اخبار و رويدادها: قابل توجه متقاضیان كارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود برای سال تحصیل 99-98
ورود به سايت

قابل توجه متقاضیان كارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود برای سال تحصیل 99-98
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸- ۰۸:۵۲:۳۳به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، با توجه به موافقت شورای گسترش آموزش عالی، سه رشته گرایش

1-     علوم زمین- رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

2-       معدن-ژئومكانیك نفت

3-     كامپیوتر - نرم افزار به لیست رشته های ارشد بدون آزمون 98 این دانشگاه اضافه شدند.

افرادی كه مدارك خود را قبل از این اطلاعیه ارسال نموده اند و متقاضی رشته های مذكور نیز می باشند می توانند تقاضای خود را با ذكر كامل مشخصات به ایمیل talent@shahroodut.ac.ir ارسال نمایند.

12345