اخبار و رويدادها: پيام معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه به مناسبت گراميداشت هفته بسيج
ورود به سايت

پيام معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه به مناسبت گراميداشت هفته بسيج
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸- ۱۵:۱۴:۲۸

پيام معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه به مناسبت گراميداشت هفته بسيج

پيام معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه صنعتي شاهرود به مناسبت گراميداشت هفته بسيج.

پيام معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه صنعتي شاهرود به مناسبت گراميداشت هفته بسيج

 

80000

12345