اخبار و رويدادها: تمديد مهلت ثبت نام در بيست و هفتمين جشنواره دانشجوی نمونه سال 1397 تا 30 مهر ماه در سايت دانشگاه
ورود به سايت

تمديد مهلت ثبت نام در بيست و هفتمين جشنواره دانشجوی نمونه سال 1397 تا 30 مهر ماه در سايت دانشگاه
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷- ۰۸:۱۲:۵۴

تمديد مهلت ثبت نام در بيست و هفتمين جشنواره دانشجوی نمونه سال 1397 تا 30 مهر ماه در سايت دانشگاه

مهلت ثبت نام متقاضيان در بيست و هفتمين جشنواره دانشجوی نمونه سال 97 تمديد گرديد.

به اطلاع كليه دانشجويان دانشگاه صنعتي شاهرود می رساند، مهلت ثبت نام متقاضيان در بيست و هفتمين جشنواره دانشجوی نمونه سال 97 تمديد گرديد، لذا جهت ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه بر اساس آيين نامه و اصلاحيه پيوست، از طريق سامانه ثبت نام به آدرس  http://portal.saorg.ir حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه 30 مهر ماه (ساعت 16) مراجعه نموده و نسبت به تكميل فرم ها طبق مفاد آيين نامه و اصلاحيه جشنواره اقدام و مستندات و مدارك پيوست شده را به دبيرخانه جشنواره واقع در طبقه دوم ساختمان مركزی - دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی ارائه نمايند.

در ضمن كليه متقاضيان مي بايستی در پايان ثبت نام با مطالعه خلاصه اسناد بارگزاری شده و اطلاعات وارد شده را ثبت نهايی نمايند، و عدم ثبت نهايی تا تاريخ فوق الذكر در سامانه به منزله انصراف تلقی مي شود، از كليه دانشجويان واجد شرايط دعوت می شود ضمن مطالعه دقيق آيين نامه و اصلاحيه، نسبت به ثبت نام در جشنواره اقدام نمايند.

Eslahie-اصلاحيه آيين نامه دانشجوي نمونه

12345