اخبار و رويدادها: پذيرش بدون آزمون كارشناسی ارشد - 1398
ورود به سايت

پذيرش بدون آزمون كارشناسی ارشد - 1398
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸- ۰۹:۱۰:۰۲بدينوسيله به اطلاع می رساند، دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد براساس شيوه نامه اجرايی پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز در مقطع كارشناسی ارشد، برای سال تحصيلی 99-98 اقدام به پذيرش دانشجو نمايد. جهت اطلاع ازشيوه نامه اجرايی، رشته هاي موجود و همچنين اطلاعيه پذيرش فایل های ذیل را مطالعه نمایید:

اطلاعيه بدون آزمون ارشد 98

شيوه نامه ارشد بدون آزمون 98

لیست رشته ها

12345