اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | دیدار رئیس دانشگاه با کارکنان واحد نقلیه دانشگاه
ورود به سايت

گزارش تصویری | دیدار رئیس دانشگاه با کارکنان واحد نقلیه دانشگاه
سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷- ۰۹:۰۰:۱۱بمناسب روز حمل و نقل دیدار رئیس دانشگاه با کارکنان واحد نقلیه دانشگاه

12345