اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | برگزاری مراسم دیدار اولین روز کاری سال 1398 در دانشگاه صنعتی شاهرود
ورود به سايت

گزارش تصویری | برگزاری مراسم دیدار اولین روز کاری سال 1398 در دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸- ۱۲:۱۴:۲۵گزارش تصویری | برگزاری مراسم دیدار اولین روز کاری سال 1398 در دانشگاه صنعتی شاهرود

12345