اخبار و رويدادها: اسامی پژوهشگران برتر سال 97دانشگاه صنعتی شاهرود
ورود به سايت

اسامی پژوهشگران برتر سال 97دانشگاه صنعتی شاهرود
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷- ۱۵:۳۴:۴۲

 اسامی پژوهشگران برتر سال 97دانشگاه صنعتی شاهرود

طی مراسمی از پژوهشگران برتر دانشگاه در چهار بخش پژوهشگران برتر، ارتباط با صنعت، تولید علم، برگزیدگان جوان و فناوران برتر دانشگاه به شرح زیر تقدیر شد.

پژوهشگران برتر: علیرضا الفی از دانشکده مهندسی برق و رباتیک،احمد دارابی از دانشکده مهندسی برق و رباتیک ، سیدعلی سلیمانی ایوری از دانشکده مهندسی برق و رباتیک ، علی اکبرزاده کلات از دانشکده مهندسی برق و رباتیک، ابراهیم هاشمی از دانشکده ریاضی، سیدرضا حجازی از دانشکده ریاضی، علیرضا ناظمی از دانشکده ریاضی، محمد باخرد از دانشکده شیمی، ماشاا... رضا کاظمی از دانشکده مهندسی شیمی و مواد، علی اکبر حسنی از دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، حبیب ا... قاسمی از دانشکده علوم زمین، سیدفضل ا... ساغروانی از دانشکده مهندسی عمران، بهناز بیگدلی از دانشکده مهندسی عمران، حسن حسن آبادی از دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای، محمدرضا شجاعی از دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای، حمید حسن پور از دانشکده مهندسی کامپیوتر،کامبیز جهان بین از دانشکده مهندسی کشاورزی،

محمد عطایی از دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک،اصغر عزیزی از دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، مهرداد سلیمانی منفرد از دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک محمدحسین احمدی از دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، محمود نوروزی دانشیاراز دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، محمد جعفری از دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک، حسن حسن آبادی از دانشکده فیزیک ومهندسی هسته ای در تولید علم، ماشاا... رضا کاظمی استادیارجوان دانشگاه ، علی دستفان در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه، سید ایمان حسینی از دانشکده فیزیک ومهندسی هسته ای در بخش واحدهای فناور، احمد رمضان زاده از دانشکده مهندسی معدن نفت وژئوفیزیک در بخش طرح های کلان و ملی، ماشاا... رضا کاظمی از دانشکده مهندسی شیمی ومواد در چاپ مقالات داغ و پر استناد

IMG_0431

12345