اخبار و رويدادها: برگزاری چهل و هشتمين و چهل و نهمين جلسه هيات مميزه دانشگاه
ورود به سايت

برگزاری چهل و هشتمين و چهل و نهمين جلسه هيات مميزه دانشگاه
یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷- ۱۰:۳۴:۰۷

برگزاری چهل و هشتمين و چهل و نهمين جلسه هيات مميزه دانشگاه

چهل و هشتمين و چهل و نهمين جلسه هيات مميزه دانشگاه در دو نوبت صبح و عصر برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود و به نقل از دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه، چهل و هشتمين و چهل و نهمين جلسه هيات مميزه دانشگاه در روز پنجشنبه 6 دی ماه جاری در دو نوبت صبح و عصر با بررسي و تصويب احتساب سابقه دوران پيماني تعداد 12 نفر از اعضاي هيات علمي و پايه هاي دوران بورس تعداد 9 نفر از اعضاي هيات علمي و اصلاح بخش هايي از شيوه نامه اجرايي آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي و همچنين بررسي مصوبات كميسيون هاي تخصصي هيات مميزه دانشگاه در خصوص درخواست ارتقاي مرتبه تعدادي از اعضاي هيات علمي دانشگاه تشكيل گرديد، كه طي آن 7 نفر از اعضاي هيات علمي به شرح زير به مرتبه دانشياري ارتقا يافتند:
دكتر احمد رمضان زاده و دكتر اصغر عزيزي اعضاي هيات علمي دانشكده مهندسي معدن، نفت و ژئوفيزيك، دكتر ميثم عليشاهي عضو هيات علمي دانشكده رياضي، دكتر طيبه مولاروي عضو هيات علمي دانشكده فيزيك، دکتر علي اكبر حسني عضو هيات علمي دانشكده مهندسي صنايع و مديريت، دكتر محمود چهارطاقي عضو هيات علمي دانشكده مهندسي مكانيك، دكتر مهدي ميرزايي عضو هيات علمي دانشكده شيمي.

photo_۲۰۱۸-۱۲-۳۰_۱۰-۳۳-۱۸

12345