اخبار و رويدادها: اطلاعيه دانشگاه در خصوص زمان و نحوه مصاحبه از داوطلبان معرفی شده دكتری 98
ورود به سايت

اطلاعيه دانشگاه در خصوص زمان و نحوه مصاحبه از داوطلبان معرفی شده دكتری 98
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸- ۰۸:۱۴:۳۲بدینوسیله به اطلاع پذیرفته شدگان آزمون دکتریامی رساند جهت اطلاع در خصوص زمان و نحوه مصاحبه از داوطلبان معرفي شده دكتري 98 فایل ذیل را مطالعه نمایند:

Etelaeieh PhD 98Shahrood UT2

فرم شماره 2

12345