اخبار و رويدادها: راهنمای پذيرش غيرحضوری (اينترنتی) پذيرفته شدگان رشته های نيمه متمركز مقطع كارشناسی سال تحصيلی 98-1397
ورود به سايت

راهنمای پذيرش غيرحضوری (اينترنتی) پذيرفته شدگان رشته های نيمه متمركز مقطع كارشناسی سال تحصيلی 98-1397
پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷- ۱۵:۱۳:۱۱اطلاعیه-شماره-2--راهنمای-پذيرش-غیرحضوری-(اینترنتی)-پذیرفته-شدگان--رشته-های-نیمه-متمرکز-مقطع-کارشناسي-سال-تحصیلی-98-139-1

اطلاعیه-شماره-2--راهنمای-پذيرش-غیرحضوری-(اینترنتی)-پذیرفته-شدگان--رشته-های-نیمه-متمرکز-مقطع-کارشناسي-سال-تحصیلی-98-139-2

12345