اخبار و رويدادها: دومین كنفرانس ملی كاربردهای نانو و بیو فناوری در علوم زمین و معدن برگزار شد.
ورود به سايت

دومین كنفرانس ملی كاربردهای نانو و بیو فناوری در علوم زمین و معدن برگزار شد.
چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷- ۱۱:۴۶:۳۱

دومین كنفرانس ملی كاربردهای نانو و بیو فناوری در علوم زمین و معدن برگزار شد.

دانشكده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیك دانشگاه صنعتی شاهرود با همكاری سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور و خانه معدن ایران، دومین كنفرانس ملی كاربردهای نانو و بیو فناوری در علوم زمین و معدن را برگزار نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشكده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیك دانشگاه 27 آذر ماه جاری با همكاری سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور و خانه معدن ایران، دومین كنفرانس ملی كاربردهای نانو و بیو فناوری در علوم زمین و معدن با حضور علاقه مندان را این حوزه برگزار نمود.

IMG_0119

DSC_3720

دكتر محمد كارآموزیان دبیر علمی و دكتر فرهنگ سرشكی به عنوان دبیر اجرایی در دومین كنفرانس ملی كاربردهای نانو و بیو فناوری در علوم زمین و معدن فعالیت نمودند.

با توجه به نقش روز افزون تكنولوژی های جدید در بهبود فرآیندهای صنعتی، این همایش با هدف ایجاد انگیزه برای محققین معدنی كشور و به منظور توسعه و هدفمند سازی فناوری های نوین نانو و بیو و همچنین معرفی ظرفیت های موجود در صنایع معدنی ایران و بكارگیری تكنولوژی های جدید جهت افزایش راندمان بخش های مختلف معدنی، از اكتشاف تا تولید محصول نهایی طرح ریزی شده بود.

لازم به ذكر است تعداد 76 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد كه پس از داوری های انجام شده، 26 مقاله پذیرفته شدند. از این تعداد 6 مقاله به صورت سخنرانی و 20 مقاله به صورت پوستر جهت ارائه در همایش انتخاب شدند. علاوه بر این، تعداد 6 سخنرانی ویژه توسط اساتید این حوزه ارائه و 4 كارگاه تخصصی Fe-SEM و ICP-MS، میكروسكوپ رامان و XRD به صورت همزمان برگزار گردید.

12345