اخبار و رويدادها: برگزاری مراسم هفتمين روز ارتحال مرجع عالقدر حاج سيد محمد شاهرودی
ورود به سايت

برگزاری مراسم هفتمين روز ارتحال مرجع عالقدر حاج سيد محمد شاهرودی
شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸- ۱۱:۱۸:۰۱001

12345