اخبار و رويدادها: اطلاعيه وام بنياد علوی (نيمسال دوم 97)
ورود به سايت

اطلاعيه وام بنياد علوی (نيمسال دوم 97)
چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷- ۱۵:۵۰:۴۷اطلاعیه وام بنیاد علوی(نیمسال دوم 97)

به منظور حمایت مالی از دانشجویان مستعد کم بضاعت، دستورالعمل استفاده از تسهیلات وام بنیاد علوی اعلام می گردد.

1- وام مذکور به دانشجویان دوره روزانه و نوبت دوم تعلق می گیرد.

2- ارائه نامه کسر از حقوق کارکنان رسمی،پیمانی و قراردادی دستگاههای دولتی به عنوان تضمین وام (شرایط نامه کسر از حقوق قابل قبول بنیاد علوی که در صفحه نخست سایت خدمات دانشجویی قسمت فرمهای دانشجویی موجود می باشد).

3- افتتاح حساب در بانک تجارت

4- دارا بودن معدل کل حداقل 14

5- دانشجو در هیچ یک از سازمان ها ،ادارات، نهادها و ارگان های دولتی و غیردولتی شاغل به خدمت نباشد.

دانشجویان حائز شرایط ذیل در اولویت دریافت وام بنیاد می باشند:

1-  نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی دانشگاهها و مسابقات قرآنی بین المللی

2- بسیجی فعال با تأیید ارگان های ذیربط

3- رزمنده و فرزند رزمنده (حداقل 6 ماه حضور در جبهه) ( با ارائه مدرک معتبر)

4- آزاده ،فرزند آزاده،جانباز و فرزند جانباز ( حداقل 50 درصد) و فرزند و همسر شهید. ( با ارائه مدرک معتبر)

5- دانشجویانی که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی می باشند (با ارائه معرفی نامه مربوطه)

6- دانشجویانی که اولین بار از وام بنیاد علوی استفاده می کنند.

مبلغ وام

دانشجویان مجرد در هر ترم:  6000000  ریال

دانشجویان متأهل در هر ترم: 8000000  ریال

بازپرداخت وام:

1- بازپرداخت وام 6 ماه بعد از فراغت از تحصیل بصورت اقساط 20 ماهه می باشد.

2- دانشجویانی که بلافاصله به مقاطع بالاتر می روند و یا مشمول نظام وظیفه می باشند مطابق قوانین صندوق رفاه عمل خواهد شد.

متقاضیان میبایست حداکثر تا تاریخ 17/11/97 جهت دریافت فرم وام بنیاد علوی و شرایط نامه کسر از حقوق قابل قبول بنیاد علوی به سامانه خدمات دانشجویی به آدرس: 

http:// stu.shahroodut.ac.ir ( صفحه نخست سایت - فرم های دانشجویی ) مراجعه و نسبت به تکمیل و ارائه آن به اداره رفاه دانشجویی اقدام نمایند. ضمناً دانشجویانی که قبلا ً نامه کسر از حقوق جهت وام بنیاد علوی ارائه نموده اند،می بایست با توجه به شرایط جدید بنیاد علوی نسبت به اخذ گواهی مجدد کسر از حقوق خود اقدام نمایند.

در خاتمه یادآوری می شود که و.اریز وام بعد از تایید توسط بنیاد علوی صورت می پذیرد،لذا ارائه مدارک وام صرفاً بمنزله دریافت وام نمی باشد.                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                              با تشکر- اداره رفاه دانشجویی

12345