اخبار و رويدادها: تغيير ليست رشته های ارشد بدون آزمون 98
ورود به سايت

تغيير ليست رشته های ارشد بدون آزمون 98
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸- ۱۲:۳۶:۱۱======اصلاحيه اطلاعيه پذيرش بدون آزمون كارشناسي ارشد 98======

قابل توجه متقاضيان محترم كارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود براي سال تحصيل 99-98

با توجه به موافقت شورای گسترش آموزش عالی با سه رشته گرايش 1- علوم زمين- رسوب شناسی و سنگ شناسي رسوبی 2- معدن-ژئومكانيك نفت 3-كامپيوتر - نرم افزار ، اين رشته به ليست رشته های ارشد بدون آزمون 98  اضافه شدند.

افرادی كه مدارك خود را قبل از اين اطلاعيه ارسال نموده اند و متقاضی رشته های مذكور نيز مي باشند مي توانند تقاضای خود را با ذكر كاملا مشخصات به ايميل talent@shahroodut.ac.ir ارسال نمايند.

12345