اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | احترام به مقام شهدا گمنام دانشگاه صنعتی شاهرود بمناسبت روز بزرگداشت شهدا
ورود به سايت

گزارش تصویری | احترام به مقام شهدا گمنام دانشگاه صنعتی شاهرود بمناسبت روز بزرگداشت شهدا
چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷- ۱۲:۱۰:۰۹گزارش تصویری | احترام به مقام شهدا گمنام دانشگاه صنعتی شاهرود بمناسبت روز بزرگداشت شهدا

12345