مرکز پژوهشی پیشران‌های شناوری
مرکز پژوهشی پیشران‌های شناوری

در سال 1386 یک آزمایشگاه کوچک برای تحقیق در زمینه ماشین¬های الکتریکی مخصوص در دانشكده برق ايجاد شد. در سال 1389 با اختصاص يك فضا و مجموعه¬ محدود از امكانات،مرکزعملا فعالیت خود را آغاز کرد. توسعه تجهیزات آزمایشگاه و به کارگیری نیروهای متخصص، قابليت مرکز پيشران¬هاي شناور را در انجام پروژه-های بزرگتر افزایش داد. هم¬اکنون این مرکز با در اختیار داشتن تجهیزاتي هر چند محدود ولي پتانسیل انساني قابل توجه در حال همکاری با صنایع بزرگ دریایی و نظامی در زمینه طراحی، آنالیز و ساخت نمونه¬های آزمایشگاهی و تست عملی انواع ماشین¬های الکتریکی سیستم¬های رانش می¬باشد. نیروهای متخصص و افراد مستعد این مرکز به صورت مداوم در حال افزایش بوده و دامنه فعالیتهای این مرکز در حال گسترش است. انتظار می رود این مرکز با افزایش توان علمی خود و تجهیزات پیشرفته و در سایه يك مدیریت صحيح، گام بلندی در رسیدن به اهداف خود جهت توسعه علمی کشور و خودکفایی دانش سیستم¬های رانش الکتریکی بر دارد

گروه پژوهشی موتورهای پیشران

1- دکتر احمد دارابی
2- دکتر محسن اصیلی
3- دکتر محمد ابراهیم قاضی
4- دکتر علی سر رشته داری
5- دکتر مهدی بامداد
6- دکتر محمود چهارطاقی
7- مهندس روح الله کافی موسوی

عکس موجود نيست.

عکس موجود نيست.

گروه پژوهشی انرژی و تغذیه سیستم های رانش

1- دکتر علی دستفان
2- دکتر امین حاجی¬زاده
3- دکتر محمود فرزانه¬گرد
4- دکتر علی کرمی ملایی
5- دکتر مجید هاشمیان
6- دکتر حسین توکلی عنبران
7- مهندس محمد باقر سپهکار
8- دکتر داود عرب خوابوری

عکس موجود نيست.

گروه پژوهشی کنترل و حفاظت سامانه های رانش

1- دکتر علیرضا الفی
2- دکتر مهدی بانژاد
3- دکتر حمید حسن¬پور
4- دکتر حسین قلی¬زاده نرم
5- دکتر علی اکبرزاده
6- دکتر علیرضا شاطرزاده
7- مهندس محمد باقر سپهکار

عکس موجود نيست.

عکس موجود نيست.

گروه پزوهشی موتورهای پیشران
گروه پژوهشی انرژی و تغذیه سامانه های رانش
گروه پژوهشی کنترل و حفاظت سامانه های رانش

عکس موجود نيست.

عکس موجود نيست.

عکس موجود نيست.

عکس موجود نيست.

عکس موجود نيست.

عکس موجود نيست.اهداف بلند مدت (5 ساله):
1-ایجاد قطب علمی طراحی و آنالیز ماشین¬های الکتریکی در کشور در دانشگاه صنعتی شاهرود
2-ایجاد کارگاه ساخت نمونه¬های آزمایشگاهی ماشین¬های الکتریکی
3-توسعه کاربرد فراگیر نرم¬افزارهای المان محدود در تحلیل ماشین¬های الکتریکی
4-ارائه ساختارهای جدید و بهینه ماشین¬های الکتریکی برای کاربرد در سیستم¬های رانش الکتریکی شناوري
5-بومی¬سازی تکنولوژی طراحی و تولید ماشین¬های الکتریکی مورد استفاده در سیستم¬های رانش الکتریکی
6-توسعه تکنولوژی سيستم تغذيه و درايو ماشين¬هاي الكتريكي
7-توسعه تکنولوژی ساخت مواد مغناطیسی و مغناطیس دائم مورد استفاده در ماشین¬های الکتریکی
اهداف کوتاه مدت (2 ساله):
1-طراحی انواع ماشين¬هاي الكتريكي از جمله ماشين¬هاي AFPM، TFM، و ابررسانا آنالیز عملکرد، ساخت نمونه آزمایشگاهی و تست آن
2-برنامه ريزي براي توسعه سیستم¬های رانش الکتریکی شناورها
3-مطالعه و آنالیز اجزاء سيستم رانش مانند باتری¬ها، شارژ، سيستم تغذيه و درايو شناورها