اخبار و رويدادها: انعقاد موافقت نامه همكاري بين دانشگاه و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
ورود به سايت

انعقاد موافقت نامه همكاري بين دانشگاه و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸- ۱۴:۵۴:۵۵

انعقاد موافقت نامه همكاري بين دانشگاه و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

موافقت نامه همكاري بين دانشگاه صنعتی شاهرود و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، طی انعقاد موافقت نامه همكاري بين دانشگاه و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، امكان همكاري و جذب متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج از كشور در این دانشگاه فراهم شده است.

طبق آیین نامه برنامه همكاري با متخصصان و کارآفرینان ایراني خارج از کشور، در راستاي نيل به اهداف بلند مدت چشم انداز علمي كشور و بهره گيري از ذخاير علمي و برجسته ايراني، این برنامه به منظور انتقال دانش، تجربه و ايده هاي فناورانه به داخل توسط مركز تعاملات بين المللي علم و فناوري و با همكاري دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، پارک هاي علم و فناوري، شركت هاي دانش بنيان و مراكز رشد و نوآوري منتخب كشور به عنوان «پايگاه تخصصي همكار» اجرا مي گردد تا در قالب حمايت از انجام پروژه هاي تحقيقاتي و فناورانه همچون پسادكتري، فرصت مطالعاتي، استاد مدعو و معين، راه اندازي كسب و كارهاي فناورانه، اشتغال در شركت هاي دانش بنيان و برگزاري سخنراني و كارگاه هاي تخصصي به ارتباط موثر متخصص و مراكز علمي و فناوري برگزيده كشور ياري نمايد.

استفاده از ظرفيت علمي و پژوهشي متخصصان و كارآفرينان ايراني خارج از كشور در مراكز علمي، فناوري و صنعتي كشور، ترغيب، تسهيل و ايجاد انگيزه براي بازگشت دانش آموختگان و متخصصان خارج از كشور، ارتقاي سطح علمي و پژوهشي پايگاه تخصصي همكار، فراهم سازي شرايط مناسب جهت توسعه فناوريهاي نوین و پيشرفته در كشور، فراهم نمودن شرايط كسب مهارتها، تكنيک ها، روشها و قابليت هاي خدماتي نوين توسط متخصصين ايراني خارج از كشور به داخل، كمک به تاسيس شركت هاي دانش بنيان در حوزه هاي فناوري پيشرفته از جمله اهداف موافقت نامه با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري است.

لازم به ذکر است اهم موارد حمايتي این همکاری شامل دعوت جهت ايراد سخنراني و كارگاه هاي تخصصي از متخصصان ايراني مقيم خارج و همچنين جذب دانشجوي پسادكتري برای دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.

 

12345