اخبار و رويدادها: دفاع از رساله دانشجوي دكتري دانشكده تربيت بدني دانشگاه
ورود به سايت

دفاع از رساله دانشجوي دكتري دانشكده تربيت بدني دانشگاه
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷- ۱۳:۲۶:۰۶

دفاع از رساله دانشجوي دكتري دانشكده تربيت بدني دانشگاه

علي­ اكبر آقايي دانشجوي دكتري مديريت ورزشي دانشكده تربيت ­بدني دانشگاه صنعتي شاهرود از رساله خود تحت عنوان «مدل‌سازي مديريت استعداد معلمان تربيت بدني» دفاع نمود.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، علي­اكبر آقايي دانشجوي دكتري مديريت ورزشي دانشكده تربيت­ بدني دانشگاه در روز سه شنبه 9 بهمن ماه جاري از رساله خود تحت عنوان « مدل‌سازي مديريت استعداد معلمان تربيت بدني » با راهنمايي دكتر حسن بحرالعلوم و دكتر رضا اندام  اعضاي هيات علمي دانشيار اين دانشكده و حضور دكتر نجف آقايي دانشيار دانشگاه خوارزمي تهران و دكتر سيد­رضا حسيني نيا و دكتر باقري اعضاي هيات علمي استاديار دانشگاه صنعتي شاهرود به عنوان داور و دكتر علي يونسيان دانشيار دانشكده تربيت بدني به عنوان نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه با كسب درجه عالي دفاع نمود.

لازم به ذكر است چاپ دو مقاله معتبرعلمي پژوهشي و دو مقاله كنفرانسي از جمله دستاوردهاي پژوهش فوق است.

800_13

12345