اخبار و رويدادها: دفاع از رساله دکتری در دانشکده کشاورزی
ورود به سايت

دفاع از رساله دکتری در دانشکده کشاورزی
دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷- ۰۸:۱۵:۳۶

دفاع از رساله دکتری در دانشکده کشاورزی

آقای الیاس نیستانی، دانشجوی دکتری رشته زراعت با درجه بسیار خوب از رساله خود دفاع نمود.

به نام خدا
آقای الیاس نیستانی دانشجوی دکتری در رشته زراعت گرایش اکولوژی گیاهان زراعی روز دوشنبه مورخ 1397/9/5در محل آمفی تئاتر پردیس کشاورزی بسطام از رساله خویش با عنوان "بررسي تحمل به خشكي و توانايي رقابت با علف‌هاي هرز ژنوتيپ‌هاي مختلف گندم در محيط‌هاي مختلف" با درجه بسیار خوب دفاع نمود. وی تحت راهنمایی دکتر حسن مکاریان با مشاوره، دکتر علی اکبر عامری و دکتر مصطفی حیدری، بود. داوران داخلی، دکتر احمد غلامی و دکتر حمید عباس دخت و داور خارجی، دکتر ابراهیم ایزدی دربندی از دانشگاه فردوسی مشهد و نماینده تحصیلات تکمیلی دکتر محمدرضا عامریان بودند. نتیجه این پژوهش 3 مقاله علمی پژوهشی و 2 مقاله کنفرانسی بوده است.
برای این عزیز آرزوی توفیق روز افزون را داریم.
12345