اخبار و رويدادها: امریه سربازی در آزمايشگاه سيالات پيچيده
ورود به سايت

امریه سربازی در آزمايشگاه سيالات پيچيده
شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷- ۱۱:۱۶:۴۱

امریه سربازی در آزمايشگاه سيالات پيچيده

امكان جذب يك نفر فارغ التحصيل مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري «جهت امريه سربازي» در آزمايشگاه سيالات پيچيده فراهم شد.

با توجه به شرايط فراهم شده ، امكان جذب يك نفر فارغ التحصيل مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري «جهت امريه سربازي» در آزمايشگاه سيالات پيچيده با شرايط زير فراهم است:
شرايط متقاضي:

 

  1. فارغ التحصيل كارشناسي ارشد و يا دكتري در رشته «مهندسي مكانيك» باشد.
  2. متقاضي نخبه وظيفه نباشد.
  3. از مزاياي كسري خدمت هيچ نهادي استفاده نكرده باشد. (در صورتيكه طرح كسري خدمت تا سقف 8 ماه با واحدهاي تابعه «ودجا» انجام داده باشد، امكان درخواست جهت امريه وجود دارد.)
  4. جهت انجام مراحل معرفي و امور اداري، لازم است بيش از 3 ماه به تاريخ اعزام باقي مانده باشد.

مدارك:

  1. رزومه كاري و تحصيلي (شامل پروژه هاي انجام شده، مقالات، نمره زبان و ...)
  2. كپي مدارك تحصيلي (كليه مقاطع)
  3. مشخصات كامل تماس

شرايط امريه:
محل: آزمايشگاه سيالات پيچيده دانشگاه صنعتي شاهرود – شهرستان شاهرود
طول دوره: 18 ماه (دوره دو ماهه آموزشي خدمت نظام وظيفه، شامل اين مدت نمي باشد)
نحوه همكاري: به صورت پروژه محور (در راستاي پژوهش هاي صنعتي و پروژه هاي بديع)
حداكثر مهلت ارسال مدارك: 16 آبان 1397
تلفن تماس: 02332300330
industrygate@shahroodut.ac.ir

12345