اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | تجلیل از مقام شامخ کارکنان جانباز دانشگاه صنعتی شاهرود
ورود به سايت

گزارش تصویری | تجلیل از مقام شامخ کارکنان جانباز دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸- ۱۰:۲۸:۲۲گزارش تصویری | تجلیل از مقام شامخ کارکنان جانباز دانشگاه صنعتی شاهرود

12345