اخبار و رويدادها: دفاع دانشجو دكتري دانشكده مهندسي عمران دانشگاه
ورود به سايت

دفاع دانشجو دكتري دانشكده مهندسي عمران دانشگاه
یکشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۷- ۱۵:۱۳:۳۳

دفاع دانشجو دكتري دانشكده مهندسي عمران دانشگاه

زهرا اشكو دكتري سازه­ هاي هيدروليكي دانشكده مهندسي عمران دانشگاه صنعتي شاهرود از رساله خود تحت عنوان «مطالعه خصوصيات هيدروليكي پرش در حوضچه­ هاي آرامش شيبدار با مقاطع واگرا و بكارگيري بلوك ­هاي اتلاف كننده انرژي » دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه صنعتي شاهرود، زهرا اشكو دانشجوی دكتري سازه هاي هيدروليكي دانشكده مهندسي عمران اين دانشگاه در روز دوشنبه 25 دي ماه جاري از رساله خود تحت عنوان «مطالعه خصوصيات هيدروليكي پرش در حوضچه­ هاي آرامش شيبدار با مقاطع واگرا و بكارگيري بلوك­ هاي اتلاف كننده انرژي» با راهنماي دكتر احمد احمدي دانشيار  اين دانشكده به عنوان راهنماي اول و دكتر اميراحمد دهقاني دانشيار دانشگاه منابع طبيعي گرگان به عنوان راهنما دوم و حضور دكتر ساقي سعيدطهراني استاديار دانشكده عمران نماينده تحصيلات تكميلي دانشگاه دفاع نمود.

زهرا اشكو در اين پژوهش حوضچه‌هاي آرامش را معمولاً در پايين‌دست سازه‌هاي هيدروليكي به عنوان مستهلك‌كننده انرژي دانست كه مورد استفاده قرار مي‌گيرند. ايشان تاكيد نمود كه ابعاد حوضچه هاي آرامش مستقيماً به مشخصات پرش هيدروليكي بستگي دارد.

دكتر اشکو افت انرژي بيشتر، طول پرش و نسبت عمق ثانويه به عمق اوليه كمتر، را از پارامترهاي تعيين كننده در طراحي بهينه حوضچه­ آرامش عنوان نمود و گفت: تاكنون تكنيك­ هاي متعددي جهت افزايش افت انرژي، كاهش طول و عمق ثانويه در جهش هيدروليكي به كار رفته است كه تركيبي از اين تكنيك­ ها در سال­ هاي اخير در جهت بهينه نمودن طرح حوضچه آرامش بسيار مورد توجه محققين بوده است.

800_11

اشكو در ادامه افزود: با توجه به نتايج قابل قبول استفاده از موانع، واگرايي جريان، شيب معكوس در افزايش اتلاف انرژي، كاهش طول پرش و عمق ثانويه در مطالعه حاضر، جهش هيدروليكي واگراي معكوس با به كارگيري بلوك­ هاي مياني و آبپايه انتهايي به صورت آزمايشگاهي، تحليلي و عددي مورد بررسي قرار گرفت و اثر ميزان واگرايي ديواره­ هاي كانال، شيب كف معكوس و چيدمان متفاوت بلوك­ هاي مياني بر مشخصه ­هاي جهش هيدروليكي بررسي شد.

اين رساله بر اساس نظر داوران دكتر مهدي مفتاح هلقي دانشيار دانشگاه منابع طبيعي گرگان، دكتر فضل الله ساغرواني دانشيار دانشكده عمران و دكتر صمد امامقلي زاده دانشيار  دانشكده كشاورزي اين دانشگاه،  به كسب درجه عالي نائل شد.

لازم به ذكر است 3 مقاله ISI و 2 مقاله كنفرانسي از جمله دستاورد­هاي پژوهش فوق است.


کلمات کلیدی: #حوضچه آرامش واگرا #شيب كف معكوس #مشخصات هيدروليكي پرش #بلوك­هاي كف حوضچه #زاويه استقرار
12345