اخبار و رويدادها: اطلاعيه بيمه حوادث دانشجويی
ورود به سايت

اطلاعيه بيمه حوادث دانشجويی
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷- ۱۰:۱۰:۲۵



((اطلاعیه بیمه حوادث دانشجویی))

بدینوسیله به اطلاع می رساند کلیه دانشجویان عزیز از ابتدای سال تحصیلی  تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی می باشند  و لازم است در صورت بروز حادثه ظرف مدت 5 روز به امور دانشجویی اتاق 9 مراجعه نموده و مدارک لازم  اعم ازاصل و  فتو کپی  کارت دانشجویی و کارت ملی  جهت ارسال به شرکت بیمه طرف قرارداد ارائه گردد.

 

امور دانشجویی

12345