اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | مراسم روز کارگر و آیین تجلیل از تلاشگران این عرصه در دانشگاه صنعتی شاهرود
ورود به سايت

گزارش تصویری | مراسم روز کارگر و آیین تجلیل از تلاشگران این عرصه در دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸- ۱۲:۴۸:۱۹گزارش تصویری | مراسم روز کارگر و آیین تجلیل از تلاشگران این عرصه در دانشگاه صنعتی شاهرود

12345