اخبار و رويدادها: دفاع دانشجوی دكتری هندسه دانشگاه صنعتی شاهرود
ورود به سايت

دفاع دانشجوی دكتری هندسه دانشگاه صنعتی شاهرود
سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷- ۱۱:۴۹:۳۲

دفاع دانشجوی دكتری هندسه دانشگاه صنعتی شاهرود

سعیده رشیدی دانشجوی دكتری هندسه دانشگاه صنعتی شاهرود از رساله خود تحت عنوان " مطالعات هندسی معادلات دیفرانسیل- انتگرال از مرتبه كسری " دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، سعیده رشیدی دانشجوی دكتری هندسه این دانشگاه در روز  چهارشنبه مورخ یكم اسفند ماه سال جاری از رساله خود تحت عنوان " مطالعات هندسی معادلات دیفرانسیل- انتگرال از مرتبه كسری " به راهنمایی دكتر سیدرضا حجازی استادیار و عضو هیات علمی گروه ریاضی محض دانشگاه دفاع نمود.

رساله-دکتری

این رساله بر اساس نظر داوران دكتر مهدی نجفی خواه از دانشكده علوم ریاضی دانشگاه علم و صنعت و دكتر محمد ابری از دانشكده علوم ریاضی دانشگاه دامغان و دكتر كاظم بی تقصیر از اعضای هیـأت علمی دانشكده فیزیك دانشگاه صنعتی شاهرود، به كسب درجه عالی نائل گردید.

موضوع محوری و بنیادی این رساله بررسی همه جانبه و فراگیر كاربرد گروه های لی و هندسه در معادلات دیفرانسیل – انتگرال كسری می باشد، بررسی معادلات دیفرانسیل مرتبه صحیح و كسری و معادلات دیفرانسیل- انتگرال كسری و نیز بیان مقدماتی از حساب دیفرانسیل كسری از مواردی است كه در این رساله به آن پرداخته شده است، در این رساله با كمك گروه های تقارن جواب های ناوردا برای این معادلات یافته شده است. همچنین با كمك آنالیز گروهی لی، قوانین پایستگی معادلات دیفرانسیل-انتگرال مرتبه صحیح و كسری محاسبه خواهند شد. این قوانین پایستگی راهنمای خوبی در یافتن جواب های جدید  بر پایه تقارن ها هستند. همچنین معرفی نرم افزار میپل و كاربرد آن در یافتن گروه های تقارن و قوانین پایستگی معادلات دیفرانسیل از مرتبه صحیح  از جمله دستاوردهای این رساله می باشد.

لازم به ذكر است 5 مقالهISI  (4 مقاله jcr  و یك مفاله isi) و  5 مقاله كنفرانسی از جمله دستاورد های پژوهش فوق تا كنون می باشد.

12345