکنان هستیم ولی به غیر از چند کارمند که حقوق بالایی دارند مابقی حقوق هایشان واقعا کفاف زندگیشان را نمیدهد . پس بهتر نیست بجای فشار به این قشر به فکر کمک های بیشتر باشید . از لطف شما ممنونم (5/11/1395، 19:45:39)
  پاسخ: سلام عزیز. واقعا تامین هزینه های زندگی برای بسیاری از کارمندان و کارگران ما دشوار است. همواره نگران شما هستم و در این خصوص چاره جویی می کنم. امیدوارم با اختصاص بن کالا در محدوده مصوب، گره ای باز شود. البته برای تامین مالی آن باید بودجه دانشگاه را بخوبی تخصیص دهند یا درآمد اختصاصی پیشنهادی دانشگاه محقق شود. برای این منظور باید همگی تلاش کنیم تا بستر مناسب فعالیت های بیشتر آموزشی و قراردادهای پژوهشی و خدمات آزمایشگاهی فراهم شود. کلیه پرداخت ها تابع قوانین است و هر هزینه ای، ردیف خودش را دارد و فکر نکنیم که اگر مثلا ردیف عمرانی یا تعمیرات را هزینه نکنیم می توانیم وجه آن را به پرسنلی اختصاص دهیم. بنده همواره به تکریم پرسنل توجه داشته ام و آن را علت موفقیت های دانشگاه می دانم.
 • سلام خدمت دكتر فاتح بنده هنوز دانشجوي شمابه حساب نمياييم من در رشته فيزيك مهندسي تكميل ظرفيت سراسري ٩٥ قبول شدم ايا ميشود بعد از چند ترم تغيير رشته داد، من از شهر ديگه هسم و از دانشگاه صنعتي شاهرود تعريف زياد شنيدم خوشحال ميشم جواب بديد (5/11/1395، 03:44:27)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. به دانشکده فیزیک مراجعه کنید. این دانشکده مانند سایر دانشکده ها توانمند است.
 • سلام جناب دکتر ممنون که سوالمو در مورد نوشتن نام صنعتی در مدرک همه دانشجویان جواب دادید . خیلی خوشحالم از اینکه دارید کار میکنید بی منت. باید بعضی وقتها تشکر کرد. من از همه زحماتی که میکشید تشکر میکنم. درسته که الان دیگه شاهرود نیستم ولی ازتون تشکر میکنم. امیدوارم روزی دوباره برگردم و کنار شما استاد بزرگ و گرانقدر تو دانشگاه صنعتی شاهرود خدمت کنم این ارزوی منه به امید موفقیت دانشگاه (4/11/1395، 19:38:28)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. ممنونم.
 • با سلام خواهشمند است در صورت امکان اجازه فرمایید دانشجویان دانشکده کشاورزی بسطام خودروی خود را به قسمت داخل برده ودر قسمت پارکینگ دارای سایبان پارک کنند تشکر(4/11/1395، 17:43:20)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. به رییس دانشکده مراجعه نمایید. راحتی و رفاه شما مورد نظر است ولی برای حفظ امنیت و سلامت دانشجویان و پرهیز از تصادفات چاره ای نیست که از تردد خودرو جلوگیری شود بویژه اینکه فاصله در ورودی و ساختمان ها زیاد نیست.
 • باعرض سلام خدمت ریاست متحرم دانشگاه میخواستم راجع به خدمات تفریحی که برای دانشجویان ساکن در پردیس مهندسی در دست کار دارید سوال کنم زیرا بنده به عنوان دانشجو انتظارات خیلی بیشتری دارم و با این اوضاع تنها حسی که دارم این است که به ما دانشجویان ساکن در پردیس توجهی نمیشود و عملا ما را از یاد برده اید(4/11/1395، 10:00:03)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. حتما باید به تفریح شما هم برسیم و فعالیت های فوق برنامه را تقویت کنیم. وسعت پردیس مهندسی ۱۳۰ هکتار است و اقدامات عمرانی متنوعی در دست اقدام است ولی به چشم نمی آید. خوشبختانه بوستان ۱۵۰۰۰ مترمربع را آماده کردیم و مجموعه ورزشی ۴۷۰۰ مترمربع را در دست ساخت داریم. یک زمین ورزشی هم در پشت خوابگاه ها آماده شد. خیابان ها هم آسفالت شد. البته محوطه سازی آن با توجه به محدودیت بودجه به این زودی تکمیل نمی شود.
  برای دسترسی بهتر به امکانات ورزشی و فوق برنامه و سالن شقایق ها در پردیس مرکزی، سرویس های نقلیه را تا ساعت ۱۰ شب اضافه کردیم تا بتوانید به آنجا رفت و آمد کنید. خوشبختانه پردیس معدن آموزشی را هم برای فعالیت های فوق برنامه آماده کردیم.
 • با سلام خسته نباشید ریاست محترم خواشمدیم دراستفاده ازسامانه گلستان باتوجه به مشکلات بسیارزیادی که دارد و هر بار دانشجویان برای استفاده ازآن دچارمشکل میشوندتجدید نظر کنید وسامانه ای به روزتر و بهتر را جایگزین کنید با تشکر (3/11/1395، 23:48:20)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. بله اشکالاتی دارد ولی در بسیاری از دانشگاه ها از این سامانه استفاده می شود. از بخش آموزش خواستم که برای رفع اشکالات با سامانه گلستان در تماس باشند. چقدر خوبه که دانشجویان عزیزم اگر اشکالی می بینند به آموزش منعکس نمایند. بخشی از اشکالات مربوط به اینترنت است که باید مرکز رایانه اقدام کند. لطفا گر سامانه بهتری را می شناسید معرفی کنید
 • سلام و خسته نباشید خدمت جناب اقای دکتر فاتح .ضمن عرض تسلیت بابت درگذشت پدر گرامیتان از شما خواهش مندم با خواندن نامه اینجانب به مشکل لاینحل بنده حقیر رسیدگی کنید. بنده دانشجوی ورودی 95رشته مهندسی مواد هستم .اینجانب به دلایلی پس ازورود به دانشگاه از انتخاب رشته مهندسی مواد نادم شدم واقدام به تغییر رشته به مهندسی شیمی کردم چراکه انرا هم در انتخاب رشته کنکور انتخاب کرده بودم و هم انرا در دانشگاه صنعتی شاهرود اورده بودم (منتهامتاسفانه درانتخاب رشته کنکور بعداز مهندسی مواد انتخاب کرده بودم) وهم به ان علاقه داشتم .تغییر رشته من از سوی اموزش دانشگاه موافقت شد تا اینکه به دانشکده مهندسی شیمی ومواد مراجعه کردم.انجا نه مدیر گروه ونه رییس دانشکده هیچ کدام راضی به تغییر رشته بنده نمی شوند و چند روزی است با وجود مراجعه به دانشکده هربار ناامید باز میگردم .حالا من مانده ام و رشته ای که به ان علاقه ندارم و چهارسال دوری ازشهر و کوله باری از بی انگیزگی وناامیدی (3/11/1395، 22:35:57)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. امیدوارم که تغییر رشته شما منع قانونی نداشته باشد. خوشحال می شوم اگر بتوانم مشکل شما را حل کنم. شنبه با وقت قبلی به اینجانب مراجعه کنید.
 • با سلام آقای دکتر فاتح ریاست محترم دانشگاه شاهرود،بنده دانش آموخته کارشناسی ورودی سال 90 هستم باتوجه به اینکه بنده در 10 ترم دانش اموخته شدم واحد مالی دانشگاه با استناد به اینکه سنوات مجاز برای مقطع کارشناسی 9 ترم میباشد هزینه ترم 10 را از بنده اخذ کردند در حالی که طبق قوانین مصوب وزارت علوم ورودی های سال90 و ماقبل دارای 12 ترم سنوات تحصیلی میباشند که این امر به هنگام ثبت نام درسال 90 تعهد کتبی از دانشجو اخذ شده است در حالی که دانشگاه قوانین وزارت علوم را نادیده گرفته و اقدام به اخذ هزینه از دانشجویان ورودی 90 کرده است لازم به ذکر است که در پایان ترم 8 هزینه های غذا و ... نیز به صورت آزاد حساب شد سوال بنده از شما این است که بنا به کدام ماده و قانون دانشگاه اقدام به این کارکرده است ؟ لازم به ذکر است که این ادعا از طرف دیوان عالی محاسبات با شکایت انجام شده تحت پیگیری قرار گرفته است. باتشکر (3/11/1395، 11:23:26)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. برای اطلاع از مبنای قانونی اخذ شهریه و سنوان مجاز تحصیل و مصوبات جدید به معاون آموزشی مراجعه نمایید. دانشگاه ملزم به اجرای مصوبات هیات امنا است.
 • با سلام بنده از آبان ماه، شکایتی از بدرفتاری رئیس دانشکده برای شما در سایت دانشگاه و همچنین در بخش حراست دانشگاه و ایمیل حراست ارسال کردم اما تا کنون هیچگونه پاسخی داده نشد و هیچ پیگیری ای صورت نگرفته است. آیا این شکایت دیده نشده و یا عدم پیگیری آن علت دیگری دارد؟ (3/11/1395، 11:16:04)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. آیا می توانید شنبه ساعت 15 تا 17 به اینجانب مراجعه نمایید؟
 • بسم الله با عرض سلام و احترام مجدد خدمت ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر فاتح پیرو سوال قبلی در تاریخ 1395/11/01 در زمینه تعداد واحد درسی زیاد مقطع دکتری برق کنترل، با توجه به پاسخ جنابعالی مبنی بر اینکه قبلا به موضوع توجه شده است. به مدیر گروه مراجعه نمایید با مراجعه به مدیر گروه محترم آقای دکتر الفی ایشان فرمودند تعداد واحد درسی دانشجویان مقطع دکتری کنترل 24 واحد میباشد و تغییری در کاهش این واحد ها انجام نشده ولی یک صحبت هایی شده که قابلیت اجرایی نداره که نیازمند پیگیری میباشد لذا از شما ریاست دلسوز و پیگیر دانشگاه تقاضا دارم جهت تسریع در امور در صورت امکان شخصا به این موضوع رسیدگی فرمایید تا ما دانشجویان کنترل همانند رشته های قدرت و الکترونیک و اکثر دانشگاههای صنعتی دیگر 12 واحد آموزشی پاس نماییم و هرچه زوتر درگیر رساله و تحقیقات پژوهشی شویم. (3/11/1395، 10:12:28)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. پیگیری می کنم.
 • بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرِ - إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر- إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ با سلام و عرض ادب محضر مبارک استاد گرانقدر جناب آفای دکتر فاتح - اینجانب پرویز شکوری پذیرفته شده برای مصاحبه تکمیل ظرفیت رشته مدیریت ورزشی شده بودم. اینجانب دو تا مقاله ی علمی و پژوهشی داشتم و یک همایش بین المللی خارج از کشور و سه تا مقاله همایش داخلی و یک عدد کتاب تالیف داشتم . معدل کارشناشی ارشدم 18/20 و دفاع پایاننامه ام با درجه عالی بود و نفر دوم کارشناسی ارشد دانشکده در دانشگاه قاضی در آنکارای ترکیه بوده و یک ترم دانشجوی دکتری در آنجا مشغول تحصیل بودم . استاد بزرگوار درست است طبق قانون ارزیابی دانشجوی در اختیار استاد است ولی انصاف و عدالت خداوند کجا رفته ؟ شایسته بودن و توانایی بودن چه معنی و مفهومی برای شما دارد. آنهایی که با سفارش و پارتی بازی در رشته مدیریت ورزشی در آنجا قبول شده اند، چه جوابی دارید ؟ استاد بزرگوار شما که بالاترین مقام و مسئول دانشگاه هستید آیا چه جوابی برای این مسئله پیدا خواهید کرد؟ (2/11/1395، 23:54:22)
  پاسخ: متقاضی عزیز سلام. متاسفم که قبول نشدید. بهتر است جهت تکمیل اطلاعات خود به رییس دانشکده مراجعه کنید. تعداد زیادی برای دوره دکتری در یک رقابت فشرده شرکت کردند ولی در حد انگشت شمار قبول شدند. طبق قانون، حق انتخاب با استاد است و انتخاب دانشجوی قویتر از هر نظر به نفع استاد است. وقتی قبول نمی شویم استاد را به پارتی بازی متهم نکنیم .
 • با سلام جناب دکتر چه اجباری وجود دارد که دانشجوی ارشد حتما برای دروس افتاده در انتهای همان ترم اقدام به پرداخت پول واحدش بکند؟ مگر نمی شود در هنگام فارغ التحصیلی این کارو انجام داد؟ بخدا بخاطر حجم زیاد هزینه های پایان نامه و هزینه های دیگر خانواده در حال حاظر توانایی پرداخت ندارند از طرفی سایت هم برای انتخاب واحد بسته شده برای ما.بنطر شما چیکار میشه کرد؟ ممنونم (2/11/1395، 21:58:03)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. به معاون اداری مالی مراجعه کنید. در هر سال مالی باید تسویه حساب مالی انجام شود.
 • با عرض سلام وتهیات وافره خدمت جناب آقای پروفسور فاتح آقای دکتر دانشجو ترم اول مقطع دکتری نوبت دوم هستم نیازمند استفاده هفته ای یک روز از خوابگاه دانشجویی برای مدت یک ترم در پردیس فناوری نوین میباشم با مراجعه به مسئول محترم خوابگاه (آقای عرب احمدی)فرمودند از خوابگاه خودگردان داخل شهر استفاده نمایم که با توجه به شرایط شخصی واسم امکانپذیر نمیباشد لذا از جنابعالی مقام عالی دانشگاه استدعا دارم با توجه به پتانسیل موجود خوابگاهها مساعدت فرمایید موقتا به مدت یک ترم جهت نیمسال دوم 95 از خوابگاه دانشجویان روزانه فقط هفته ای یک روز استفاده نمایم. با سپاس فراوان (2/11/1395، 21:15:04)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. درخواست خود را به معاون دانشجویی بدهید.
 • با غرض سلام خدمت جنابعالی وممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار دانشجویا ن عزیز قرار می دهید سوالی خدمتتون داشتم : جذب وزارت علوم برای سال جدید اعلام نیاز کردند در رشته مواد برای دانشگاه شما سوال بنده اینکه دخترم یکی از اولویتها یش رو دانشگاه صنعتی شاهرود انتخاب کرد ایشان با داشتن چندین مقالهISI با درجه Q1 ورزومه نسبتا خوبب یکماه بعد از مصاحبه هیات اجرایی جذب با ایشان تماس گرفتند که شما در اولویت هستید ولی بعد از چند روز اعلام کردند که شرایط رو نداشتید بعد از پیگیریهای زیاد ی که انجام دادیم به ما اعلام کردندکه چون دانشکده مواد وشیمی یکی هستند وما نیرو برای شیمی کم داریم به مواد نیاز نداریم ایا این برخورد درسته که اول اعلاام نیاز میکنند با توحه به اینکه سهمیه محدود هست بعد از مصاحبه اعلام کنند ما شیمی میخواستیم نه مواد مجددا از اینکه وقتتون رو در اختیار بنده قرار دادید سپاسگزارم (2/11/1395، 19:17:56)
  پاسخ: متقاضی گرامی سلام. صدور مجوز در اختیار دانشگاه نیست و دانشگاه صرفا اطلاع رسانی نموده است.
 • سلام آقای دکتر خیلی خوشحالم که اینقدر زود جواب من رو دادید البته در مورد این سوال "سلام جناب دکتر من سال 92 ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شاهرود گرفتم . اون موقع بحث بود که دیگه صنعتی نیست من خیلی خوشحال میشم که مدرک ما نیز صنعتی بخوره البته مدرک اصلی" آقای رئیس من ورودی 90 دانشگاه بودم اون موقع تو دفترچه دانشگاه شاهرود زده بود ولی شما میفرمایید بر اساس مصوبه سال 94 پس بچه های قبل این تاریخ رو شامل نمیشه:( ممنونم میشم از اینگه این مصوبه عالی شامل ما هم بشه ازتون ممنونم ممنونم بازم ممنونم اسم صنعتی رو برگردوندید حتی اگر شامل من نشه (2/11/1395، 17:32:36)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. مدارک دانش آموختگات ورودی ۸۱ ۱۳ به بعد بنام دانشگاه صنعتی شاهرود صادر خواهد شد.
 • با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دو سال قبل، در سال 1393 به همت شورای صنفی همان سال، جلسه پرسش و پاسخ کاملی با حضور شما و معاونت ها در تالار شقایق ها برگزار گردید چرا این جلسات ادامه پیدا نکرد؟ واقعا توقع زیادی است که در هر ترم هر یک از معاونت ها جلسه پرسش و پاسخی در تالار شقایقها برگزار کند و دانشجویان آزادانه و با رعایت احترام با مسئولین دانشگاه خود درد و دل کنند؟ و همینطور هر دانشکده در آمفی تاتر خود این جلسات را برگزار کند. خواهشمندم برای نهادینه شدن این جلسات در صورت صلاحدید اقدامات لازم را مبذول بفرمایید. با سپاس (2/11/1395، 10:17:33)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. بنده و معاونین از جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی در دانشگاه و دانشکده ها استقبال می کنیم. اخیرا این جلسه در دانشگاه با حضور استاندار برگزار شد. با وقت قبلی از دفتر ریاست، ساعت 15 تا 17 شنبه ها ملاقات عمومی با عزیزان دارم. بعلاوه، پرسش و پاسخ در وب سایت دانشگاه برقرار است.
 • ریاست محترم دانشگاه با سلام ضمن تشکر از جنابعالی برای فراهم آوردن این امکان. ممنون میشم به مشکل ما هم رسیدگی بفرمایید. ما تعدادی از دانشجویان دکتری روزانه خانم هستیم که به دلیل اینکه یا در خوابگاه های دانشگاه به دلیل شلوغی نمی توانیم روی کارها مون تمرکز کنیم یا بعضا فرصت مطالعاتی داخلی داریم یا شاغل هستیم و رفت و آمد ما به دانشگاه کم است و بالتبع هزینه خوابگاه برای این شب های محدود برای ما زیاد است خوابگاه نگرفتیم. البته با اینکار امکان فضای بیشتری برای دیگر دانشجویانی که واقعا مستقر هستند فراهم می شود و بالتبع این کار ما به نفع بقیه دانشجوها است. ولی برای یکی دو شبی که می خواهیم برای ارائه کزارش کار یا کارهای دفاع پروپوزال یا دفاع نهایی به شاهرود بیاییم مشکل برای اسکان داریم. البته مسئولین خوابگاه لطف می کنند و به ما اجازه اسکان در نمازخانه را می دهند ولی استاد به نظر شما آیا نمازخانه واقعا جای مناسبی برای این شرایط پر استرس هست؟ نه امکاناتی دارد و باید روی زمین بخوابیم که حال باز هم این مهم نیست. من حتی به خاطر ترس از اینکه ممکنه وقتی برگردم دیگه وسایلم نباشه، حتی ثانیه ای از کنار وسایلم دور نمی شم. خوب خودتون هم می دونید بالاخره شاید چند ثانیه ای آدم مجبور شود که جایی برود همه جا هم که نمی تواند وسایل را با خودش بکشد ببرد. واقعا علاوه بر دفاع، استرس مضاعفی برای این مورد بهمون وارد می شود. یا زمان خواب باید همه وسایلمونو کنار خودمون ، جمع کنیم که اگر چیزی تکون خورد از خواب بیدار شویم و مواظب باشیم. جوری که حتی زمانی که خونه می رویم چون این استرس بیش از حد وارد شده حتی تا چند وقت ناخواسته وسایلمونو جایی نمی زاریم که مبادا کسی برندارد بعد یادمون میاد که در خانه هستیم و مشکلی نیست. بچه هایی که قبلا با هاشون هم اتاق بودیم یا از پذیرش ما در همون یک شب به بهانه مختلف اجتناب می کنند و یا فارغ التحصیل شدند که باز هم مشکل داریم. حتی بچه های ساکن در خوابگاه از پذیرش یه ساک که شامل وسایلمونو که می خوایم اونجا بگذاریم تا مدام با خودمون نیاریم اجتناب می کنند. در خیلی از دانشگاه ها اتاق مهمان با وسایل و کمدهایی که قفل می شود وجود دارد تا برای این دانشجویان موقعیتی را فراهم کند.اول ترم از مسئولین خوابگاه پرسیدیم و گفتند اتاقی در هفت تیر وجود دارد و برای دانشجویان دکتری که به همین صورت می آیند در نظر گرفته شده است، شما نیاز نیست خوابگاه بگیرید جا خواهید داشت. ما هم خوشحال شدیم که آواره نیستیم و تشکر کردیم. ولی الان که مراجعه می کنیم گفتند اتاق پر است جا نداره باید بروید نمازخانه( اون هم با این وضعیت استرس و ...). فهمیدیم این اتاق را به دانشجویان ارشد ترم 5 که قرار بوده مستقر بشوند اختصاص دادند. ریاست محترم ازتون میخوام لطفا رسیدگی بفرمایید این شب هایی که ما مجبوریم شاهرود بمونیم واقعا برامون عذاب آور و سخته. استرس هایی که برای دفاع از پروپوزال یا دفاع داریم را هم بهش اضافه کنید ببینید ما چه جوری باید دفاع کنیم. عذرخواهی می کنم از اینکه طولانی شد ولی اگر من مشکل بچه ها را به شما نگم چه جوری می توانم امیدوار باشم مشکل برطرف شود. لطفا پیگیری بکنید و برای ما امکان شبهای بهتر و بدون استرس تری را در شاهرود فراهم آورید. با تشکر (2/11/1395، 09:01:51)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. به معاون دانشجویی مراجعه نمایید. امکان اسکان موقت در خوابگاه یاس برای دختران عزیزم پیش بینی شده است. ضمنا کلیه متقاضیان خوابگاه از امکان خوابگاه برخوردار می شوند.
 • باسلام خدمت دانشمند فرزانه جناب دکتر فاتح جناب دکتر درگذشته ای نه چندان دور دانشگاه شاهرود بزرگترین وبیشترین تعداد دانشجو دراستان داشت درزمان حال ودریاست گذشته دانشگاه این عنوان برای شاهرود ازدست رفت می خواستم جویا شوم دانشگاه چه اقداماتی برای افزایش تعداد رشته های کاربردی دردانشگاه وکاهش این فاصله کرده است؟متاسفانه به نظر میرسه عملکرد دانشگاه در جذب هیت علمی جدید هم چندان مناسب نبوده دراین باره هم ممنون میشم توضیح بدید. (1/11/1395، 23:02:27)
  پاسخ: با سلام و تشکر. در این دوره با صنعتی شدن دانشگاه به وضعیت ممتازی در استان دست یافتیم. این ماموریت به ما نقش برجسته ای در تولید دانش و فناوری داده است و قراردادهای تحقیقاتی دانشگاه با سازمانهای ملی و موسسات بزرگ افزایش چند برابری داشته است. در حال حاضر، تعداد دانشجو و رشته ملاک برتری یک دانشگاه نیست ولی تعداد هیات علمی و تولید دانش و فناوری مهم است. در سالهای اخیر، جذب هیات علمی مناسب بوده است. ما رتبه هفتم را در بین ۲۵ دانشگاه صنعتی کشور داریم و بر اساس گزارش ISC به همراه ۴۳ دانشگاه برتر ایران در جمع موثرترین دانشگاه های جهان هستیم.
 • با سلام جناب آقای دکتر فاتح برای بنده و سایر دوستانم فرصتی از محیا شده است که سوالی که هیچ شخصی پاسخ دقیق نداد از شما به عنوان رییس دانشگاه بپرسم. دانشگاهی که استاد هوافضا ندارد و در مقطع کارشناسی نیز رشته هوافضا ندارد، چگونه است که درمقطع کارشناسی ارشد رشته هوافضا با دو گرایش مهم ارائه می شود. لطفا به عنوان رییس دانشگاه شاهرود پاسخ صریح بفرمایید. با تشکر(1/11/1395، 22:02:07)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. این رشته در ایران سابقه چندانی ندارد و راه اندازی این رشته در زمان بنده نبوده است. بر اساس اطلاع، بعضی از دروس این رشته در تخصص اساتید دانشکده مکانیک است. تقویت این رشته در دستور کار دانشگاه قرار دارد.
 • سلام جناب دکتر من سال 92 ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شاهرود گرفتم . اون موقع بحث بود که دیگه صنعتی نیست من خیلی خوشحال میشم که مدرک ما نیز صنعتی بخوره البته مدرک اصلی (1/11/1395، 19:15:03)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. حتما. بر اساس مصوبه شورای گسترش در ۹۴/۹/۲۹ دانشگاه ما دانشگاه صنعتی شاهرود است و دانشنامه کلیه دانش آموختگان بنام دانشگاه صنعتی شاهرود صادر می شود.
 • با سلام خدمت شما ریاست محترم دانشگاه وقت بخیر بنده مهر95در دانشگاه صنعتی شاهرود شبانه مجموعه ی مهندسی برق قبول شدم.اما به دلیل شرایط مالی و . . . نتوانستم ثبت نام کنم.اکنون خدا را شکر شرایطم خوب شده است آیا شما می توانید این امکان را بوجود بیاورید که اکنون برای ثبت نام اقدام کنم؟ با ارزوی دلی خوش برای شما با تشکر فراوان (1/11/1395، 16:40:46)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. به آموزش کل مراجعه نمایید.
 • بسم الله عرض سلام و احترام خدمت ریاست محترم دانشگاه احتراما به استحضار میرساند با توجه به اینکه دروس آموزشی مقطع دکتری کنترل دانشگاه 18واحد میباشد که این حجم فرصت مطالعاتی و پژوهشی در این مقطع را تا حدودی کم مینماید و اکثر دانشجویان این دروس را در دوره لیسانس و ارشد گذرانیده اند ،لذا با توجه به اینکه جنابعالی خودتان از نخبگان و اساتید مجرب و صاحب نظر این رشته میباشید ،در صورت صلاحدید در گروه برق کنترل دانشکده مطرح نمایید تا مثل رشته های برق قدرت و برق الکترونیک این دانشکده در مقطع دکتری ،دانشجویان این مقطع 12واحد پاس نمایند و هرچه زودتر درگیر رساله گردند.و من الله التوفیق. (1/11/1395، 14:08:09)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. قبلا به موضوع توجه شده است. به مدیر گروه مراجعه نمایید.
 • با عرض سلام و خسته نباشید خدمت ریاست محترم دانشگاه صنعتی شاهرود، بنده از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت هستم. متاسفانه این دانشکده به خاطر کمبود برخی امکانات با مشکلاتی روبرو است که وجود برخی از آنها که مطمئنا شما هم در جریان هستید به دور از انصاف و عدالت است و موجب اذیت دانشجویان می شود. به برخی از این مشکلات تنها اشاره کوتاهی میکنم. - قدیمی بودن ساختمان دانشکده که در یک مقایسه ساده و اجمالی با دیگر دانشکده ها به خصوص پردیس فنی این موضوع کاملا محسوس است. - همانطور که میدانید در این دانشکده دانشجویان و رشته های زیادی وجود دارد (کارشناسی: مدیریت صنعتی- حسابداری- اقتصاد- مهندسی صنایع و زبان / کارشناسی ارشد: مدیریت صنعتی- MBA – اقتصاد – زبان) علاوه بر اینها وجود گروه دروس عمومی و معارف و برخی کلاس های عمومی، کمبود کلاس و اتاق اساتید امری طبیعی ست. متاسفانه برای تقریبا همه اعضای هیئت علمی، هر دو استاد یک اتاق دارند که به دور از شان اساتید است. و همینطور به دور از شان گروه عمومی و معارف که فاقد دانشکده هستند و تعدادی از اساتید فاقد اتاق! انجمن های علمی 5 رشته تنها در یک اتاق فعالیت میکنند و البته تشکر فراوان بابت تخصیص یک اتاق به بسیج که در آن با آن سماور دوست داشتنیشان تنها چای صرف میکنند دوستان :) و بنده و خیلی از دوستان هنوز نتوانسته ایم اولویت و ضرورت این اتاق را نسبت به کمبودهای بسیار دیگر درک کنیم که حتما از درک پایین ما است. (البته که در یک دانشکده زمانی هیچ کمبودی برای مسائل علمی وجود ندارد، باید بقیه جریانات و فعالیت ها به ترتیب ضرورت و عدالت! انجام شود.) در مورد بسیاری از مسائل و مشکلات از قبیل عدم وجود مقطع دکترا در این دانشکده، کمبود هیئت علمی در برخی رشته ها و گرایشها ، فقدان سالن مطالعه و مشکلات سایت کامپیوتر و امکانات رفاهی از جمله بوفه و دستگاه کپی و پروژکتور و مسائل ریز و درشت دیگر با ریاست دانشکده و یا مدیران محترم گروه صحبت کرده ایم که اکثرا یا مشکل برطرف شده یا در دست اقدام است که صمیمانه و نه از تملق بلکه از روی انصاف از ریاست دانشکده و مدیران گروه و همینطور شما کمال سپاس گزاری را دارم. از کمبود بودجه و محدودیت ها و طرح های مهم و بسیاری که در دست اقدام دارید هم مطلع هستیم فقط خواهشمندیم دانشکده مدیریت و اهمیت این این رشته فراموشتان نشود. سپاس فراوان از زحمات شما و مسئولین دیگر و پاسخگویی شما و پوزش بابت طولانی بودن صحبت ها. (1/11/1395، 12:39:43)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. نوسازی ساختمان های قدیمی در دستور کار دانشگاه قرار دارد. در سالهای اخیر چند خوابگاه، دانشکده و ساختمان کلاس ها، مجموعه پردیس معدن نوسازی شده است. فرصت این کار در تابستان است. خوشبختانه شاهد پیشرفت روزافزون دانشکده مدیریت هستیم.
 • با عرض سلام و خسته نباشيد. بنده ساکن خوابگاه پردیس هستم و برای تردد بین سلف و خوابگاه باید از سرازیری بسیار خطرناک عبور کنیم. خواهشمندم قبل از اینکه برای کسی اتفاق خطرناکی بیفتد ،دستور دهید برای این مکان پله تعبیه گردد. با تشکر از زحمات شما. (1/11/1395، 00:21:19)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. نقشه جامع عمرانی اجازه نمی دهد. عبور از محل مورد اشاره مجاز نیست . بررسی می کنیم.
 • با سلام آقای دکتر فاتح، امسال در مرحله تکمیل ظرفیت برای پذیریش دکتری مکانیک اقدام نمودم. و از راه دور برای مصاحبه امدم. ولی در مصاحبه عنوان میشد که فقط فردی پذیرفته می شود که در زمینه کنترل کار کرده باشد.بهتر نیست در سایت دانشگاه شرایط مورد درخواست استاد ی که دانشجو می پذیرد را اعلام شود تا بیهوده باعث تلف شدن وقت و هزینه داوطلبان نشود. با تشکر (30/10/1395، 18:43:05)
  پاسخ: سلام. ببخشید. اساتید نظرات خود را در زمان مصاحبه اعلام می نمایند.
 • با عرض سلام من دانشجوی ارشد ژئوفیزیک هستم. از آنجایی که رشته ی ما کارشناسی ندارد.و دانشجویان از رشته های فیزیک و زمین و معدن ب این رشته می آیند. تعدادی از دروس پایه ای که باید گذرانده شود به صورت خودکار ب عنوان پیشنیاز برای ما ثبت می شود. حال سوال من این است که چرا دانشجوی روزانه باید هزینه این دروس را پرداخت نماید؟ (30/10/1395، 03:45:09)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. دریافت وجه برای دروس جبرانی مبنای قانونی دارد.
 • سلام جناب دکتر چرا حجم اینترنت اینقدر کم است؟ برای دانشچوی ارشد در دنیای امروز 6گیگ به کجا می رسد؟؟؟ حد اقل ماهی 30 الی 40 گیگ برای سپری کردن کار های روزانه فقط نیاز است (30/10/1395، 03:31:10)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. به فکر شما هستیم. به افزایش سهمیه دانشجوی دکتری در جلسه اخیر شورای انفورماتیک رسیدگی شد. ولی این افزایش حدی دارد. افزایش غیر متعارف سهمیه، هزینه زیادی به بودجه عمومی تحمیل می کند. ضمنا، تعیین هر مقدار سهمیه ممکن است برای عده ای کم باشد. این عده معدود نیاز اضافی خود را با هزینه شخصی تامین نمایند.
 • با سلام و احترام خدمت شما جناب دکتر فاتح از اینکه می توانم با شما همکلام شوم برای شخص بنده باعث افتخار است از آنجایی که چند سالی هست در خوابگاه برادران در پردیس مرکزی بخش مرکز کامپیوتر در دسترس نیست برای خیلی از دانشجویان همچون همین دوست عزیزمون که در دوره کارشناسی ارشد بودند به علت نداشتن لب تاب دچار مشکل شده اند و همچنین کسانی همچون بنده حقیر که توانایی مالی در خرید یک لب تاب برایشان وجود ندارد و در کار های تحقیقاتی و پژوهشی و انجام پروژه با مشکلات خاصی رو به رو شده ایم لذا بنده از شما تقاضا دارم حداقل برای کسانی که نمی توانند لب تاب برای خود تهیه کنند در خوابگاه های که در آن مرکز سایت وجود ندارد نسبت به تجهیز کردن خوابگاه ها به مرکز سایت برای دانشجویان اقداماتی صورت پذیرد تا بتوانند در هنگام تعطیلی مرکز سایت دانشگاه کار هایشان را انجام بدهند و از آنجایی که بنده می دانم دغدغه اصلی شما در رفع نیاز های دانشگاه و دانشجویان است بنده در وهله ی اول از طرف خودم و دیگر دوستانی همچون من عاجزانه تقاضا دارم نسبت به تجهیز کزدن خوابگاه ها به مرکز سایت از سوی شما هرچه سریعتر اقداماتی صورت پذیرد امیدوارم ان شاءالله هر کجا که هستید در پناه حق باشید. با تشکر از زحمات شما (30/10/1395، 01:46:44)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. کلیه خوابگاه های ملکی به نود های پر سرعت فیبر نوری مجهز شده اند و البته برای اتصال نیاز به لب تاپ دارید. دانشجویان تحصیلات تکمیلی که به دلیل تنگنای شدید مالی لپ تاپ ندارند به معاون دانشجویی مراجعه نمایند.
 • سلام و درود خدمت شما اقای دکتر. سوالی داشتم ممنون میشم جواب بدید سیستم آموزشی و ارزشیابی در دانشکده مکانیک از نظر نوع طراحی سوال ها، نوع و روش تصحیح برگه ها و اینکه بعضی از اساتید امکان رویت برگه رو به دانشجو ،بعد از اعلام نتیجه نمیدهند و نیز بعد از اعلام نتایج ، از دسترس کلا خارج میشوند و با ارزشیابی های واقعا تعجب آور در سیستم گلستان ،( نمرات 1.75 ، 2.63) و عدم توجه اساتید به دانشجو و به اعتراضات ،دانشجو رو شگفت زده میکنند، راه حل شما برای گرفتن حق و تلاش در طول یک ترم ،چیست؟ تشکر (30/10/1395، 00:27:23)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. در هر عملی رعایت انصاف شایسته است. طبق قانون، ارزیابی دانشجو در اختیار استاد است. بعلاوه، استاد ملزم به دیدار حضوری برای رسیدگی به اعتراضات نیست ولی از طریق سیستم گلستان به اعتراضات رسیدگی می نماید. دانشگاه به ارزشیابی اساتید توجه می کند بهتر است به آن اهمیت دهید و با دقت ارزشیابی کنید.
 • باتشکر از فرصتی که فراهم نمودید،موید باشید(29/10/1395، 22:50:40)
  پاسخ: ممنونم.
 • سلام،دلیل اینکه جهت تردد در پردیس فناوری مجوز صادر نمی شود چیست؟نمی شود برای دانشجویان با سن و سال بالا این امر را مورد توجه قرار می دادید؟اگر حراست یکبار در هوای سرد فاصله نگهبانی پردیس تا دانشکده ها را پیاده طی می کردند شاید شرایط را بهتر درک می کردند؟وچرا بعضی ها اقدام به تردد می کنند؟(29/10/1395، 22:48:42)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. کنترل ورود خودروها برای حفظ امنیت پردیس انجام می شود. اخذ مجوز از حراست لازم است. از ورود خودروهای غریبه بخاطر حفظ سلامت دانشجویان عزیز از خطر تصادف، حفظ اموال و تامین امنیت عمومی جلوگیری می شود. باید پارکینگ در اختیار دانشکده ها نیز توسط سایر خودروها اشغال نشود. ضمنا بخاطر این فاصله زیاد، اتوبوس ها پس از ورود برای انتقال دانشجویان عزیز در پردیس دور می زنند. ملاحظات مختلفی مطرح است. موضوع در دست بررسی است.
 • سلام آقای دکترفاتح،درمدتی که در دانشگاه هستم ندیده یا نشنیده ام که شما به عنوان رییس دانشگاه در دانشکده ریاضی حضور پیدا کنید،انشالله دلیل خاصی ندارد اما آیا بهتر نیست این ارتباط هر چند وقت یکبار انجام بپذیرد؟با تشکر وآرزوی موفقیت(29/10/1395، 22:38:13)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. اخیرا از دانشکده ریاضی بازدید کردیم. لطفا به سایت خبری دانشگاه مراجعه کنید.
 • سلام با توجه به این که شما مصوب رشته مهندسی رباتیک در وزارت علوم بوده اید توضیحی درباره وضعیت رشته های رباتیک و مکاترونیک در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد میدید؟ دلیل حذف این رشته ها از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی(در هر دو رشته) و کارشناسی ارشد (در رشته مهندسی رباتیک) چه بوده است؟ با سپاس (29/10/1395، 21:12:22)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. رشته کارشناسی رباتیک قبلا توسط این دانشگاه به وزارت علوم ارایه و توسط وزارت علوم تصویب شده است. اخیرا بازنگری رشته ها در دستور کار وزارت قرار گرفته و ممکن است بعضی از رشته ها حذف شده باشد. البته نگرفتن دانشجو الزاما به منزله حذف این رشته ها نیست. این دانشگاه در تصمیمات وزرات دخالتی ندارد.
 • با سلام و احترام جناب دکتر فاتح از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مکانیک هستم. ضمن تشکر از تمامی زحمات کم نظیر جنابعالی انتقاد این حقیر را نیز حضورتان عرض می نمایم. از نظر بنده و بسیاری از دانشجویان و حتی اساتید بزرگوار، دانشگاه در بحث تجهیزات ازمایشگاهی عملکرد مناسب و درخوری ندارد. نمی شود بجای توسعه کمی دانشگاه در این سطح وسیع کمی بیشتر به توسعه زیرساخت ها و تجهیزات ازمایشگاهی پرداخته شود؟ بلاخص دانشکده مکانیک که ما بشدت نیازمند تجهیزات برای تولید مقالات بهتر هستیم... و باز هم ممنون از زحمات شما(29/10/1395، 20:23:47)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. لطفا از مدیر گروه خود بپرسید تا از اهتمام دانشگاه در تجهیز آزمایشگاه ها مطلع شوید.
 • ریاست محترم دانشگاه اقای فاتح. من تا کنون 4 مقاله چاپ کردم و برای چاپ دیگر مقالات به دلیل کسری بودجه مورد سرزنش و عتاب قرار گرفته ام؟ کجای دنیا بدین روال رفتار میکند؟ متاسفم که نمیتوانم نام دانشکده را بیاورم.(29/10/1395، 20:18:45)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. مقاله خود را برای یک ژورنال خوب بفرستید. اغلب ژورنال های معتبر مبلغی دریافت نمی کنند.
 • باعرض سلام آقای دکتر فاتح ،مساله کشیدن سیگار درمحیط دانشگاه را مورد توجه قراردهید که بعضا آشکارا توسط دانشجویان انجام می پذیردو مناسب محیط علمی و فرهنگی چون دانشگاه نیست. موفق باشید(29/10/1395، 19:24:20)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. با تشکر از نظر جنابعالی.
 • با عرض سلام و ادب و احترام خدمت دکتر فاتح ریاست محترم دانشگاه صنعتی شاهرود. لطفا فکری به حال دانشجویان شبانه(نوبت دوم) بکنید. ما دانشجویان شبانه باید ترمی در حدود 700 هزار تومان شهریه بپردازیم. دانشجویی که در حال تحصیل بوده و درآمدی ندارد و اگر هم داشته باشد با این هزینه های سنگین توانایی پرداخت شهریه را ندارد علاوه بر این ها ما شبانه ها قیمت شام ما در سلف دانشگاه چندین برابر دانشجویان روزانه است . وام دانشجویی هم برای دانشجویان شبانه فقط 180 هزار تومان است آن هم که کلی پیچ و خم داره. اصلا انصاف نیست که دانشجویان روزانه هرچقدر که درسی بگیرند و آن را بیفتند هزینه ای پرداخت نکرده ولی دانشجویان شبانه در هرصورت باید هزینه ی تمامی دروس را بپردازند. یک دانشجو باید تنها دغدغه اش درس او باشد حال خودتان قضاوت کنید در یک ترم از کجا حداقل 700 هزار تومان برای شهریه( بدون در نظر گرفتن هزینه هایی که با دانشجویان روزانه متفاوت است) بپردازد. خواهشمندیم پیگیری کنید (29/10/1395، 16:24:10)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. قانون اجازه نمی دهد. تحصیل در دوره شبانه به هزینه شخصی است.
 • سلام آقای دکتر امیدوارم سلامت باشین و درگذشت پدر بزرگوارتون رو تسلیت میگم. جناب رئیس شهریه دانشجو های شبانه واقعا بالاست و هر ترم با شهریه متغیر چیزی حدود 700 هزار تومن هم میرسه.واقعا دارم به سختی پرداخت میکنم به طوری که از وظیفه اصلی دانشجو که درس و پژوهش هست باز موندم.اگه ممکنه مقداری از این شهریه رو برای من کم کنین تا بتونم تحصیلمو ادامه بدم. (29/10/1395، 15:50:44)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. قانون اجازه نمی دهد. هزینه تحصیل شبانه را دولت تقبل نمی کند و بعهده دانشجو است.
 • با سلام خدمت استاد گرانقدر جناب دکتر فاتح: من محمد ایروانی دانشجوی ترم سه کارشناسی ارشد مهندسی سازه دانشگاه شاهرود ورودی 94 هستم. بنده ترم اول، در دو درس نتوانستم نمره قبولی بگیرم. و باخبر شدم که از ورودی های 94 به بعد قرار است مبلق شهریه ی متغییر واحدهای افتاده دریافت شود. و الان هم سایت گلستان برای انتخاب واحد ترم چهار برای بنده بسته است. مطمعن هستم شما از مشکلات مالی در دوران دانشجویی کاملا باخبرید (به هر حال شما هم این دوران را گذرانده اید) و با در نظر گرفتن این نکته که اطلاع رسانی مناسب در ابتدای ترم اول به ورودی های 94 در مورد این مساله انجام نشد (خیلی از دانشجو های 94 زمانی از این مساله باخبر شدند که امتحانات پایان ترم را داده بودند). و اینکه که مبلق حدود 400 هزار تومان برای هر درس سه واحدی دوره ارشد مبلق قابل توجه ای است (البته برای دانشجو نه دانشگاه) و بسیاری از دانشجویان برای پرداخت آن با مشکل روبرو می شوند، چون خودشان و خانواده شان با امید رایگان بودن تحصیل خرج زندگی در شهر غربت را پذیرفته اند. از آنجا که دانشگاه از گرفتن این پول از دانشجویان کارشناسی صرف نظر کرده، امیدوارم با لطف شخص شما این مشکل هرچه سریعتر برای دانشجویان ارشد هم رفع شود و دانشجویان ارشد روزانه فقط دغدغه ی درسی-پژوهشی داشته باشند. شخص من به دلیل مشکلات مالی نتوانستم برای دوره ارشد لپ تاپ تهیه کنم و یکی از اصلی ترین دلایل افتادن دو درس در ترم اول همین نداشتن لپ تاپ بود، خود شما بهتر می دانید داشتن لپ تاپ برای دانشجوی ارشد برای کارهای پژوهشی و پایان نامه ضروری است، حال خودتان منصفانه قضاوت کنید، دانشگاه چگونه انتظار دارد من 700 هزار تومان طی همین چند روز به حساب دانشگاه واریز کنم. بنده از شخص شما جناب آقای دکتر فاتح درخواست دارم به این موضوع به صورت ویژه رسیدگی کنید، تا بنده بتوانم ترم چهار هم به تحصیل ادامه بدهم. چون شنیده ام اگر نتوانم پول را پرداخت کنم ترم بعد برایم مرخصی رد خواهد شد. با عرض پوزش از طولانی بودن نامه (با اینکه می دانم وقت ریاست دانشگاه بسیار محترم است)، اما ارائه این توضیحات را لازم دانستم. امیدوارم با لطف شما استاد گرانقدر این مشکل بنده و دیگر دانشجویان ارشد هم حل شود. با تشکر فراوان از صرف وقت شما محمد ایروانی ش.د: 9403084 (29/10/1395، 15:08:56)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. دانشجویان ارشد و دکتری که در مضیقه مالی هستند و قادر به تهیه لب تاپ نمی باشند با تایید استاد راهنما به معاون دانشجویی مراجعه نمایند.
 • سلام اقای دکتر باعرض سلام و‌خسته نباشید من دو تا انتقاد دارم یکی اینکه مسئولین از ساعت ۱۱ تا ۲ نیستن هر وقت میریم میگن یا نمازن یا رفتن ناهار مگه ی نماز خوندن و ناهار خوردن چقد طول میکشه ...انتقاد دومم در مورد سلف و غذاهاشه بخصوص وعده شام ...واقعا بعضی از شامهایی ک میدن بخدا ب زور و اجبار میخوریم چون نمیتونیم کاری کنیم باتشکر(29/10/1395، 12:27:03)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. فقط ساعت 12 الی 13 برای صرف نهار و ادای نماز در نظر گرفته شده است. لطفا نام فردی که حضور نداشته با ذکر ساعت و تاریخ به مدیر حوزه اعلام نمایید . بله هیج غذایی مثل غذای خانه نمی شود. سلیقه ها متفاوت است غذا هم عمومی است. برای بهبود لطفا در هر مورد غیر معمول، ناظر دانشگاه را مطلع نمایید. دانشگاه همواره در کنار دانشجویان است و چنانچه غذای طبخ شده مطابق با شرایط قرارداد نباشد پیمانکار را جریمه می نماید.
 • سلام بر دکتر فاتح گرامی و سپاس از این مسیر ارتباطی من فارغ التحصیل دانشگاه فردوسی هستم و برای مصاحبه دکترا به شاهرود دعوت شدم با 6 مقاله(3 کنفرانس داخلی و 1 کنفرانس بین المللی IEEE) و 2 تالیف (Springer Chapter Book) موفق به ادامه تحصیل نشدم نفر قبول شده تنها 2 مقاله کنفرانسی داخلی داشته است . لیکن دانشجوی ارشد شاهرود بوده قصد کوچک کردن کار ایشان را ندارم ، ولی به نظر شما عدالت رعایت شده است؟؟ با سپاس (29/10/1395، 12:10:32)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. تعداد زیادی متقاضی تحصیل دکتری در این دانشگاه هستند و فقط تعداد اندکی پذیرفته می شوند. دانشجو و استاد حق انتخاب دارند و برای هر استادی انتخاب بهترین دانشجو اولویت دارد.
 • با سلام وتحیت جناب آقای دکتر فاتح ، اینجانب مهدی دانشور هستم که کارشناسی در دانشگاه آزاد لامرد گذرانده ام ودر کنکور ارشد 95شرکت کرده ام ودانشگاه شاهرود رشته مهندسی شیمی گرایش HSEقبول شده ام بدلیل از دست دادن پدر ومادرم وسرپرستی خواهرم و وضعیت نامناسب اقتصادی وطولانی بودن مسیرتقاضای انتقالی از دانشگاه شاهرود به لامرد دارم وبدلیل طولانی بودن مسیر نمی توانم تشریف بیاورم ،خواهشمندم در صورت امکان اقدامات لازم مبذول فرمایید،بی زحمت خبرش را برایم بفرستید .باتشکر دانشور آدرس:استان فارس، شهرستان لامرد،روستای نرمان -07152841027-09164493942 (25/10/1395، 23:27:54)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. به دانشکده مراجعه نمایید.
 • با سلام جهت صدور دانشنامه مبلغ 20 هزار تومان اخذ میشود که بسیاری از دانشگاههای دیگر رایگان انجام می دهند. این پول بابت چیست و کجا هزینه می شود؟ آیا ریاست از این درآمد آگاه است؟ (18/10/1395، 15:13:18)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. پرداخت این وجه مبنای قانونی دارد. بفرمایید کدام دانشگاه این وجه را دریافت نمی کند؟
 • با سلام خدمت جنابعالی.باتوجه به قرعه کشی عتبات دانشجویی اسم یکی از همکلاسی های بنده در قرعه کشی عتبات در امده اگر ایشان به دلایلی قصد نداشته باشند که عازم شوند امکان دارد من (اینجانب)بجای ایشان بروم.باتشکر (8/10/1395، 10:55:06)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. به دفتر نهاد مراجعه کنید.
 • سلام جناب دکتر فاتح . بنده پذیرفته شده برای مصاحبه تکمیل ظرفیت رشته شیمی تجزیه شده ام ولی بدلیل فوت ناگهانی پدرم ناوانستم در تاریخ ۴ دی ماه در دانشکده حاضر شوم. بنابراین با توجه به اینکه دانشجوی فعال و دارای مقلات متعدد در زمینه علمی بوده و بسیار علاقمند به موضوعات پژوهشی هیتم. خواهشمند است دستور فرمایید. در صورت انکان فرصت دیگری برلی مصاحبه از طریق دانشکده شیمی در اختیار بنده قرار گیرد. سپاسگزارم.تلفن تماس ۰۹۱۹۳۸۵۳۳۴۹ (5/10/1395، 00:08:51)
  پاسخ: دانشجوی عزیزم سلام. به درخواست شما قبلا رسیدگی شده است.
نام:
پست الکترونیک:

پرسش شما از ریاست دانشگاه: